Διυλιστήριο: Γιατί μας κρύβουν γεγονότα που αποδεικνύουν την ιστορική αλήθεια της Παλαίας Διαθήκης; - Γίγαντες

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Γιατί μας κρύβουν γεγονότα που αποδεικνύουν την ιστορική αλήθεια της Παλαίας Διαθήκης; - Γίγαντες


Η γραφή αναφέρεται στους γίγαντες  ως Νεφιλίμ (ή Νεφελίμ) που είναι μια εβραϊκή λέξη αβέβαιης ετυμολογίας η οποία στη Μετάφραση των Εβδομήκοντα αποδίδεται ως "Γίγαντες" (Γεν. 6,4. Αριθμ. 13,33-34).

1 Και εγένετο ηνίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολλοί γίνεσθαι επί της γης, και θυγατέρες εγενήθησαν αυτοίς. 2 ιδόντες δε οι υιοί του θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι καλαί εισιν, έλαβον εαυτοίς γυναίκας από πασών, ων εξελέξαντο. 3 και είπεν κύριος ο θεός Ου μη καταμείνη το πνεύμά μου εν τοις ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα δια το είναι αυτούς σάρκας, έσονται δε αι ημέραι αυτών εκατόν είκοσι έτη. 4 οι δε γίγαντες ήσαν επί της γης εν ταις ημέραις εκείναις και μετ̓ εκείνο, ως αν εισεπορεύοντο οι υιοί του θεού προς τας θυγατέρας των ανθρώπων και εγεννώσαν εαυτοίς, εκείνοι ήσαν οι γίγαντες οι απ’ αιώνος, οι άνθρωποι οι ονομαστοί. 5 Ιδών δε κύριος ο θεός ότι επληθύνθησαν αι κακίαι των ανθρώπων επί της γης και πας τις διανοείται εν τη καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσας τας ημέρας, 6 και ενεθυμήθη ο θεός ότι εποίησεν τον άνθρωπον επί της γης, και διενοήθη. 
Γεν. 6,1-6 


Tα οστά που ανακάλυψε ο Georges Vacher de Lapouge

οι Γίγαντες όμως υπήρχαν και μετά το κατακλυσμό του Νώε, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η περιοχή στην οποία επεβίωσαν κάποιοι από τη φυλή των γιγάντων Νεφιλείμ, ήταν η Βασάν, που ονομάζεται: ΄΄γη γιγάντων΄΄. (Δευτερονόμιο γ΄ 13).

Εκεί, οι γίγαντες υπήρχαν όχι μόνο μετά από τον Κατακλυσμό, αλλά και στις ημέρες του Αβραάμ, όπως φαίνεται στη Γένεση 14/ιδ΄ 5, όπου λέει για τον Χοδολλογομόρ και τους συμμάχους του, ότι ΄΄κατέκοψαν τους γίγαντας τους εν Ασταρώθ Καρναιν΄΄,στη Βασσάν.

Και οι κατάσκοποι όμως των ημερών του Μωυσή, βρήκαν τους Νεφιλείμ στη Χαναάν, όπως είδαμε στους Αριθμούς 13/ιγ΄ 33, όπου μάλιστα ονομάζει τους γίγαντες ΄΄Νεφιλείμ΄΄. Εκεί έχει μάλιστα και οριστικό άρθρο, ΄΄τους Νεφιλείμ΄΄, πράγμα που δείχνει ότι δεν επρόκειτο για παρομοίωση, αλλά για το γνωστό λαό των Νεφιλείμ.
32 καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ συναναβάντες μετ᾿ αὐτοῦ εἶπαν· οὐκ ἀναβαίνομεν, ὅτι οὐ μὴ δυνώμεθα ἀναβῆναι πρὸς τὸ ἔθνος, ὅτι ἰσχυρότερον ἡμῶν ἐστι μᾶλλον. 33 καὶ ἐξήνεγκαν ἔκστασιν τῆς γῆς, ἣν κατεσκέψαντο αὐτὴν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγοντες· τὴν γῆν, ἣν παρήλθομεν αὐτὴν κατασκέψασθαι, γῆ κατέσθουσα τοὺς κατοικοῦντας ἐπ᾿ αὐτῆς ἐστι· καὶ πᾶς ὁ λαός, ὃν ἑωράκαμεν ἐν αὐτῇ, ἄνδρες ὑπερμήκεις· 34 καὶ ἐκεῖ ἑωράκαμεν τοὺς γίγαντας καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, ἀλλὰ καὶ οὕτως ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν.
αριθμοί κεφ 13, 32-34

Μετά από την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Γη της Επαγγελίας, οι υψηλόσωμες αυτές φυλές εξολωθρεύτηκαν, και δεν έμειναν Ανακείμ στο Ισραήλ. Μόνο στη Γάζα, στη Γαθ, και στην Άζωτο έμειναν, αναμεμειγμένοι με τους Φιλισταίους. (Ιησούς Ναυή 11/ια΄ 21, 22).

Ένας απ' αυτούς ήταν και ο Γολιάθ από τη Γαθ, που σκοτώθηκε από τον Δαυίδ. (Α΄ Σαμουήλ ιζ΄ 4: ΄΄Εξήλθεν... Γολιάθ εκ της Γαθ...΄΄).
Τον καιρό του Δαυίδ, σκοτώθηκαν οι τελευταίοι γίγαντες.

Στα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας έχουν βρεθεί κείμενα και αποσπάσματα κειμένων που κάνουν λόγο για τον Ενώχ, ανάμεσα στα οποία είναι και το Βιβλίο των Γιγάντων, το οποίο διαβαζόταν ευρύτατα (μεταφρασμένο σε διάφορες γλώσσες) στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Οι "γίγαντες", στο αποκαλυπτικό αυτό έργο αναφέρονται ως απόγονοι των πεπτωκότων αγγέλων και των θυγατέρων των ανθρώπων, όπως άλλωστε και στο ίδιο το απόκρυφο βιβλίο του Ενώχ, το οποίο στο σημείο αυτό εμφανίζεται να υπομνηματίζει το 6ο βιβλικό κεφάλαιο της Γενέσεως.

Αποδεικτικά στοιχεία.

Υπάρχουν ειδήσεις για πολλές περιοχές ανά τον κόσμο που έχουν βρεθεί και στο διαδίκτυο πολλές φωτογραφίες με σκελετούς γιγάντων αλλά για το λόγο ότι πολλές από αυτές είναι κατασκευασμένες (είτε στον βωμό των like, είτε κατόπιν διαταγών των εντολοδόχων τους ώστε να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο) αποφάσισα να μην βάλω καμία είδηση ή φωτογραφία από αυτές για να μην δώσω το δικαίωμα στο κάθε αφελή ή και προβοκάτορα ακόμα να με πει συνομοσιολόγο, Λιακόπουλο κ.τ.λ

Αναφορές σε επίσημα μέσα ενημέρωσης είναι ελάχιστες κι παλιές....θα έπεσε εντολή μετά,.. δεν μου φαίνεται παράξενο, όπως θα δούμε και σε επόμενες αναρτήσεις , σε ότι αναφορά ανακαλύψεις που έχουν σχέση με την Παλαιά διαθήκη τις αποσιωπούν επιμελώς. 
Όμως αξίζει να τις δούμε καθως  είναι αδιάψευτα αποδεικτικά στοιχεία  για την ύπαρξη γιγάντων

1. 14 Αυγούστου 1880 στην εφημερίδα Scientific American σελ. 106 (μπορείτε να το δείτε κι εδώ ). Αναφέρει ότι βρέθηκαν στο Οχάϊο σκελετοί ανδρών και γυναικών από 8 εως 10 πόδια (2,4 εως 3 μετρα) και ενός παιδιού μερίπου 3,5 ποδίων. Ήταν θαμμένοι μόνοι τους σε χωριστούς τάφους.2. Χειμώνας 1890 στο Γαλλικό περιοδικό La Nature στο τεύχος 888 δημοσιεύουν.

Ο ανθρωπολόγος Georges Vacher de Lapouge ανακαλύπτει σε κοιμητήριο της εποχής του χαλκού στην Castelnau-le-Lez της Γαλλίας οστά που χρονολογούνται από την νεολιθική περίοδο και αποτελούνταν από ένα βραχίονα, κνήμη και μηριαίο κεντρικό άξονα. Τα οστά μπορείτε να δείτε εδώ.
 Το 1892 τα οστά μελετήθηκαν προσεκτικά από τον Δρ André Louis Paul Kiener, καθηγητής παθολογικής ανατομίας στο Montpellier , και παραδέχτηκε ότι αντιπροσώπευαν «πολύ ψηλή φυλή« . Ωστόσο, τα ανώμαλα σε μέγεθος και υπεβολικά μεγάλα. Υπολογίστηκε ότι το ύψος του ανθρώπου πρέπει να ήταν πάνω από 3 μέτρα.

3.  11 Oκτωβρίου1894 The Princeton Union, και 8 Μαρτίου 1895 η The McCook tribune


Αναφέρουν ότι ανακαλύφθηκαν οστά ανθρώπινων γιγάντων σε ένα προϊστορικό νεκροταφείο στο Montpellier,στη Γαλλία (5 χλμ νοτιοδυτικά από Castelnau). Εργατες, ενώ έκαναν εκσκαφή σε μια  δεξαμενή νερού. Βρήκαν κρανία 28, 31, και 32 ίντσες στην περιφέρεια,παράλληλα με άλλα γιγάντια οστά που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτή η φυλή ήταν μεταξύ 10 και 15 πόδια στο ύψος (3 - 4.5 μέτρα) τα οστά πήγαν στην Ακαδημία του Παρισιού για περαιτέρω μελέτη.(Μπορείτε να τις δείτε (εδώ και εδώ)

πηγές:
oodegr
orthodoxwiki.org
Βικιπαιδεία
Scientific American
la nature
The Princeton UnionThe McCook tribune

www.diulistirio.blogspot.gr

Δείτε ακόμη: 
Γιατί μας κρύβουν γεγονότα που αποδεικνύουν την ιστορική αλήθεια της Παλαίας Διαθήκης; - Κιβωτός του Νώε .
Ενημερωθείτε για ότι συμβαίνει με ένα
στη σελίδα μας.Το Διυλιστήριο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει σχετικά με τα άρθρα που δημοσιεύονται τα οποία απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους.

Στο Διυλιστήριο δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

  • 0Blogger Comment
  • Facebook Comment
  • Disqus Comment

Αφήστε το μήνυμά σας

Δημοσίευση σχολίου

comments powered by Disqus