Διυλιστήριο: 08/26/16
ροη αναρτησεων

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Αυξημένο κατά 2,676 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνοΠρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,55 δισ. ευρώ ή αυξημένο κατά 2,676 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, παρουσίασε το επτάμηνο φέτος ο προϋπολογισμός. Παράλληλα, το ίδιο διάστημα αυξημένες κατά 220 εκατ. ευρώ ήταν και οι επιστροφές φόρων.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 παρουσιάζεται μειωμένο έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 832 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 840 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3.486 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.550 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3.712 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 874 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27.998 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 641 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου. Ενώ, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25.951 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 401 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 127 εκατ. ευρώ ή 12,1%,

β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 66 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

γ) ΦΠΑ καπνού κατά 79 εκατ. ευρώ ή 21,2%,

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 251 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

ε) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 58,5%,

στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 244 εκατ. ευρώ ή 15,2%,

ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 241 εκατ. ευρώ ή 80,9%,

η) Απολήψεις από την ΕΕ κατά 148 εκατ. ευρώ ή 164,0%,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 306 εκατ. ευρώ ή 13,7%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 126 εκατ. ευρώ ή 2,8%,

β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 87 εκατ. ευρώ ή 11,6%,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 160 εκατ. ευρώ ή 15,5%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 127 εκατ. ευρώ ή 43,4%,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 46 εκατ. ευρώ ή 18,8%,

ζ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 72 εκατ. ευρώ ή 46,5%,

η) Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.

θ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 87 εκατ. ευρώ, ή 61,2%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.720 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 220 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού (1.500 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.047 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.043 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ανήλθαν στα 28.830 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.295 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (32.126 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27.125 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.395 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.003 εκατ. ευρώ. Ενώ, παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 609 εκατ. ευρώ, καθώς έχουν καταβληθεί επιπλέον 390 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 122 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 162 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 46 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.705 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 900 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Όσον αφορά στον Ιούλιο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.011 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 776 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.991 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 375 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των εσόδων τον Ιούλιο οφείλεται κυρίως:

α) στο φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 272 εκατ. ευρώ

β) στο φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 55 εκατ. ευρώ

γ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 45 εκατ. ευρώ

δ) στον ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ

ε) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 160 εκατ. ευρώ

στ) στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 132 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, αυξημένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

α) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 295 εκατ. ευρώ

β) των φόρων στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ

γ) του ΦΠΑ λοιπών κατά 37 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν τον Ιούλιο σε 249 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (209 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 401 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.834 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 55 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.431 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 72 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ ανήλθαν σε 403 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Πηγή www.news.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δραγασάκης : ''Ορισμένα ξένα κέντρα θέλουν να ελέγξουν τις Ελληνικές Τράπεζες''


Το άρθρο είναι από τον Σίμο

Πολιτικός με δεκάδες αστυνομικούς να τον φρουρούν ... βγάζει λόγο με υπονοούμενα.Σπόντα του Δραγασάκη: «Ορισμένα Ξένα Κέντρα θέλουν να ελέγξουν τις Ελληνικές Τράπεζες».
Γιατί ρε Δραγασάκη δεν έχεις τα μπαλάκια να μας πεις ΠΟΙΑ είναι αυτά τα ξένα κέντρα; Ποιος τα ελέγχει ; Ποια είναι η εξουσία τους επάνω στην Ελληνική πραγματικότητα και πως την απέκτησαν; Γιατί ρε Δραγασάκη παθαίνει κράμπα η γλώσσα των πολιτικών στη σκέψη ότι πρέπει να αναφερθούν στους περιούσιους τοκογλύφους; κι αρχίζουν να μιλούν με χρησμούς και υπονοούμενα;
Ποιος ετοιμάζει τους νόμους ώστε να μπορούν αυτά τα ξένα κέντρα να ελέγχουν καταστάσεις στην Ελλάδα;
Ποιος υπογράφει επαίσχυντες αποικιοκρατικές συμφωνίες και δάνεια με αυτά τα ξένα κέντρα δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκβιάζουν και να κάνουν όλους τους πολιτικούς να χορεύουν τσάμικα ;
Ούτε να τα ονομάσουν δεν τολμούν οι κύριοι της εξουσίας ... που είναι σωστοί κλόουν έτοιμοι να πέσουν στα τέσσερα αν το ζητήσουν οι ξένοι τοκογλύφοι.
Με υπονοούμενα μιλούσε κι ο Kennedy για τις Μυστικές Εταιρίες με τους μυστικούς όρκους ... γιατί ΟΥΤΕ κι ο πάμπλουτος Kennedy μετρούσε μπροστά στο Κτήνος.
Κι ο μέγας ηγέτης Παπανδρέου ...επίσης δεν είχε τα κότσια να μιλήσει συγκεκριμένα και με ονόματα ...

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

ΕΠΟ: Βγήκε το βούλευμα, έκπτωτος ο Γκιρτζίκης! - Ραγδαίες εξελίξεις στην ομοσπονδία

Ραγδαίες πλέον οι εξελίξεις στην ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Εκδόθηκε το βούλευμα από το Συμβούλιο Εφετών, γεγονός που καθιστά τον πρόεδρο της ΕΠΟ και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους έκπτωτους των αξιωμάτων τους.

Όπως προκύπτει από την τελευταία πληροφόρηση εκδόθηκε το βούλευμα από το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο παραπέμπει τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Γιώργο Γκιρτζίκη σε δίκη, σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της απιστίας. Σε δίκη παραπέμπονται επίσης άλλα πέντε μέλη της σημερινής Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, καθώς και πρώην μέλη των ΔΣ της ΕΠΟ από το 2005 έως το 2013.

Πρόκειται για την περιβόητη υπόθεση κάρτας υγείας, για την οποία σύμφωνα με τη δικαιοσύνη ζημιώθηκε η περιουσία της ΕΠΟ κατά 29 εκατ. ευρώ. Το βούλευμα άμεσα θα επιδοθεί στην ΕΠΟ και σύμφωνα με νομικούς κύκλους όσοι παραπέμπονται σε δίκη δεν έχουν κανέναν ένδικο μέσο για να το προσβάλλουν.

Ο μόνος που μπορεί να κάνει αίτηση αναίρεσης είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και η αίτηση αναίρεσης αυτή, αν γίνει, θα αφορά πρόσωπα που δεν παραπέμπονται σε δίκη αλλά εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι εκείνοι που παραπέμπονται θα κηρυχθούν έκπτωτοι και άρα ο Γκιρτζίκης δεν θα έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στις εκλογές της ΕΠΟ την 1η Οκτωβρίου. Το βούλευμα αναμένεται να κοινοποιηθεί στους κατηγορούμενους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι οι: Βαγγέλης Τοπολιάτης (αναπληρωτής πρόεδρος), Βαγγέλης Μαζαράκης (β’ αντιπρόεδρος), Γιώργος Καραμελίδης (μέλος και πρόεδρος της ΚΕΔ), Γιάννης Οικονομίδης (μέλος), Νίκο Προύντζος (μέλος) και Σπύρος Καλογιάννης (μέλος και μέχρι πρόσφατα πρόεδρος της Football League καθώς τον διαδέχθηκε ο Στέλιος Σφακιανάκης).

Πηγή www.topontiki.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Στοιχεία για χειραγώγηση μετοχών με δάνεια σε offshore Βγενόπουλου κατέθεσε στην Εισαγγελία Διαφθοράς ο ΒαξεβάνηςΝέα διάσταση δίνει ο Κώστας Βαξεβάνης για την υπόθεση του Ανδρέα Βγενόπουλου, καταθέτοντας στην Εισαγγελία Διαφθοράς στοιχεία για το πώς ο μεγαλοεπιχειρηματίας διοργάνωσε καλοστημένη επιχείρηση χειραγώγησης της αγοράς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο δημοσιογράφος και τα οποία αποτελούν εκθέσεις της ίδιας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, , φαίνεται πως η Λαϊκή Τράπεζα επί Βγενόπουλου έδινε δάνεια σε επιχειρήσεις στις οποίες ήταν μέτοχος ο Βγενόπουλος -όπως η IRF- και στη συνέχεια με αυτά τα δάνεια χειραγωγούσαν τις μετοχές του Ομίλου MIG και πάλι συμφερόντων Βγενόπουλου.

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω λοιπόν, ο Κώστας Βαξεβάνης ζητά να ερευνηθεί ποιες εταιρείες πουλούσαν μετοχές της MIG, αμέσως μετά την επιχείρηση χειραγώγησης και αν είχαν σχέση με το Βγενόπουλο. Δηλαδή, ζητά να ερευνηθεί αν η Τράπεζα συμφερόντων Βγενόπουλου, που έδινε δάνεια σε επιχειρήσεις Βγενόπουλου για να χειραγωγηθεί η μετοχή σε άλλες επιχειρήσεις συμφερόντων Βγενόπουλου, είχε ως αποτέλεσμα να πωλούνται μαζικά μετοχές της MIG από κατόχους που σχετίζονταν με το Βγενόπουλο.

Επίσης, θέτει το ερώτημα για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρότι είχε διακρίνει το τι συνέβαινε συστηματικά, αντί να στείλει την υπόθεση στον Εισαγγελέα για να ερευνηθεί η πιθανή δράση εγκληματικής ομάδας, έβαζε γελοία πρόστιμα αντιμετωπίζοντας τη μεθόδευση ως μεμονωμένο περιστατικό.

Ολόκληρο το έγγραφο προς την Εισαγγελία Διαφθοράς:

Κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής έρευνας για τις δραστηριότητες του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου, προέκυψαν σοβαρά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με έρευνα που διεξάγεται από την Εισαγγελία Διαφθοράς και τα οποία θεωρούμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψην σας

Α. Σχέση δανειοδοτούμενων εταιρειών (συμφερόντων Βγενόπουλου),οι οποίες δανειοδοτήθηκαν από Τράπεζες (συμφερόντων Βγενόπουλου) για χειραγώγηση μετοχών της MIG (συμφερόντων Βγενόπουλου)

Κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προέκυψε πως εταιρείες όπως η I.R.F, των οποίων μέτοχος ήταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος, αλλά και πολλοί ακόμη δανειοδοτηθέντες επιχειρηματίες από τις Τράπεζες στων οποίων τη Διοίκηση ανήκε ο Βγενόπουλος, χρησιμοποιήθηκε για τη χειραγώγηση μετοχών του Ομίλου MIG. Η I.R.F, εμφανίζεται μάλιστα να παίρνει δάνεια τα οποία χρησιμοποιεί γι αυτό το σκοπό, δηλαδή για τη χειραγώγηση των μετοχών της MIG. Τη χορήγηση αυτών των δανείων εγκρίνουν άτομα όπως ο Κυριάκος Μάγειρας, ο οποίος συμμετέχει κατά καιρούς και στη MIG και στην I.R.F, αλλά και στην Τράπεζα χορηγό του δανείου. Η χειραγώγηση των μετοχών γίνεται με ενδιάμεσο την Επενδυτική Τράπεζα, στης οποίας τη Διοίκηση συμμετέχει ο Βγενόπουλος. Μέτοχοι της I.R.F, της MIG αλλά και στελέχη των Τραπεζών (όλα συμφερόντων Βγενόπουλου) αλληλοπλέκονται.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία φαίνεται να έχουν εντοπιστεί κατ' επανάληψη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν προωθήθηκαν στην Εισαγγελία για να ερευνηθεί η πιθανή δράση μιας ομάδας συγκεκριμένων ατόμων η οποία συστηματικά χρησιμοποιεί Τράπεζες και Εταιρείες για αθέμιτο κέρδος, αλλά αντιμετωπίστηκαν ως μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν μάλιστα προκλητικά πρόστιμα της τάξης των 30.000 ευρώ. Σε μία περίπτωση, ακόμη και όταν φαίνεται πως τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί, δεν παραδίδονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την ελεγχόμενη Επενδυτική Τράπεζα, με το επιχείρημα της καταστροφής του σκληρού δίσκου, η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν απευθύνεται στην Εισαγγελία. Για κάποιο λόγο, διαδικασίες που εμφανίζουν σαφείες ενδείξεις για εγκληματικές πράξεις, αντιμετωπίζονται ως μια «εσωτερική» υπόθεση της Κεφαλαιαγοράς.

Ως σήμερα, στάθηκε αδύνατο για τη δημοσιογραφική έρευνα, να οδηγηθεί σε σαφή συμπεράσματα, για το ποιές εταιρείες, εμφανίζονται να πουλούν μετοχές της MIG μετά την άνοδο της μετοχής μέσω χειραγώγησης και αν αυτές ανήκουν στον Ανδρέα Βγενόπουλο και στους συνεταίρους του. Η Εισαγγελική ωστόσο έρευνα μπορεί εύκολα να εντοπίσει και τις εταιρείες και τους μετόχους τους.

Β. Σχέση του Ανδρέα Βγενόπουλου με τον εφοπλιστή Μιχάλη Ζολώτα

Στις εκθέσεις που συντάσσονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εμφανίζεται αναλυτικά ποιοί είναι οι μέτοχοι της εταιρείας I.R.F, η οποία έχει δανειοδοτηθεί από τη Λαϊκή-Marfin και την Επενδυτική Τράπεζα, με 270 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στους μετόχους εντοπίζεται ο εφοπλιστής Μιχάλης Ζολώτας, ο οποίος έχει πάρει δάνεια από τις ίδιες Τράπεζες της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόσφατα, οι Κυπριακές Αρχές, όπως έχει δημοσιευτεί, άσκησαν δίωξη εναντίον του Μιχάλη Ζολώτα, για χρηματισμό του πρώην Κεντρικού Τραπεζίτη της Κύπρου, Χριστόδουλου Χριστοδούλου, αλλά και εναντίον του ίδιου του Ανδρέα Βγενόπουλου και συνεργατών του. Υποστηρίζουν πως έχουν αδιάσειστα στοιχεία , που αποδεικνύουν πως ο Ζολώτας λειτουργούσε για λογαριασμό του Βγενόπουλου, ως αχυράνθρωπός του.

Παρά τη δίωξη, ο Ανδρέας Βγενόπουλος υποστηρίζει πως δεν γνώριζε τον Ζολώτα, τον οποίο οι διοικούμενες από αυτόν Τράπεζές του δανειοδότησαν με εκατοντάδες εκατομμύρια. Από τα πορίσματα ελέγχου όμως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που συντάχθηκαν για άλλο λόγο, προκύπτει πως Ζολώτας και Βγενόπουλος, συμμετείχαν στις ίδιες εξωχώριες εταιρείες και διατηρούσαν σχέση, ανώ ο Βγενόπουλος φαίνεται πως εκπροσωπεί άλλες εταιρείες του Ζολώτα στις Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων της MIG. Συνεπώς υπάρχει σχέση μεταξύ τους και πρέπει να ερευνηθεί η χορήγηση δανείων εκατοντάδων εκατομμυρίων στο Ζολώτα και υπό το πρίσμα αυτής της σχέσης.

Γ. Δάνεια μαμούθ με εικονικές εγγυήσεις

Είναι εμφανής η σχέση κατά την οποία Τράπεζες υπό την Διοίκηση του Βγενόπουλου δανειοδοτούν εταιρείες που κατέχουν άτομα τα οποία είναι συνέταιροι του Βγενόπουλου σε διάφορες εταιρείες, με τον ίδιο να είναι μέλος των Επιτροπών Δανείων. Προκύπτει ωστόσο πως σε πολλές περιπτώσεις, οι εγγυήσεις που παρέχονται για τα δάνεια αυτά είναι εικονικές ή τεχνητώς δημιουργημένες. Παράδειγμα είναι η εταιρεία ARIES, η οποία μετονομάστηκε σε NEWLEAD, η οποία είναι συμφερόντων Μιχάλη Ζολώτα.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, η εταιρεία ARIES, η οποία ήταν εισηγμένη στο NASDAQ, πήρε ενημέρωση εξόδου από το Χρηματιστήριο, εφού η μετοχή έπεσε κάτω από ένα δολάριο. Την ίδια μέρα, ο Μιχάλης Ζολώτας, ανακοινώνει πως αγοράζει την εταιρεία, συμφερόντων ως εκείνη τη στιγμή του Γαβριήλ Πετρίδη. Μετά την εξαγορά, η Επενδυτική Τράπεζα, δίνει δάνειο 145 εκατομμυρίων ευρώ στην ARIES η οποία μετονομάζεται σε NEWLEAD. Στη συνέχεια η νέα εταιρεία της οποίας η υπεραξία δημιουργήθηκε τεχνητά από τη δανειοδότηση, χρησιμοποιείται ως collateral, για να απελευθερωθεί δεσμευμένος λογαριασμός της FOCUS, άλλης εταιρείας του Ζολώτα, ο οποίος είχε μπει ως εγγύηση σε δάνεια. Δηλαδή η Τράπεζα δανειοδοτεί την εταιρεία, δημιουργεί εικονική αξία,για να απελευθερώσει τις μόνες ασφαλείς εγγυήσεις που είναι οι λογαριασμοί.

Η εταιρεία NEWLEAD, εκδιώχθηκε τελικώς από το Αμερικανικό Χρηματιστήριο και ελέγχεται για απάτη.


https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Και το όνομα του προβλήματος με την Κορακάκη ...... Ισίδηρος Κούβελος, ο άντρας της ΝτόραςΟ πατέρας και προπονητής της χρυσής Ολυμπιονίκη του Ρίο, Άννας Κορακάκη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ περιέγραψε όλα όσα έχουν συμβεί από την Τετάρτη το βράδυ με την κλήση της στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Δεν μας ενημέρωσε κανείς. Αν θα πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και πότε θα πάμε. Το μάθαμε από 3-4 δημοσιογράφους που με πήραν τηλέφωνο. Έως τις 22:00 δεν με είχε πάρει κανείς. Αργά το βράδυ πήρα τον κ. Καπράλο και μου είπε ότι έπρεπε να είχα ειδοποιηθεί και ότι δεν έκανε αυτός τις προσκλήσεις», τόνισε ο Τάσος Κορακάκης και συνέχισε:

«Πριν φύγουμε από τη Βραζιλία, είχαμε μιλήσει με το αρχηγείο της Ολυμπιακής Επιτροπής. Τους εξηγήσαμε ότι η Άννα θα πάει διακοπές. Αν η επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γινόταν πριν τις 30 του μηνός θα θέλαμε να μας ενημερώσουν 1-2 μέρες πριν, για να αλλάξει η Άννα τα εισιτήρια. Δεν με πήρε τηλέφωνο ούτε ο κ. Κούβελος, ούτε ο κ. Κολυμπάδης».

Όσον αφορά την επικοινωνία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο προπονητής της Αννας είπε:

«Στις 12 το βράδυ με πήρε ο Πρόεδρος. Κατάλαβε ότι αυτό που έγινε ήταν λάθος. Ένα λάθος που δεν εμπλέκεται ο ίδιος. Μας είπε ότι όταν επιστρέψει η Άννα θα μας υποδεχτεί στο Προεδρικό Μέγαρο».

Ο Τάσος Κορακάκης επεσήμανε πως έπεσαν από τα σύννεφα: «Πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν μας έχουν πάρει ούτε να μας ζητήσουν μία συγγνώμη. Ακόμη και στην περίπτωση που ήταν ανθρώπινο λάθος-όσο μεγάλο κι αν είναι- δεν μας πήρε κανείς να μας ζητήσει συγγνώμη. Εκτός από τον κ. Καπράλο δεν μας πήρε κανείς τηλέφωνο».

Ι. Κούβελος: Τι λέει για τη μη κλήση της Άννας Κορακάκη

Για το θέμα μη κλήσης της χρυσής Ολυμπιονίκη, Άννα Κορακάκη, στη συνάντηση των αθλητών που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, μίλησε ο αρχηγός της Ολυμπιακής αποστολής,Ισίδωρος Κούβελος στο gazzetta.gr.

«Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποφασίστηκε λίγη ώρα πριν μπούμε στο αεροπλάνο της επιστροφής στην Αθήνα και φυσικά δεν είχα τη δυνατότητα να προσκαλέσω εγώ τους αθλητές. Εγώ ενημέρωσα προφορικά όσους ήταν μαζί μου στην πτήση, οι υπόλοιποι που είχαν φύγει νωρίτερα από το Ρίο, ειδοποιήθηκαν από τη γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ίσως εκεί να έγινε το λάθος, αλλά πιστεύω ότι δεν είχε κανείς την πρόθεση να μην ειδοποιήσει τη χρυσή Ολυμπιονίκη», τόνισε αρχικά.

Ερωτηθείς αν θεωρεί άκομψο να μην προσκαλείται η αθλήτρια που έφερε δύο μετάλλια στη χώρα μας, ο Ισίδωρος Κούβελος είπε: «Σας είπα ότι τουλάχιστον από την πλευρά μου ως Αρχηγείο της Αποστολής δεν υπήρχε καμία πρόθεση να γίνει κάτι τέτοιο. Τα διαδικαστικά τα ανέλαβαν άλλοι, επειδή εκ των πραγμάτων ούτε το χρόνο είχαμε. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, προς αποφυγή παρεξηγήσεων… Μάλιστα να επισημάνω ότι στο Ρίο ήμουν συνεχώς στο πλευρό της Άννας και στους δύο αγώνες της για το μετάλλιο, αλλά και στους προκριματικούς».

Όσον αφορά στο γεγονός πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως θα καλέσει την Άννα Κορακάκη άλλη ημερομηνία, ο αρχηγός της αποστολής σχολίασε: «Φυσικά το είπε, επειδή δεν είναι μόνο η Άννα, αλλά και πολλοί ακόμα αθλητές που απουσίαζαν, όπως ο Κώστας Φιλιππίδης, η Βούλα Παπαχρήστου, όλοι οι κωπηλάτες. Μας είπε ότι θα τους δει σε άλλη ημερομηνία!».

«Απ’ ό,τι ξέρω ενημέρωσε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον πατέρα της για τη συνάντηση. Αλλά ξαναλέω, δεν υπήρχε ποτέ θέμα να μην κληθεί η Άννα Κορακάκη. Είναι μία στιγμή χαράς για όλους, ας μη την χαλάμε με γκρίνιες και μεμψιμοιρίες…», κατέληξε ο κ. Κούβελος για τις δυσάρεστες εντυπώσεις που έχει αφήσει η απουσία της και για την έκταση που πήρε το θέμα.

Πηγή www.enikos.gr και www.altsantiri.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δείτε πού μπορείτε να βρείτε δωρεάν σπόρους ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών (ΛIΣTA)


Στο enallaktikos.gr θα βρείτε μία εκτενή καταγραφή των οικογιορτών που γίνονται ανά την Ελλάδα αλλά και των ομάδων που σκοπό έχουν να διατηρήσουν, διά της σποράς και της δωρεάν ανταλλαγής, τους σπόρους ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών.
Πρόκειται για ένα κίνημα από τα κάτω, που μάχεται ενάντια στα γενετικά τροποποιημένα δηλητήρια για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, το οποίο στηρίζει την καθαρή, ποιοτική τροφή.
Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται όλο και πιο πολύ για τα τρόφιμα που καταναλώνουν αλλά και για τις μεθόδους καλλιέργειας, ενώ αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που θέλουν να καλλιεργήσουν μόνοι την τροφή τους.
Στην καταγραφή του enallaktikos.gr, η οποία παρουσιάζει ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο τα δίκτυα που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, θα βρείτε στοιχεία επικοινωνίας ομάδων σποροφύλαξης, οικογιορτών και τραπεζών σπόρων, ώστε να επικοινωνήσετε με όποια επιθυμείτε και να ενημερωθείτε για την διαθεσιμότητα και τον τρόπο παραλαβής σπόρων.
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Δεν διατηρούν όλα τα δίκτυα της λίστας σπόρους. Όσα διατηρούν και έχουν διαθεσιμότητα, εφόσον είναι εφικτό, θα σας στείλουν, αν όχι θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι την επόμενη οικογιορτή ή γιορτή ανταλλαγής σπόρων! Αρκεί να στείλετε ένα e-mail και να ρωτήσετε για τους σπόρους που χρειάζεστε).
Το Πελίτι είναι μια καλή αρχή για την έρευνά σας! (Περισσότερα εδώ: Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι)


ΥΓ. Αν γνωρίζετε ότι κάποιο δίκτυο δεν λειτουργεί πλέον ή αν θέλετε να προσθέσουμε κάποια ομάδα στην λίστα, μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@enallaktikos.gr και εμείς θα κάνουμε τις προσθήκες και τις διορθώσεις.


Κεντρικής Μακεδονίας


Πιερίας

Δήμος Κατερίνης [9047]

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Πιερίας - Μητέρα ΓηΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Εθελοντικές Οργανώσεις, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

"Η Μητέρα Γη (Mother Earth) είναι μια οικολογική μη κερδοσκοπική ομάδα ατόμων, οι περισσότεροι των οποίων είμαστε χορτοφάγοι ή βέγκαν.Το κοινό μας στοιχείο είναι η αγάπη και ο σεβασμός μας για τον πλανήτη και τα πλάσματα που τ�
Τραπεζούντος, Κατερίνη 601 00, Ελλάδα
Γενικές πληροφορίες Κωνσταντία Σαμαρά τηλ:6932651183 email : dinasamara66@hotmail.gr Αναστασία Τσορμπατζίδου email : atsormpatzi@gmail.com Για να γίνετε μέλη του δικτύου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους : Καλόμοιρος Γρηγόρης email: zefyros112@gmail.com τηλ.6944249604 Μιλτιάδης Ορφανίδης email: miltiorfa@gmail.com τηλ 6970407103 Βλέτση Αθανάσιο email: thanvle@hotmail.com τηλ.6937292032
http://motherearth.gr/


Γιορτές Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας - Οικογιορτή Κατερίνης ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Αλληλέγγυα Παιδεία , Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Συνεργατισμός, Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια, Εθελοντικές Οργανώσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Οικογιορτές

Εργαστήριο με την μεθοδολογία OPEN SPACE!"TI EINAI TO OPEN SPACE Είναι μία τεχνική αυτό-οργάνωσης που χαρακτηρίζεται από εσωτερική πειθαρχία και συλλογική δράση η οποία ελευθερώνει την εγγενή δημιουργικότητα και την ηγετική ικανότ
Δημοτικό Πάρκο 7ης Μεραρχίας και Νοσοκομείου, Κατερίνη 601 00, Ελλάδα
oikogiortipierias@yahoo.gr. oikogiortivolos@gmail.com kyttaroneasgis@yahoo.com https://www.facebook.com/Oikogiortes https://www.facebook.com/oikogiortiallileggiis2013 https://www.facebook.com/oikogiortiallileggiis2013 https://www.facebook.com/oikogiortiallileggiis2013
http://oikogiorti.gr/
http://oikogiortes.wordpress.com/
http://oikogiorti-katerini.blogspot.gr/
http://oikogiortivolos.blogspot.gr/
http://peliti.gr/
http://blogspot.gr/
http://oikogiortithessalonikis.blogspot.gr
http://en-oiko.blogspot.com/
http://www.aegilops.gr/live/


Θεσσαλονίκης

Δήμος Παύλου Μελά [9036]

Ομάδα Αστικών και Περιαστικών Καλλιεργειών ΠερΚα, Κοινωνικός Χώρος ΣπορείοΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Χωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Αυτοδιαχείριση, Εναλλακτικές Συλλογικότητες, Αυτοδιαχειριζόμενοι Κοινωνικοί Χώροι , Συνεταιριστικά / Συνεργατικά Εγχειρήματα

"Η Ομάδα Αστικών & Περιαστικών Καλλιεργειών (ΠΕΡ.ΚΑ.) δημιουργήθηκε στις αρχές του 2011 από ανθρώπους της πόλης που έχουν ως στόχο την συλλογική καλλιέργεια λαχανικών, εποχιακών φρούτων, λουλουδιών και βοτάνων σε αγρό μέσ�
Πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, Λεωφόρος Στρατού και Ναυαρίνου, Παύλος Μελάς 565 33, Ελλάδα
http://perka.org/contactus
http://perka.org/


Γιορτές Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας - Toπική Γιορτή Αλληλεγγύης Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας ΘεσσαλονίκηςΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Αλληλέγγυα Παιδεία , Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Συνεργατισμός, Οικογιορτές

Η Τοπική Γιορτή Αλληλεγγύης, Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στη Θεσσαλονίκη είναι ένα εγχείρημα που επαναφέρει αξίες και στόχους του παρελθόντος και τονίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα των γιορτών Οικολογικής Γε�
Λεωφόρος Στρατού 65, Παύλος Μελάς 564 29, Ελλάδα
https://www.facebook.com/oikogiortiallileggiis2013 oikogiortithessalonikis@gmail.com oikogiortivolos@gmail.com kyttaroneasgis@yahoo.com https://www.facebook.com/Oikogiortes https://www.facebook.com/oikogiortiallileggiis2013 https://www.facebook.com/oikogiortiallileggiis2013
http://oikogiortithessalonikis.blogspot.gr/
http://oikogiorti.gr/
http://oikogiortes.wordpress.com/
http://oikogiortivolos.blogspot.gr/
http://peliti.gr/
http://blogspot.gr/
http://oikogiortithessalonikis.blogspot.gr
http://en-oiko.blogspot.com/
http://www.aegilops.gr/live/


Δήμος Θεσσαλονίκης [9031]

Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός για την Διάθεση Ελληνικών Προϊόντων και Ειδών Διατροφής Το Αλληλέγγυον ΣΥΝ.ΠΕΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συνεταιριστικά / Συνεργατικά Εγχειρήματα

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ."Το "Αλληλέγγυον" είναι μια συλλογική προσπάθεια ευαισθητοποιημένων πολιτών για τα διατροφικά προβλήματα των Ελλήνων, κυρίως μετά την ένταξη της χώρας στο καθεστώς επ
Δελφών 232, Θεσσαλονίκη 546 55, Ελλάδα
Τηλ.: 210 5141443 https://www.facebook.com/pages/%CE%A4%CE%BF-%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BF%CE%BD/372997399447729 Γραφεία Βόρειας Ελλάδας: Δελφών, 232, 54655, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310421940 Γραφεία Πελοποννήσου: Κλεομένους Οικονόμου 4-6, Πλατεία Αγίας Λαύρας, Αίγιο Τηλ. 2691026221 Ανταλλακτήριο Αγροτικών και Ελληνικών προϊόντων «Αλληλέγγυον» Αγίας Σοφίας 50, Κολωνός, Αθήνα http://www.allilegion.gr mailto:allilegion@gmail.com Τηλ. 2105141443 Τηλέφωνα Διαχειριστών: 6975646728, 6932647605
http://www.allilegion.gr/index.php


Δήμος Θέρμης [9030]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Κεντρικής Μακεδονίας, Ομάδα Βασιλικών Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

Oμάδα Βασιλικών"Μην αφήνεις τους άλλους να επιλέγουν την τροφή σου. Η γη και οι σπόροι της ανήκουν σε όλους."Συντονιστής Δημήτρης Κουφάκης Ο Παναγιώτης Σαϊνατούδης, από προσωπική του ανάγκη, ίδρυσε το 1995 το ΠΕΛΙΤΙ (που στ
Βασιλικα 570 06, Ελλάδα
Συντονιστής: Δημήτρης Κουφάκης Κιν.: 6944576756 vasilika@peliti.gr
http://www.peliti.gr


Κιλκίς

Δήμος Παιονίας [9041]

Εθελοντική Ομάδα ΠαιονίαςΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Εθελοντικές Οργανώσεις, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ."Η Εθελοντική Ομάδα Παιονίας Κιλκίς, είναι μια ανοιχτή κίνηση πολιτών, δεν εξαρτάται από κανένα πολιτικό φορέα και αποτελεί σημείο επαφής υπεύθυνων ανθρώπων, οι οποίο�
Πολύκαστρο 612 00, Ελλάδα
info@paiones.gr Γιάννης Παπαδόπουλος, Τηλ. 23430 23900 και 6937019865, Ε-Mail: papyiannis@gmail.com Μόνια Γάκη, Τηλ. 6937019861, Ε-Mail: monia.gaki@gmail.com Ζωή Γκουντενούδη (Νομικός σύμβουλος), Ε-Mail: zoegount@yahoo.gr
http://www.paiones.gr


Στερεάς Ελλάδας

Ευβοίας

Δήμος Κύμης-Αλιβερίου [9152]

Ομάδα Αλληλεγγύης ΑλιβερίουΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αλληλέγγυα Υγεία , Αλληλέγγυα Παιδεία , Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Ορθοπεταλιές, Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Ενδυμάτων, Φαρμάκων, Δίκτυα Αλληλεγγύης για Πρόσφυγες/Μετανάστες

Αυτόνομη ομάδα αλληλεγγύης και εθελοντικής συμμετοχής που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Αλιβερίου."Η Ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου γεννήθηκε ένα βράδυ Ιουνίου του 2012,από μια παρέα τεσσάρων ανθρώπων,που πνιγμένοι
Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 345 00, Ελλάδα
Τηλ.: 6947124178 , 6974353581, Fax: +30 2223022345 omada_allileggyis_aliveriou@windowslive.com ανοιχτά κάθε Σάββατο 10:00πμ-13:00μμ
http://omada--allileggyis--aliveriou.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/omada.allileggyis.aliveriou


Γιορτή ανταλλαγής σπόρων ντόπιων ποικιλιών χωρίς χρήματαΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικογιορτές

Πολιτιστικός Σύλλογος ΔΥΣΤΟΥ & Ενεργοί Πολίτες Ερέτριας η «ΜΕΔΟΥΣΑ»"Σας κάνουμε γνωστό, ότι την Κυριακή στις 7 Απριλίου 2013, από τις 11.00 – 14.00 μμ, ο σύλλογός μας και οι Ενεργοί Πολίτες Ερέτριας η «ΜΕΔΟΥΣΑ», σε συνεργασία μ�
Δύστος 345 00, Ελλάδα
avdelas_geo@yahoo.gr, Τηλ. 210.8080544, fax: 210.8088180 Κινητό: 6944508501 (7πμ – 4μμ)


Από τον Σπόρο στη Γη Κτήμα ΗλιόσπιτοΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες

"Γιορτή Ανταλλαγής "Από τον Σπόρο στη Γη" Εργαστήριο Φυσικής & Παραδοσιακής καλλιέργειας. Επίδειξη εργαλείου σποράς Κηπουρού από την ομάδα του Πελίτι Εύβοιας. "Στο κτήμα Ηλιόσπιτο" Αυλωνάρι πρός Πυργί Εύβοιας, θέση Τζε�
Αυλωνάρι, Ελλάδα
malama64pefki@gmail.com Τηλ.: 6972581483 What s up Δημήτρης Ελευθερίου: 22220 23073 19:30-22:00
http://www.peliti.gr


Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Στερεάς Ελλάδας, Ομάδα Ευβοίας Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

"Η ομάδα Εύβοιας του ΠΕΛΙΤΙ συνδιοργανώνει τις γιορτές ανταλλαγής σπόρων απο ντόπιες ποικιλίες που γίνονται κάθε χρόνο στον Δύστο της Νότιας Εύβοιας, στα Βασιλικά, στο Αυλωνάρι και στο εγκαταλελημένο χωριό Σκουντέρι σ
Δύστος 345 00, Ελλάδα
evoia@peliti.gr Συντονιστής: Άκης Αντωνιάδης Δύστος Βαγγέλης Αβδελάς avdelas_geo@yahoo.gr Τηλ. 210.8080544, fax: 210.8088180 6944508501 (7πμ – 4μμ) Αυλωνάρι Μάλαμα Μαυροπούλου malama64pefki@gmail.com 6972581483 skounteri@yahoo.gr
http://www.peliti.gr


Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων [9148]

Σπόροι ΕύβοιαςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Εναλλακτικές Συλλογικότητες, Οικογιορτές

Μια φορά τον χρόνο μέσα στην Άνοιξη μαζευόμαστε στον Πύργο στο Σκουντέρι για να ανταλλάξουμε απόψεις,σπόρους και να παρουσιάσουμε προϊόντα της μάνας γης."ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2014Σας καλούμε σε ένα τριήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο
Σκουντέρι 340 14, Ελλάδα
skounteri@yahoo.gr https://www.facebook.com/sporoi.evias?sk=wall
http://sporoi-evias.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/sporoi.evias?sk=wall


Οικογιορτή με ανταλλαγή παραδοσιακών σπόρων χωρίς χρήματα στο Σκουντέρι ΔίρφηςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Συσσίτια, Κοινωνικές - Συλλογικές Κουζίνες, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Εθελοντικές Οργανώσεις, Οικογιορτές

Μια φορά τον χρόνο μέσα στην Άνοιξη μαζευόμαστε στον Πύργο στο Σκουντέρι για να ανταλλάξουμε απόψεις,σπόρους και να παρουσιάσουμε προϊόντα της μάνας γης ."ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ 2014Σας καλούμε σε ένα τριήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο
Σκουντέρι 340 14, Ελλάδα
skounteri@yahoo.gr evoia@peliti.gr
http://sporoi-evias.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/sporoi.evias?sk=wallhttp://sporoi-evias.blogspot.gr/


Δήμος Χαλκιδέων [9155]

Γιορτές Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας - 20ή Πανελλαδική Γιορτή ΧαλκίδαΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Αλληλέγγυα Παιδεία , Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Συνεργατισμός, Οικογιορτές

20ή Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας & Χειροτεχνίας - Χαλκίδα 27-28-29 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑ"Μόλις περάσετε την υψηλή γέφυρα ακολουθείτε την περιφερειακή οδό και φτάνετε στον κόμβο για βόρεια και νότια �
Πάρκο Λαού, Ioanni Kiapekou ke Mavrogenous, Χαλκίδα 341 00, Ελλάδα
oikogiortivolos@gmail.com oikogiortipierias@yahoo.gr. kyttaroneasgis@yahoo.com https://www.facebook.com/Oikogiortes https://www.facebook.com/oikogiortiallileggiis2013
http://oikogiorti.gr/
http://oikogiortes.wordpress.com/
http://oikogiortivolos.blogspot.gr/
http://peliti.gr/
http://blogspot.gr/
http://oikogiortithessalonikis.blogspot.gr
http://en-oiko.blogspot.com/
http://www.aegilops.gr/live/
https://www.facebook.com/oikogiortiallileggiis2013
https://www.facebook.com/Oikogiortes


Δήμος Ερέτριας [9149]

Ουτοπία υπάρχει - Εγχείρημα ΑυτάρκειαςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες

"Το εγχείρημα δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης για επιβίωση μέσα σε αυτό το κατασκεύασμα του υπάρχον συστήματος που λέγεται οικονομική κρίση.Επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκέψεων και των ονείρων μας δίνοντας βιώσι�
Ερέτρια 340 08, Ελλάδα
https://www.facebook.com/dasos.syrou


Ιονίων Νήσων

Κέρκυρας

Δήμος Κέρκυρας [9118]

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ανταλλαγών ΚέρκυραςΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Συλλογική Διαχείριση Κοινωνικών Αγαθών, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

"Με περισσότερα από 30 χρόνια ενεργής δράσης, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ανταλλαγών συμμετέχει στην διαμόρφωση αποφάσεων σχετικά με ένα τοπικό περιβαλλοντικό Σύνταγμα που επιθυμεί να συνδιαμορφώσει στην
Ιωάννη Θεοτόκη 104, Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
naturecorfu@yahoo.gr
http://www.prosper-corfu.gr/
https://www.facebook.com/perivallonkerkyra/?fref=nf


Θεσσαλίας

Μαγνησίας

Δήμος Βόλου [9105]

Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία Αιγίλοπας Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια

"Το Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία ή αλλιώς ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ (άγριο στάρι) αποτελεί την ανασύσταση του Δικτύου Διατήρησης και Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών Φυτών και Αυτοχθόνων Φυλών Ζώων του Εργασ
Άνω Λεχώνια 373 00, Ελλάδα
info@aegilops.gr Τηλ.:2428094558
http://www.aegilops.gr/


Ανεξάρτητη Πηλιορείτικη Ομάδα Δράσης στις Σταγιάτες - Α.Π.Ο.ΔΡΑΣΗΣ Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Εναλλακτικές Συλλογικότητες, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

"Είμαστε κάτοικοι των Σταγιατών Πηλίου, οι οποίοι αρνούμαστε την παθητική αποδοχή ανεξέλεγκτων και συχνά καταστρεπτικών παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον μας, στους καθημερινούς ρυθμούς της ζωής μας, ακόμη και στην π�
Σταγιατες 370 11, Ελλάδα
apodrasistagiates@gmail.com
http://apodrasistagiates.blogspot.gr/


Γιορτές Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας - 4η Πανθεσσαλική Γιορτή, ΒόλοςΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Αλληλέγγυα Παιδεία , Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικογιορτές

4-6 Οκτωβρίου 2013 στο πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου "Οι Γιορτές Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας συμπληρώνουν φέτος 20 χρόνια.Ήταν τότε που μια χούφτα συνειδητοποιημένοι αγρότες και παραγωγοί, από όλη την χώρα, ξεκίνησα�
Εθνική Οδός Βόλου Πορταριάς, Βόλος, Ελλάδα
https://www.facebook.com/oikogiortiallileggiis2013 oikogiortivolos@gmail.com kyttaroneasgis@yahoo.com https://www.facebook.com/Oikogiortes https://www.facebook.com/oikogiortiallileggiis2013
http://oikogiortivolos.blogspot.gr/
http://oikogiorti.gr/
http://oikogiortes.wordpress.com/
http://peliti.gr/
http://blogspot.gr/
http://oikogiortithessalonikis.blogspot.gr
http://en-oiko.blogspot.com/
http://www.aegilops.gr/live/


Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου [9106]

Οικοκοινότητα Κύτταρο Νέας ΓηςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες

"Είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα ανθρώπων , που βλέποντας το μέλλον του πλανήτη να οδεύει προς την καταστροφή , αποφασίσαμε να αφοσιωθούμε στην σωτηρία του , με κάθε διαθέσιμο μέσο! Εδώ και χρόνια έχουμε επιλέξει να ζούμε α
Πήλιο, Ζαγορά 370 01, Ελλάδα
kyttaroneasgis@yahoo.com
http://kyttaroecovillage.wordpress.com/


Δήμος Αλμυρού [9104]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Θεσσαλίας, Ομάδα ΑλμυρούΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

"Το Σάββατο 7 Μαΐου 2011 στο Δάσος Κουρί στον Αλμυρό, Μαγνησίας πραγματοποιήθηκε η 1η γιορτή για τη διάδοση και διάσωση των ντόπιων ποικιλιών. Στη διάρκεια της πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη για την �
Αλμυρός 371 00, Ελλάδα
almiros@peliti.gr, τηλ.: 6974374582 - 6939585750 - 2422025953 - 2422021269
http://www.peliti.gr


Λάρισας

Δήμος Αγιάς [9097]

Πανθεσσαλική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών ΠελίτιΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικογιορτές

"Για τέταρτη χρονιά διοργανώθηκε φέτος τον Σεπτέμβριο (2013) η Πανθεσσαλική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών.Φωτογραφίες - 1η Πανθεσσαλική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών 4/9/2010Φωτογραφίες - 2η Πανθεσσσαλική Ανταλ�
Αγιά, Ελλάδα
http://www.peliti.gr/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=1&Itemid=33&lang=el
http://www.peliti.gr


Αττικής

Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Πετρουπόλεως [9184]

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Βοτανικός Κήπος ΠετρούποληςΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Συσσίτια, Κοινωνικές - Συλλογικές Κουζίνες, Αλληλέγγυα Παιδεία , Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Αυτοδιαχειριζόμενοι Κοινωνικοί Χώροι , Καταλήψεις , Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια, Φεστιβάλ

"Τι είναι ο Βοτανικός Κήπος, με ποιες προοπτικές αποφασίστηκε η κατασκευή του και πως χρησιμοποιήθηκε από τον Δήμο;Είναι ένα έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ το οποίο δε σχεδιάστηκε σωστά, αφού πήραν σαν πρότυπο το βοτανικό κήπο της Κο�
Αλσος Αγιου Δημητριου, Ελλάδα
votanikoskipos@gmail.com
http://votanikoskipos.blogspot.gr/


Δήμος Ιλίου [9182]

Οργάνωση Γη Κέντρο της ΓηςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Συσσίτια, Κοινωνικές - Συλλογικές Κουζίνες, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

Η Οργάνωση Γη είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση που δημιουργήθηκε για να δώσει απαντήσεις σε σύγχρονους κοινωνικούς προβληματισμούς που αφορούν στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο πρώτος σπόρ�
Οικολογικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, Ίλιον 131 22, Ελλάδα
info@organizationearth.org τηλ. 210 2325380 https://www.facebook.com/www.ogi.gr
http://www.organizationearth.org/


Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αθηναίων [9186]

Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός για την Διάθεση Ελληνικών Προϊόντων και Ειδών Διατροφής Το Αλληλέγγυον ΣΥΝ.ΠΕΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συνεταιριστικά / Συνεργατικά Εγχειρήματα

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ."Το "Αλληλέγγυον" είναι μια συλλογική προσπάθεια ευαισθητοποιημένων πολιτών για τα διατροφικά προβλήματα των Ελλήνων, κυρίως μετά την ένταξη της χώρας στο καθεστώς επ
Αγίας Σοφίας 50 και Διδυμοτείχου 50, Αθήνα 104 44, Ελλάδα
Τηλ.: 210 5141443 https://www.facebook.com/pages/%CE%A4%CE%BF-%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BF%CE%BD/372997399447729 Γραφεία Βόρειας Ελλάδας: Δελφών, 232, 54655, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310421940 Γραφεία Πελοποννήσου: Κλεομένους Οικονόμου 4-6, Πλατεία Αγίας Λαύρας, Αίγιο Τηλ. 2691026221 Ανταλλακτήριο Αγροτικών και Ελληνικών προϊόντων «Αλληλέγγυον» Αγίας Σοφίας 50, Κολωνός, Αθήνα http://www.allilegion.gr mailto:allilegion@gmail.com Τηλ. 2105141443 Τηλέφωνα Διαχειριστών: 6975646728, 6932647605
http://www.allilegion.gr/index.php


Αυτοδιαχειριζόμενο Παντοπωλείο Εξαρχείων Ο Ζήκος - ΛΑΪΚΗ ΤΟΥ ΖΗΚΟΥ χωρίς μεσάζοντεςΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Κοινωνικά Παντοπωλεία

"Το Αυτοδιαχειριζόμενο Παντοπωλείο Εξαρχείων «ΖΗΚΟΣ» είναι μια συμμετοχική δομή που στηρίζει και προωθεί το οριζόντιο και αλληλέγγυο εμπόριο φιλοδοξώντας μέσα από συλλογικές, αδιαμεσολάβητες διαδικασίες να συμβάλλ�
Πλατεία Εξαρχείων, Αθήνα 106 83, Ελλάδα
sk_ex@espiv.net


Αρχιπέλαγος - Ινστιτούτο Θαλάσσιας ΠροστασίαςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

"Το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας είναι μια μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1998. Το Αρχιπέλαγος δραστηριοποιείται στην πολυεπίπεδη έρευνα και σε δράσεις προστασίας στην ευρύτερ�
Μιχαήλ Βόδα 89, Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ: +30 210 8253024 Θοδωρής Τσιμπίδης, Διευθυντής:t.tsimpidis@archipelago.gr Αναστασία Μήλιου, Διευθυντρία & Επικεφαλής Επιστήμονας: a.miliou@archipelago.gr Βασίλης Κουρούτος, Ερευνητής Θαλάσσιας Προστασίας: vkouroutos@archipelago.gr Γενικές Πληροφορίες: info@archipelago.gr Αίτηση για πρακτική άσκηση: admissions@archipelago.gr Για έκτακτα περιστατικά καλέστε: 6932274235
http://archipelago.gr/


Συνεργατική Ομάδα Αστικές ΚαλλιέργειεςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι, Συνεταιριστικά / Συνεργατικά Εγχειρήματα

"Δημιουργία λαχανόκηπων σε ταράτσες - μπαλκόνια - αυλέςΑνταλλαγές σπόρων - δημιουργία σπορίων - σπορόφυτωνΟικιακή κομποστοποίηση με γεωσκώληκες και BFSLΟικιακά συστήματα ενυδρειπονίας, συμβιωτική μέθοδος ανάπτυξης ψαρ
Αθήνα 105 54, Ελλάδα
astikeskalliergeies@hotmail.gr Τηλ.: 6945487852
https://www.facebook.com/pages/Αστικές-Καλλιέργειες/504171286282104


ΔρυάδεςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων

"Περί Δρυάδων.... Το δίκτυο Δρυάδες είναι ένα δίκτυο μεταξύ ατόμων και ομάδων που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τη καλλιέργεια-κυρίως αστική- και τη διατήρηση σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών. Όποιος λοιπόν καλλιε�
Τηλεφανους και Μοναστηριού 140, Αθήνα 104 42, Ελλάδα
Τηλ. 211.2217260 dryades@espiv.net https://twitter.com/EuroVillage_NGO
http://www.european-village.org/
https://www.facebook.com/european.village.org


Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Εναλλακτικές Συλλογικότητες, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

"Ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Αγορών Βιοκαλλιεργητών που επιτρέπουν την απευθείας διάθεση βιολογικών προϊόντων από τους παραγωγούς στους καταν
Χαριλάου Τρικούπη 18, Αθήνα 106 79, Ελλάδα
info@bioagores.org 210 3615490 και 6951001637
http://www.bioagores.org/
http://www.bioagores.ning.com
https://www.facebook.com/pages/Bioagores-Αγορές-Βιοκαλλιεργητών/233515250015373
https://twitter.com/bioagores
http://www.youtube.com/user/bioagores


Ανατολικής Αττικής

Δήμος Μαραθώνος [9220]

Οικογιορτή του ΜαραθώναΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αλληλέγγυα Παιδεία , Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Συνεργατισμός, Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Οικογιορτές

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ."Λόγω πολιτικών, κοινωνικών και άλλων συνθηκών είμαστε αναγκασμένοι να αναστείλουμε τα τρέχοντα προγράμματα. Θα επανέλθουμε όμως με πληροφορίες σχετικές με τον νέο π�
Μαραθώνας 190 07, Ελλάδα
http://marathonecofestival.wordpress.com/


Δήμος Παιανίας [9222]

Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός για την Διάθεση Ελληνικών Προϊόντων και Ειδών Διατροφής Το Αλληλέγγυον ΣΥΝ.ΠΕΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Κοινωνικά Παντοπωλεία

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ."Το "Αλληλέγγυον" είναι μια συλλογική προσπάθεια ευαισθητοποιημένων πολιτών για τα διατροφικά προβλήματα των Ελλήνων, κυρίως μετά την ένταξη της χώρας στο καθεστώς επ
Λεωφόροσ Λαυρίου και Υγείας, Λεοντάριο 153 51, Ελλάδα
Τηλ.: 210 5141443 https://www.facebook.com/pages/%CE%A4%CE%BF-%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BF%CE%BD/372997399447729 Γραφεία Βόρειας Ελλάδας: Δελφών, 232, 54655, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310421940 Γραφεία Πελοποννήσου: Κλεομένους Οικονόμου 4-6, Πλατεία Αγίας Λαύρας, Αίγιο Τηλ. 2691026221 Ανταλλακτήριο Αγροτικών και Ελληνικών προϊόντων «Αλληλέγγυον» Αγίας Σοφίας 50, Κολωνός, Αθήνα http://www.allilegion.gr mailto:allilegion@gmail.com Τηλ. 2105141443 Τηλέφωνα Διαχειριστών: 6975646728, 6932647605
http://www.allilegion.gr/index.php


Νήσων

Δήμος Αίγινας [9208]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Αττικής, Ομάδα Αίγινας Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

"Άρης ΠαύλοςΚαθηγητής Λυκείου, Φωτογράφος , Συντονιστής της Τοπικής Ομάδας του Πελίτι στην Αίγινα.Η Τοπική Ομάδα του Πελίτι στην ΑίγιναΗ τοπική ομάδα του Πελίτι στην Αίγινα ξεκίνησε το 2005 με αφορμή την επίσκεψη του ι�
Αίγινα, Ελλάδα
aigina@peliti.gr
http://www.peliti.gr


Δήμος Σαλαμίνος [9211]

Περιβαλλοντικός Όμιλος ΣαλαμίναςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Οικογιορτές

Πολυχρόνη Λεμπέση 80 & Ηροδότου Σαλαμίνα
perivos@yahoo.gr ή perivos@gmail.com. τηλέφωνο 6977197473
https://sites.google.com/site/perivos/


Δυτικής Αττικής

Δήμος Ελευσίνας [9229]

Δημοτικός Λαχανόκηπος - Τράπεζα Σπόρων Δήμου ΕλευσίναςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι

Δημοτικός Λαχανόκηπος και Τράπεζα Σπόρων, θα δημιουργηθούν στην Ελευσίνα. Ήδη το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, ενέκρινε σχετική πρόταση της δημοτικής αρχής, και στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, θα δημιουργηθούν ο
Ελευσίνα 196 00, Ελλάδα


Πελοποννήσου

Λακωνίας

Δήμος Μονεμβασιάς [9251]

Αγροναύτες και ΚΟ.ΣΑ.ΠΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Εναλλακτική Εκπαίδευση

Το πρώτο δίκτυο αγροτών της Πελοποννήσου και καταναλωτών της ΑθήναςΗ ομάδα ΑΓΡΟΝΑΥΤΕΣ έχει συστήσει ένα δίκτυο αγροτών-καταναλωτών που σα σκοπό έχει να εξελιχθεί σε έναν κόμβο σύνδεσης των παραγωγών γεωργικών προϊόν�
Ασωπός, δήμος Μονεμβασιάς, 230 56, Ελλάδα
Τηλ. 6980.358.038 email: agronaftes@gmail.com
http://agronaftes.blogspot.gr/


Συνεργατικός Λαχανόκηπος ΑγροναυτόκηποςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Συνεταιριστικά / Συνεργατικά Εγχειρήματα

"Ενας συνεργατικός λαχανόκηπος απο την ομάδα ΑΓΡΟναύτες που ευελπιστει να αποτελεσει ενα παράδειγμα αειφόρου καλλιέργειας της γης και να μας παρεχει καθαρή τροφή. Ο λαχανόκηπος μας βρίσκεται στον Ασωπό του δήμου Μον�
Ασωπός 230 56, Ελλάδα
agronaftes@yahoo.gr
http://agronaftokipos.blogspot.gr/


Οικοκοινότητα Κιβωτός ΚορογώναΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Κοινωνικά Φροντιστήρια , Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Φυσική Δόμηση, Αυτοδιαχείριση, Ορθοπεταλιές

Η "Κιβωτός Κορογώνα" στη Νότια Λακωνία έχει ξεκινήσει την παρουσία και δράση της από τον Αύγουστο 2012 και βρίσκεται σε διαρκή πρόοδο (ολοκλήρωση κεντρικού οικήματος με φυσική δόμηση, φυσική καλλιέργεια, ποδηλατοβόλτες, �
Κορογώνας, Λακωνία
korogonasark@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/464052830277759/?fref=ts


Δήμος Σπάρτης [9252]

ΠοδηλατοσπορείαΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Ορθοπεταλιές, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

"Πανελλαδική ποδηλατοδρομία για τη διάσωση των σπόρων και των παραδοσιακών ποικιλιών. Μια δράση, που στόχος της είναι η διάδοση της διατήρησης των παραδοσιακών σπόρων και της βιοποικιλότητας. Ποδηλατούμε σε όλη τη χώ
Βιομόνοια: Μονεμβασιά, Λακωνία, Πελοπόννησος, Ελλάδα. Πελίτι: Μεσοχώρι Παρανεστίου, T.K. 66035, Παρανέστι, Ελλάδα.
Email: biomonia@yahoo.gr , peliti@peliti.gr
http://www.biomania.org
http://www.peliti.gr/
http://www.facebook.com/Biomonia
http://www.facebook.com/groups/145060182361697/?ref=ts&fref=ts


Κορινθίας

Δήμος Κορινθίων [9243]

Ο Κήπος της Αφθονίας - Εφυραία Γη Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Συνεργατικά - Αυτόνομα ΜΜΕ, Εκδόσεις, Εναλλακτικά Έντυπα - Ιστοσελίδες, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

"Ο«Κήπος της Αφθονίας»!Πρωταγωνιστεί ο πάντα δραστήριος συνταξιούχος κ. Γιάννης Βαρελάς. Πρόκειται για ένα ακόμη Δίκτυο από αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας, το οποίο οργανώνει κάθε χρόνο την μεγάλη γιορτή ανταλλα
Άσσος Κορινθίας, Ελλάδα
Γιάννης Βαρελάς Τηλ 2741086328, 6973993540 Fax: 2741089245, email:johnvar@otenet.gr Συμμετέχουμε
http://filonoi.gr/


Μεσσηνίας

Δήμος Καλαμάτας [9254]

Αγρόκτημα Φυσικής και Παραδοσιακής Καλλιέργειας ΦοίφαΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες

Το "Αγρόκτημα Φυσικής & Παραδοσιακής Καλλιέργειας Φοίφα" είναι μία περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έχει ως σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση της "αγροκουλτούρας". Ως αγροκουλτούρα
Ηρώων Πολυτεχνείου, Καλαμάτα 241 00, Ελλάδα
τηλ.2721022505, 6972755079 , info@agroktimafifa.gr
https://www.facebook.com/Fifapro.gr


Δυτικής Ελλάδας

Αιτωλοακαρνανίας

Δήμος Αγρινίου [9123]

Αγροκολλεκτίβα SemillaΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Εργασιακές Κολεκτίβες

ΑΓΡΟΚΟΛΛΕΚΤΙΒΑ SEMILLA ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ !"Μια πρωτοβουλία από φοιτητές και ανεργουςμε σκοπό τη συλλογική εργασία για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων απαλλαγμένων από τοξίνες και χημικά , προωθώντας παράλληλα το πρόταγμα τη�
Καλυβίων 70, Αγρίνιο 301 00, Ελλάδα
agrokollektivasemillia@yahoo.gr Τηλεφωνο: 6985120866 http://tinyurl.com/aenjeah, facebook - http://tinyurl.com/a6byvmq
http://agrokollektivasemillia.blogspot.gr/


Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας [9124]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Δυτικής Ελλάδας, Ομάδα Πειρατιάς Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

"Ελάτε να φτιάξετε μαζί μας σπορείο από ντόπιους σπόρους λαχανικώνκαι φιλοξενείστε το στο σπίτι σας!Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, στις 12.00στο αίθριο της ΑRΤηρίαςΕμείς βάζουμε τους σπόρους, το χώμα, τα γλαστράκια ...κι εσείς την
Περατιά 300 02, Ελλάδα
Συντονισμός: Κώστας Τσίγκος, Χαρά Σαΐτη - peratia@peliti.gr
http://www.peliti.gr


Ηλείας

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας [9137]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Δυτικής Ελλάδας, Ομάδα Αρχαίας Ολυμπίας Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

"Η τοπική ομάδα Αρχαίας Ολυμπίας ΠελίτιΚαι οι συνεργαζόμενες ομάδες σας καλούν στην εκδήλωσηΣΠΟΡΟΙ ΖΩΗΣΠου θα φιλοξενηθεί στο ΔημαρχείοΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, το ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στις 5-9 μ.μ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ5.00 Προσέλ�
Αρχαία Ολυμπία 270 65, Ελλάδα
arxaia_olumpia@peliti.gr
http://www.peliti.gr


Κρήτης

Ηρακλείου

Δήμος Ηρακλείου [9305]

Εν Οίκω - Ετήσια Συνάντηση Οικοκαλιεργητών και Οικοχειροτεχνών στο Ηράκλειο ΚρήτηςΧωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Συνεργατισμός, Οικογιορτές

"Όσοι εργαζόμαστε για τη συνάντηση «εν- οίκω» δεν είμαστε μέλη κάποιου σωματείου.Δουλεύουμε συλλογικά και με τη σκέψη μας στραμμένη σε μια αυτοοργανωμένη κοινωνία. Δεν υπάρχουν χορηγοί, αρχηγοί και ψηφοφορίες. Η ομάδα �
Ηράκλειο 713 06, Ελλάδα
ecofest@gmail.com 6997 712 017
http://en-oiko.blogspot.gr/


Ομάδα Καλλιέργειας Πανεπιστημίου Κρήτης ΖιζάνιαΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Φυσική Δόμηση

"Ποια είναι τα Ζιζάνια; Η Ομάδα Καλλιέργειας «ΖΙΖΑΝΙΑ», που δραστηριοποιείται από τον Οκτώβρη του 2011, αποτελεί πολιτιστική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ). Εφαλτήριο για τη δημιουργία της υπήρξε η ανάγκη εφαρμογής μ
Ανδρέα Καλοκαιρινού και Νικολάου Πλαστήρα, Ηράκλειο 715 00, Ελλάδα
zizania.uoc@gmail.com
http://zizania.tolabaki.gr/


Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Κρήτης, Ομάδα ΗρακλείουΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

"Η τοπική ομάδα του Ηρακλείου συγκροτήθηκε μετά από ζυμώσεις αρκετών χρόνων, τέλη του 2011. Αφορμή ήταν η δραστηριοποίηση μέσα από το Πρόγραμμα «Σχολικών κήπων» του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων οπότε και παρουσιάστηκε η αν�
Ηράκλειο, Ελλάδα
Συντονισμός: Μανώλης Βαρδάκης και Στέλλα Χατζηγεωργίου, heraclion @peliti.gr
http://www.peliti.gr


Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων [9302]

Γιορτή Σπόρων στον Πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Κρήτης Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικογιορτές

"Η 2η Γιορτή των Σπόρων στον Πύργο Μονοφατσίου στις 7 Απρίλη 2013, συνδιοργανώθηκε από την Τοπική Ομάδα ΠΕΛΙΤΙ Ηρακλείου και το Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.Σημαντική βοήθεια προσφέρανε οι εθελοντές που δούλεψαν για την οργά�
Αρχάνες Αστερούσια 701 00, Ελλάδα
http://www.peliti.gr


Χανίων

Δήμος Χανίων [9325]

ΣπορίτεςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ."Στόχος της ομάδας είναι η διάσωση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών, μακριά από υβρίδια και μεταλλαγμένα που σ΄αυτούς τους περίεργους καιρούς καθίσταται «υπόθεση ζω�
Χατζιμιχαλη Νταλιάνη 40, Χανιά 731 32, Ελλάδα
https://el-gr.facebook.com/events/211483692292739/


Ρεθύμνου

Δήμος Ρεθύμνης [9318]

Γιορτές Σπόρων ΚρήτηςΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικογιορτές

Εκδηλώσεις για τους Σπόρους - Κρήτη ΡΕΘΥΜΝΟ - Ελεύθεροι Σπόροι Για τη Διατροφική Αυτάρκεια- 27 Μαρτιου, ΡέθυμνοΠύργος Ηρακλείου -Ενημερωτική Εσπερίδα από την τοπική Ομάδα ΠΕΛΙΤΙ Ηρακλείου για τη Διάδοση και Διάσωση Παρα
Ρέθυμνο 741 00, Ελλάδα
http://osfestival.enallaktika.gr/wiki/index.php/Schedule


Λασιθίου

Δήμος Ιεράπετρας [9311]

Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών Λασιθίου Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα ΚαερέτιΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα, Χωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Κοινωνικές - Συλλογικές Κουζίνες, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Ελεύθερο Λογισμικό-Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, Φυσική Δόμηση, Αυτοδιαχειριζόμενοι Κοινωνικοί Χώροι , Συνεργατισμός, Άμεση Δημοκρατία - Λαϊκές Συνελεύσεις, Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια, Πρωτοβουλίες ενάντια σε χαράτσια, κατασχέσεις, διακοπές ρεύματος, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία

"Δίκτυο αμοιβαίας αλληλοβοήθειας με σκοπό την υποστήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ευαίσθητων ομάδων αποδίδοντας κοινωνική αλληλεγγύη στα μέλη της. Υποστηρίζεται από το Κοινωνικό Νόμισμα Καερέτι. (http://kaereti.gr/cyclos/).Η
Παγωμένου και Εμμανουήλ Πλουμίδη, Ιεράπετρα 722 00, Ελλάδα
Email: info@kaereti.gr Άγιος Νικόλαος 6976974340 Ιεράπετρα 6973230751 Σητεία 6983659672 wind (μετά τις 3μμ) 6976992155 vodaphone (μετά τις 3μμ) 6983702457 whats' up (μετά τις 3μμ)
http://kaereti.gr/
http://kaereti.gr/forum
https://www.facebook.com/groups/162408757162395/


ΙΣΤΟΣ Σύλλογος Αλληλεγγύης και Προώθησης Κοινωνικής Οικονομίας Ιεράπετρας Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα Καερέτι Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Κοινωνικές - Συλλογικές Κουζίνες, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Φυσική Δόμηση, Αυτοδιαχειριζόμενοι Κοινωνικοί Χώροι , Συνεργατισμός, Άμεση Δημοκρατία - Λαϊκές Συνελεύσεις, Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια, Πρωτοβουλίες ενάντια σε χαράτσια, κατασχέσεις, διακοπές ρεύματος, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία

Σκοπός και Οργανωτικές Αρχές του Δικτύου Εναλλακτικής Οικονομίας Ιεράπετρας"Σκοπός του Τοπικού Δικτύου Ανταλλαγών: Η κοινωνική αλληλεγγύη μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών και η ενίσχυση των ασθεν�
Παγωμένου και Εμμανουήλ Πλουμίδη, Ιεράπετρα 722 00, Ελλάδα
istos.info@gmail.com 6936 727417 , 6972 833459 kaereti.info@gmail.com 6973230751
http://net.kaereti.gr/
http://kaereti.gr/
http://kaereti.gr/forum
https://www.facebook.com/groups/kaereti/photos/


Δήμος Σητείας [9313]

Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών Λασιθίου Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα ΚαερέτιΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα, Χωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Κοινωνικές - Συλλογικές Κουζίνες, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Ελεύθερο Λογισμικό-Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, Φυσική Δόμηση, Αυτοδιαχειριζόμενοι Κοινωνικοί Χώροι , Συνεργατισμός, Άμεση Δημοκρατία - Λαϊκές Συνελεύσεις, Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια, Πρωτοβουλίες ενάντια σε χαράτσια, κατασχέσεις, διακοπές ρεύματος, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία

"Δίκτυο αμοιβαίας αλληλοβοήθειας με σκοπό την υποστήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ευαίσθητων ομάδων αποδίδοντας κοινωνική αλληλεγγύη στα μέλη της. Υποστηρίζεται από το Κοινωνικό Νόμισμα Καερέτι. (http://kaereti.gr/cyclos/).Η
Ιωάννου Κονδυλάκη 23 Σητεία
Email: info@kaereti.gr Άγιος Νικόλαος 6976974340 Ιεράπετρα 6973230751 Σητεία 6983659672 wind (μετά τις 3μμ) 6976992155 vodaphone (μετά τις 3μμ) 6983702457 whats' up (μετά τις 3μμ)
http://kaereti.gr/
http://kaereti.gr/forum
https://www.facebook.com/groups/162408757162395/


Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δράμας

Δήμος Παρανεστίου [9004]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

Ο Παναγιώτης Σαϊνατούδης, από προσωπική του ανάγκη, ίδρυσε το 1995 το ΠΕΛΙΤΙ (που στα ποντιακά σημαίνει βελανιδιά) στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας.Μια οικοκοινότητα και ένα δίκτυο με στόχο τη συλλογή, διατήρηση και διά�
Παρανέστι 660 35, Ελλάδα
peliti@peliti.gr Τηλ.:2524022059
http://www.peliti.gr


Ροδόπης

Δήμος Κομοτηνής [9021]

Πρώτο Ανοιχτό Σπορείο στην ΚομοτηνήΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικογιορτές

"Το πρώτο ανοιχτό σπορείο της πραγματοποίησε η Ομάδα του Πελίτι Κομοτηνής την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 στο προαύλιο του 9ουΔημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.Αρκετοί καλλιεργητές συμμετείχαν φέρνοντας το χώμα τους σε κυπελάκια
Κομοτηνή 691 00, Ελλάδα
http://www.peliti.gr


Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ομάδα ΚομοτηνήςΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

Τοπική ομάδα του Πελίτι στην Κομοτηνή"Η τοπική ομάδα του Πελίτι στην Κομοτηνή «βελανιδιά» ασχολείται με τη διάσωση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών καθώς και με τις πρακτικές της οικολογίας στην καθημερινότηταΠαρά�
Κομοτηνή 691 00, Ελλάδα
Συντονιστής: Νίκος Δομπάζης, komotini@peliti.gr
http://www.peliti.gr


Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριάς

Δήμος Καστοριάς [9063]

Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας ΣπορείοΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Χωρίς Μεσάζοντες, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Αλληλέγγυα Παιδεία , Οικογιορτές

"Το …Σπορείο «κομμάτι» της +ARTιΣοι(ς), στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συγκέντρωσης σχολικών ειδών για άπορες οικογένειες του νομού!!! Δύο μήνες από το ξεκίνημα του δικτύου αλληλέγγυας οικονομίας Καστοριάς, δύο μήνες γεμάτ
Γράμμου 40, Καστοριά 521 00, Ελλάδα
Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα δίνουμε το ραντεβού μας στο Κιόσκι του Γηροκομείου.
http://tetrakopos.blogspot.gr/


Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι, Ομάδα ΚαστοριάςΑλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Εθελοντικές Οργανώσεις, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Οικογιορτές

Αγαπητοί φίλοι του ΠελίτιΜε μεγάλη μας χαρά θέλουμε να ενημερώσουμε ότι από το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 έχει ανοίξει η Τοπική Ομάδα του Πελίτι στη Καστοριά που είναι 17 τοπική ομάδα του Πελίτι, συντονίστρια της ομάδας ε�
Καστοριά 521 00, Ελλάδα
http://www.peliti.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=637:kastoria&catid=143:omadakastorias&lang=el


Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης [9068]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Δυτικής Μακεδονίας, Ομάδα Κοζάνης Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

"Στην εποχή που ζούμε η ζωή μας αλλάζει ταχύτατα και όχι πάντα προς όφελος μας. Για παράδειγμα η τεχνολογία των τροφίμων, όπου καθημερινά η διατροφή μας αλλοιώνεται με πολλούς τρόπους, τροφές αμφιβόλου ποιότητας και πρ
Κοζάνη 501 00, Ελλάδα
Συντονισμός: Νίκος Λόφτσαλης και Γρηγόρης Τσουφουλίδης - kozani@peliti.gr
http://www.peliti.gr


Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

Δήμος Λήμνου [9263]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Βορείου Αιγαίου, Ομάδα Λήμνου Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

"Τα "σπόρια" της ΛήμνουΕμείς τα "σπόρια" της Λήμνου με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι το μήνυμά μας για τους παραδοσιακούς σπόρους και τις ντόπιες ποικιλίες έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό στο νησί μας. Έχουμε πολλά αιτήματ�
Λήμνος 814 00, Ελλάδα
Συντονιστής: Από το 2012 την ομάδα συντονίζει η Άννα Τοσούνογλου - limnos@peliti.gr Τηλ.: 2254022528 Κινητό: 6977228533
http://www.peliti.gr
http://sporilimnou.blogspot.gr/


Ηπείρου

Ιωαννίνων

Δήμος Ιωαννιτών [9084]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Ηπείρου, Ομάδα Ιωαννίνων Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

"Ξεκινάμε με χαρά εδώ στα Γιάννενα την τοπική ομάδα του Πελίτι (www.peliti.gr), με πρώτο στόχο τη συλλογή και καταγραφή των ντόπιων ποικιλιών λαχανικών, δημητριακών και δέντρων καθώς και την καταγραφή της αυτόχθονης γνώσης πο�
Ιωάννινα 452 21, Ελλάδα
Συντονισμός: Χάρις Μελά - ioannina@peliti.gr - τηλ. 2651007490
http://www.peliti.gr


Ομάδα καλλιέργειας γης Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι

"Κύριος σκοπός της ΟΚΑΓΗΠΙ είναι η ώθηση και η εκπαίδευση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην ενασχόληση με την καλλιέργεια της γης με παραδοσιακές βιολογικές μεθόδους για την πα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
Για πληροφορίες: Τμήμα Αξιοποίησης Αγροκτήματος: Γεώργιος Χιουρέας, 2651005493 Χάρις Μελά, 2651005490
http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=4579


Δήμος Βορείων Τζουμέρκων [9080]

Η Κιβωτός των Τζουμερκιώτικων ΣπόρωνΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων

Παρουσίαση της νέας ομάδαςσυλλογής σπόρων Με μεγάλη χαρά ξεκινήσαμε μια νέα ομάδα ανταλλαγής και διάδοσης παραδοσιακών σπόρων και ντόπιων ποικιλιών στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων την “ΚΙΒΩΤΟ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙ
Τζουμέρκα, Ελλάδα


Νοτίου Αιγαίου

Μήλου

Δήμος Μήλου [9287]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Νοτίου Αιγαίου, Ομάδα Μήλου Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

"Ο κύκλος του Πελίτι διευρύνεται, μοιάζει με μια αγκαλιά που διαρκώς μεγαλώνει και χωράει όλο και περισσότερους ανθρώπους. Έχουμε τη χαρά να σας γνωστοποιήσουμε οτι μια καινούρια τοπική Ομάδα του Πελίτι δημιουργήθηκε �
Μήλος, Ελλάδα
milos@peliti.gr Τηλ.: 6972881172, 2287028144
http://www.peliti.gr


Σύρου

Δήμος Σύρου - Ερμούπολης [9300]


Δίκτυο Ανταλλαγής Σπόρων Ομάδα ΣύρουΤράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων


"Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τι σπέρνουμε, τι φυτεύουμε και τι μεταφυτεύουμε ανά μήνα. Επιλέξτε τους συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίεςΙανουάριοςΣπέρνουμε: μπιζέλια, κουκιά, σπανάκια, σέσκλα, πράσ

Σύρος 841 00, Ελλάδα


https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »
....