Διυλιστήριο: 12/30/16
ροη αναρτησεων

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Πρωτογενές πλεόνασμα ρεκόρ, στα 7,4 δις ευρώ!ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στα 7,4 δις ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτόγεννες πλεόνασμα του Προϋπολογισμού, το πρώτο 11μηνο του έτους! Ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 4,3 δις ευρώ για το 2016 και 3,6 δις ευρώ το 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,023 δις . ευρώ έναντι ελλείμματος 1,245 δις ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 1,852 δις ευρώ! Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47.942 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.501 εκατ. ευρώ ή 3,2% έναντι του στόχου για το 2016 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 44.652 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.447 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου.

Από πού αυξήθηκαν τα έσοδα

α) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 67 εκατ. ευρώ,

β) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 107 εκατ. ευρώ,

γ) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 40 εκατ. ευρώ,

δ) των λοιπών άμεσων φόρων κατά 41 εκατ. ευρώ,

ε) του ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 18 εκατ. ευρώ,

στ) του ΦΠΑ καπνού κατά 28 εκατ. ευρώ,

ζ) του ΦΠΑ λοιπών κατά 40 εκατ. ευρώ,

η) των λοιπών φόρων συναλλαγών κατά 10 εκατ. ευρώ,

θ) του φόρου ασφαλίστρων κατά 17 εκατ. ευρώ,

ι) των λοιπών ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 76 εκατ. ευρώ,

ια) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 21 εκατ. ευρώ,

ιβ) των λοιπών έμμεσων φόρων κατά 10 εκατ. ευρώ,

ιγ) των απολήψεων από Ε.Ε. κατά 26 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι που υπέρ-απέδωσαν
 • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 144 εκατ. ευρώ ή 1,9%,
 • Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 423 εκατ. ευρώ ή 13,7%,
 • Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 1,0%,
 • Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 40 εκατ. ευρώ ή 2,6%,
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 71 εκατ. ευρώ ή 2,6%,
 • ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 1,0%,
 • ΦΠΑ καπνού κατά 46 εκατ. ευρώ ή 7,7%,
 • ΦΠΑ λοιπών κατά 176 εκατ. ευρώ ή 1,5%,
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 3,9%,
 • Φόρος ασφαλίστρων κατά 19 εκατ. ευρώ ή 6,0%,
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 133 εκατ. ευρώ ή 5,2%,
 • Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 4,5%,
 • Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 36 εκατ. ευρώ ή 5,2%,
 • Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 12 εκατ. ευρώ ή 3,9%
 • Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 25 εκατ. ευρώ ή 6,9%,
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 176 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

Οι φόροι που υπό-απέδοσαν
 • Φόροι στην περιουσία κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,9%.
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 34 εκατ. ευρώ ή 0,9%,
 • Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 20,4%,
 • Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 29 εκατ. ευρώ, ή 26,1%.

Τον Νοέμβριο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.133 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 563 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.577 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 527 εκατ. ευρώ.

Δαπάνες με το… «σταγονόμετρο»


Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 45.919 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.373 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (48.292 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.442 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.290 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 846 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 43 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 174 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 114 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 49 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 50 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 10 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 3.476 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1.084 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Νοέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.422 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 392 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.935 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 169 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 486 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 224 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.


https://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....