Διυλιστήριο: 11/24/15
ροη αναρτησεων

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Ταξιδιωτικές εισπράξεις 12,57 δισ. στο εννεάμηνο

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε στα 20,617 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 18,987 την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ταξιδιωτικό πλεόνασμα 11 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο του 2015 εμφάνισε πλεόνασμα 1.975 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,8%, έναντι πλεονάσματος 2.075 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μείωση κατά 5,4%κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο 2015 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.131 εκατ. ευρώ, έναντι 2.252 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Κάμψη παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 12% (Σεπτέμβριος 2015: 156 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2014: 177 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 5,8%, καθώς οι αφίξεις παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτές του Σεπτεμβρίου 2014.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 87,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (136,3%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Το εννεάμηνο


Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 11.074 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,8% έναντι πλεονάσματος 10.464 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 568 εκατ. ευρώ ή 4,7% και δευτερευόντως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 41 εκατ. ευρώ ή 2,7%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 8,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 3,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 86,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 74,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Σεπτέμβριο του 2015, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 4,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Σεπτέμβριος 2015: 1.507 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2014: 1.448 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν μείωση κατά 24,3% (Σεπτέμβριος 2015: 569 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2014: 752 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 7,0%, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 1,3% (Σεπτέμβριος 2015: 502 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2014: 509 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά στις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανίαμειώθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν στα 423 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 1,8% και διαμορφώθηκαν στα 171 εκατ. ευρώ. Επίσης, μείωση κατά 6,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τοΗνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 266 εκατ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2014: 286 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 73,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 57,8% και διαμορφώθηκαν στα 185 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και διαμορφώθηκαν στα 12.570 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 10,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.174 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 4,8% και διαμορφώθηκαν στα 4.084 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.208 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 6,7%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 18,0% και διαμορφώθηκαν στα 2.966 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.859 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 3,1% και διαμορφώθηκαν στα 1.069 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.749 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,2%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 69,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 342 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 38,4% και διαμορφώθηκαν στα 804 εκατ. ευρώ.
Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη κίνηση τον Σεπτέμβριο του 2015 διαμορφώθηκε στις 3.650 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης κατά 4,4% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 7,6%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 1.433 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,5%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση 0,9% (Σεπτέμβριος 2015: 1.032 χιλ., Σεπτέμβριος 2014: 1.041 χιλ.).

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,8%, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 7,4%. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 10,8% και διαμορφώθηκαν στις 333 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 61,7% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 90 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 33,9% και διαμορφώθηκαν στις 135 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε στις 20.617 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 18.987 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 13.121 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 7.497 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,7%.

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 11,7% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 24,3%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 17,8% και 2,0% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 17,5%. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 62,1% και διαμορφώθηκαν στις 441 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 35,3% και διαμορφώθηκαν στις 659 χιλ. ταξιδιώτες.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

VIDEO - Παραιτήθηκε ο Μεϊμαράκης από πρόεδρος της ΝΔ

Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης έκανε πράξη την απόφαση που είχε πάρει πρωί της Δευτέρας και ανακοίνωσε την παραίτηση του από την προεδρία του κόμματος. «Επειδή έχει δημιουργηθεί μεγάλη ένταση και οι νεοδημοκράτες είναι ενωμένοι και για να εκτονώσω αυτή την ένταση, όρισα τον Ι. Πλακιωτάκη αντιπρόεδρο του κόμματος και του παραδίδω την έδρα του προσωρινού προέδρου».

Ο κ. Μεϊμαράκης πρόσθεσε ότι «υπηρετεί την ενότητα του κόμματος και πάντα ήμουν στρατιώτης σε αυτή την πορεία». Παράλληλα επεσήμανε πως δέχθηκε όλο αυτό το διάστημα επιθέσεις χωρίς να ονομάσει από ποιους, ωστόσο άφησε το ενδεχόμενο να μην παραστεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ «Θα το εκτιμήσω αναλογά με το τι υπηρετεί την ενότητα του κόμματος».
Η δήλωση του Ευάγγελου Μεϊμαράκη

«Σε όλη μου τη ζωή υπηρέτησα τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας και την ενότητα του κόμματος. Και πάντα ήμουνα στρατιώτης σε αυτή την πορεία.
Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι σχηματοποιείται μια επίθεση στο πρόσωπό μου, πολλές φορές χυδαία, ανήθικη, πάντως δε συνάδει με το Νεοδημοκρατικό ήθος και ύφος, κι επειδή έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση και οι Νεοδημοκράτες είναι πάρα πολύ στενοχωρημένοι και πληγωμένοι και μόνο αυτούς σκέφτομαι, για να εκτονώσω αυτή την ένταση, να αποκλιμακώσω αυτή την ένταση, όπως γνωρίζετε όρισα το πρωί Αντιπρόεδρο τον κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος είναι ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που είχε προταθεί από τον κ. Σαμαρά και ομοφώνως είχε εκλεγεί. Και παραδίδω την έδρα μου, τη μεταβατική Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, στον κ. Πλακιωτάκη, συνεχίζοντας την υποψηφιότητά μου για Πρόεδρος του κόμματος.»


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

VIDEO - Πούτιν: Μας κατέρριψε τουρκικό F-16


ΑΥΣΤΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΩΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟ - ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


«Πισώπλατο» χτύπημα χαρακτήρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού και κατηγόρησε την Τουρκία ότι δρα ως συνεργός των τρομοκρατών.


Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι το ρωσικό μαχητικό καταρρίφθηκε 4 χλμ. από τα τουρκικά σύνορα, εντός της επικράτειας της Συρίας.

Το ρωσικό Su-24 καταρρίφθηκε από τουρκικό F-16 από πύραυλο αέρος-αέρος.

Θα αναλύσουμε όλα τα δεδομένα και ενδέχεται να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στις ρωσο-τουρκικές σχέσεις, τόνισε ο πρόεδρος Πούτιν, κατά τη συνάντησή του με τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

VIDEO - Σκληρές εικόνες: Νεκρός ο ρώσος πιλότος

Εντοπίστηκε νεκρός ο ένας από τους δύο πιλότους του ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους που κατερρίφθη από το τουρκικό F16, σύμφωνα με τον ιστότοπο conflict news, ο οποίος ανήρτησε στο twitter βίντεο αυτόπτη μάρτυρα. Στις εικόνες φαίνεται ένας αιμόφυρτος άνδρας με στρατιωτική στολή να κείτεται στο έδαφος και να περιστοιχίζεται από μαχητές οι οποίοι φωνάζουν "ο Θεός είναι μεγάλος". Προσοχή σκληρές εικόνες. Το βίντεο εμφανίζεται πατώντας στο λινκ του twitter.


Το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο αναφέρει επί λέξει στα αραβικά "νεκρός ο πιλότος".
Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Η Τουρκία κατέρριψε ρωσικό μαχητικό SU-24

Το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από το έδαφος και δεν είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, λένε οι Ρώσοι - «Προειδοποιήθηκε πριν καταρριφθεί», λέει τούρκος αξιωματούχος - Άγνωστη η τύχη των δύο πιλότων που πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν με αλεξίπτωτα

Πολεμικό αεροσκάφος τύπου SU-24 κατερρίφθη στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας, καθώς όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας και δεν υπάκουσε στις προειδοποιήσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει πως το μαχητικό ήταν ρωσικό και δηλώνει πως καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικά πυρά και όχι από τουρκικά F-16, όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι. Επίσης οι Ρώσοι υποστηρίζουν πως το μαχητικό δεν είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι καθ' όλη την διάρκεια της πτήσης το αεροσκάφος βρισκόταν εντός εναέριου χώρου της Συρίας.

Οι Τούρκοι πάντως επιμένουν πως το μαχητικό προειδοποιήθηκε επί πέντε λεπτά, περισσότερες από δέκα φορές. Η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε ότι «ένα ρωσικό μαχητικό Su-24 καταρρίφθηκε σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής, αφού παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο παρά τις προειδοποιήσεις».

Το αεροσκάφος φαίνεται να γίνεται μια πύρινη «σφαίρα» και να χάνει ύψος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ συντρίβεται στην κορυφή ενός λόφου, στο έδαφος της Συρίας, με μαύρους καπνούς να υψώνονται αμέσως μετά.

Οι δύο πιλότοι, σύμφωνα με το CNN Turk, πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν ενεργοποιώντας τα αλεξίπτωτά τους.

Πληροφορίες του CNN Turk αναφέρουν ότι τουρκικά ελικόπτερα εστάλησαν για την περισυλλογή τους, όμως η τύχη τους παραμένει άγνωστη, ενώ οι Ρώσοι ενημερώνουν ότι έχουν αιχμαλωτιστεί από τους αντάρτες που πολεμούν τον Άσαντ στην περιοχή.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σημειώνει ότι το μαχητικό συνετρίβη στην ορεινή περιοχή της Λατάκιας και δεν είχε αρχικά διευκρινιστεί αν ήταν ρωσικό ή συριακό. Στην περιοχή μαίνονται μάχες μεταξύ των δυνάμεων του Άσαντ, τις οποίες υποστήριζε το αεροσκάφος, και των ανταρτών.


Το γραφείο του πρωθυπουργού της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ο Αχμέτ Νταβούτογλου συνομίλησε με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και τον υπουργό Εξωτερικών για τις εξελίξεις στα σύνορα, χωρίς να αναφερθεί στην κατάρριψη του αεροσκάφους.

Από επίσημες πηγές έγινε γνωστό ότι η Αγκυρα θα έχει διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ για το συμβάν.Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Je suis sxizofreni..

     Δεν είναι που οι κότες βρίσκουν συνεχώς άλλο κοτέτσι και δεν ενδιαφέρονται ποιός κόκκορας τις π@δάει (το σχόλιο αυτό είναι άκρως σεξιστικό και παρακαλούμε τις σκληροπυρηνικές φεμινίστριες να μας διαγράψουν),
..κακαρίζοντας
συνέχεια απ΄ την ηδονή (του πέους του κόκκορα ή της εξουσίας, αδιάφορο),
..ξεγεννούν αυγά σάπια (ίσως απ' την πολυσπερμία των επιβητόρων τους).

Δεν είναι που το κόμμα της κυβέρνησης κατεβαίνει σε συλλαλητήριο εναντίον της κυβέρνησης.
Δεν είναι που ημιαγράμματοι και σχιζοφρενείς οι ίδιοι τύποι ονειρεύονται να γίνουν αρχηγοί μεγάλων (λέμε και καμιά μ@λακία) κομμάτων και εν αναμονή πρωθυπουργοί (γιατί αυτοί που έγιναν καλύτεροι ήταν;).
Δεν είναι που στην Βουλή βρίσκονται 300 τυχαίοι.
Δεν είναι που στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζεύτηκαν όλοι οι ανώνυμοι αλκοολικοί κι οι επώνυμοι π@ύστηδες (είπαμε: πιό σεξιστικό σχόλιο, πεθαίνει!).
Δεν είναι το άναρχο κολάζ μιάς κοινωνίας υπό διάλυση.

Όλα αυτά δεν είναι η σχιζοφρένεια.
Η σχιζοφρένεια είναι ο πολίτης, που τα επιτρέπει όλα αυτά. Και τα ανέχεται.
Κι όχι απλώς τα επιτρέπει και τα ανέχεται, αλλά τα δημιουργεί.
Διατηρούμε οικειοθελώς, βάζουμε οικειθελώς στο κεφάλι μας την εξουσία των ξοφλημένων.
Των απατεώνων.
Των πιό ξεφτιλισμένων.

Τρέχουμε αλλόφρονες σαν τα μυρμήγκια που τους πάτησαν την φωλιά, ασύντακτα και τυχαία, κουτουλώντας μεταξύ μας και αλλάζοντας συνεχώς κατεύθυνση.
Τυφλωνόμαστε από θυμό και πόνο. Δαγκώνουμε από λύσσα τα ίδια μας τα χέρια. Και τα χέρια που πιθανόν θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν.
Και δεν καταλαβαίνουμε πως μόνοι μας δημιουργούμε τον πόνο. Την μιζέρια που μας κυκλώνει. Την κατάθλιψη που μας κουκουλώνει. Την καταστροφή που μας τελειώνει.

Είναι σχιζοφρένεια που ακόμη δεν έχουμε μπεί κατα φάλαγγα να εξοντώσουμε αυτό που μας εξοντώνει.
Το θηρίο είμαστε εμείς και μπορούμε να το σκοτώσουμε.
Η λερναία ύδρα της εξουσίας έχει ακόμη κεφάλια γιατί δεν της τα κόψαμε εμείς, και δεν τα καυτηριάσαμε εμείς, να μην ξαναφυτρώσουν.

Όχι! Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας δεν είναι σχιζιφρενικά! Είναι φυσιολογικά.
Είναι φυσιολογικά,
..για τις σχιζοφρενικές εντολές,
..που εμείς δίνουμε!..

Υ.Γ. Ζητάμε συγγνώμη απ' τις κότες που διασύρουμε την οντότητά τους, συγκρίνοντας τις κότες σαν αυτή της φωτογραφίας, με τα κακόμοιρα τα πουλερικά.


Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Σύγκρουση Τουρκίας-Ρωσίας και Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο "βλέπει" η Daily Star

Η κλήτευση του Ρώσου Πρέσβη από την Τουρκία για να του επιδοθεί διαμαρτυρία για τους βομβαρδισμούς των Τουρκμένων στη Συρία από τη Ρωσία, εγείρει φόβους ότι οι δύο χώρες είναι πιθανό να συγκρουστούν και να ξεσπάσει ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, γράφει η βρετανική Daily Star. 

 Η Τουρκία κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας στην Άγκυρα για να διαμαρτυρηθεί για τον «εντατικό» βομβαρδισμό αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας ενάντια σε χωριά στη βόρεια Συρία, όπου κατοικούν Τουρκμένοι, δήλωσε την Παρασκευή ο Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου στους δημοσιογράφους. 

 Όπως ανέφερε η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ χωριά της βορειοδυτικής Συρίας όπου κατοικούν Τουρκμένοι έγιναν στόχος «σφοδρών βομβαρδισμών»από ρωσικά αεροσκάφη κοντά στην συνοριακή πύλη της τουρκικής επαρχίας Χατάι. 

 Στην συνάντηση με τον Ρώσο πρέσβη Αντρέι Καρλόφ, η κυβέρνηση της Τουρκίας κάλεσε τον άμεσο τερματισμό της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιείται κοντά στα τουρκικά σύνορα, σημειώνεται στην ανακοίνωση. 

 «Τονίστηκε ότι οι ενέργειες της ρωσικής πλευράς δεν αποτελούν μάχη ενάντια στην τρομοκρατία, αλλά βομβαρδισμός άμαχου πληθυσμού στα χωριά όπου κατοικούν Τουρκμένοι και αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες», υπογραμμίζεται. 

 Όπως σημειώνει η Daily Star, η Τουρκία έχει ήδη προειδοποιήσει το Κρεμλίνο ότι θα καταρρίψει ρωσικά αεροπλάνα εάν παραβιάσουν το τουρκικό εναέριο χώρο.

 Και οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί στον πόλεμο στη Συρία, υποστηρίζοντας διαφορετικές πλευρές. Η Τουρκία υποστηρίζει τις τζιχαντιστικές οργανώσεις που θέλουν να ανατρέψουν τον Άσαντ, οι Ρώσοι από την πλευρά τους, από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησαν πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία, βομβαρδίζουν κυρίως τους υποστηριζόμενους από την Τουρκία τζιχαντιστές στη βορειοδυτική Συρία. 

 Η Daily Star αναφέρει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι έξαλλος με την συνεχώς αυξανόμενη εμπλοκή της Ρωσίας στον πόλεμο στη Συρία. 

 Η Άγκυρα παραδοσιακά θέλει να είναι η «προστάτης» των Τουρκμένων, μιας τουρκικής φυλής που ζει τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Για ποιους Τουρκμένους μιλάμε.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Στο Twitter ο Πλεύρης εξήγησε την διαφορά της ΝΔ με… οίκο ανοχής

«Κρίση ειλικρίνειας» φαίνεται πως έπαθε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, αφού με ένα «τιτίβισμά» του καυτηρίασε την κατάσταση που επικρατεί στη ΝΔ, συγκρίνοντάς την μάλιστα, με την αντίστοιχη ενός… οίκου ανοχής!

Οι «γνώσεις» του κ. Πλεύρη για ακόμη μια φορά «εντυπωσίασαν» τους χρήστες του Twitter, προκαλώντας -όπως είναι φυσικό- πλήθος εύστοχων σχολίων για τη δήλωσή του!


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....