Διυλιστήριο: 06/09/17
ροη αναρτησεων

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Καταγγέλθηκε ομολογιακό δάνειο της Πήγασος ύψους 80 εκατ. ευρώΗ Εθνική Τράπεζα κατήγγειλε ομολογιακό δάνειο ύψους 80 εκατ. ευρώ προς στον εκδοτικό όμιλο του Πήγασου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προβαίνει άμεσα σε ενημέρωση των επενδυτών και των αρμόδιων Αρχών για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της η Πήγασος Α.Ε. αναφέρει: «Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνεται ότι σήμερα, την 8η Ιουνίου 2017, επιδόθηκε στην «Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής ως «Εταιρία»), από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και υπό την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων, Εξώδικη Καταγγελία Ομολογιακού Δανείου ύψους 80.000.000,00, ευρώ που εξεδόθη κατά τους όρους που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 9747144261/11.03.2014 «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου, Μετά Συμβάσεων Καλύψεως, Πρωτογενούς Διαθέσεώς του, Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων» ως ισχύει (εφεξής ως «Δάνειο»), καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την Εταιρία όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών ύψους 77.857.720,56 ευρώ .

Η εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβαίνει σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη».

Εάν δεν αποδοθούν τα οφειλόμενα ποσά στις τράπεζες η Πήγασος θα τεθεί, όπως αναμένεται, σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Δηλαδή οι τράπεζες θα διορίσουν ειδικό διαχειριστή, ο οποίος θα παύσει τα μέλη του Δ.Σ., θα μηδενίσει τις μετοχές της εταιρείας και θα αρχίσει την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, προκειμένου να ακολουθήσει δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός.

Αυτός είναι ο δρόμος που ακολούθησε ο ΔΟΛ και εκτιμάται ότι η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την Πήγασος χωρίς όμως να είναι βέβαιο αν θα παραμείνει εν λειτουργία μέχρι να τελειώσει η διαδικασία.

Επίσης ερωτηματικό είναι αν και πόσοι ενδιαφερόμενοι θα υπάρξουν για την απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού, δηλαδή των σημάτων εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων που ανήκουν στην Πήγασος.

Το ενδιαφέρον του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος βρισκόταν επί σειρά εβδομάδων σε διαπραγματεύσεις με τον Φώτη Μπόμπολα, ατόνησε όταν απέκτησε τις μετοχές που κατείχε η Πήγασος στο Mega και συγκεκριμένα, ποσοστό 20% που δεν ήταν δεσμευμένο από τις πιστώτριες τράπεζες.

Ακόμη ένα 13% του Mega ανήκει στα assets της Πήγασος και θα περιληφθεί στα στοιχεία του ενεργητικού που θα τεθούν προς πώληση, αρχικώς en bloc όπως στο ΔΟΛ.

Στην πρώτη φάση δηλαδή πωλούνται ως σύνολο τα στοιχεία του ενεργητικού και αν ο διαγωνισμός είναι άγονος, πωλούνται μεμονωμένα.

Καθώς ο Ιβάν Σαββίδης δεν απέκτησε το ΔΟΛ, καταθέτοντας μάλιστα μια προσφορά μάλλον χαμηλή αφού ήταν η τρίτη κατά σειρά, υπάρχουν σενάρια περί αναβίωσης του ενδιαφέροντος για την Πήγασος και της προίκας του 13% του Mega.

Μαζί με το ποσοστό που ήδη κατέχει, θα του έδινε ένα 33% του καναλιού.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η μετοχική σύνθεση του Mega είναι τέτοια που αν οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι, η οικογένεια Βαρδινογιάννη με 35% και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με 22,11% συμφωνήσουν σε μια στρατηγική συνεργασία αποκτούν τον απόλυτο έλεγχο του καναλιού, ανεξαρτήτως της στάσης που θα τηρήσουν όλοι οι υπόλοιποι.

Παραμένει έτσι μεγάλο ερωτηματικό πως θα κινηθεί ο Ιβάν Σαββίδης στο χώρο των media καθώς επιδίωκε να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο του MEGA, αλλά, μετά την είσοδο του Βαγγέλη Μαρινάκη, αυτό δείχνει πλέον σχεδόν αδύνατον.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ και mononews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ξεχάστε τα σκαμπό που βάζετε στις θέσεις πάρκινγκ! Ερχονται πρόστιμα 400 ευρώ!«Μαχαιριά» στην ελληνική ευρηματικότητα αποτελεί ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας κυρίως για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που στερούνται νόμιμης θέσης στάθμευσης και εφεύρουν διάφορους τρόπους για να εξασφαλίζουν μόνιμα μια θέση πάρκινγκ έξω από το σπίτι τους!

Άλλωστε δεν είναι και λίγες οι φορές που κυρίως οι σύζυγοι των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ή οι γονείς αν πρόκειται για νεαρό οδηγό που τοποθετούν σκόπιμα τα σκαμπό, τις καρέκλες ή ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς για να εμποδίσουν κάποιον άλλο οδηγό να παρκάρει το όχημά του στην… ιδιωτική θέση πάρκινγκ τους που βρίσκεται μπροστά στην κατοικία τους.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ωστόσο αναμένεται να βάλει μια τάξη σε αυτό το χάος που παρατηρείται σχεδόν σε όλα τα στενά των μεγαλουπόλεων προβλέποντας μάλιστα τσουχτερά πρόστιμα 400 ευρώ!

Ειδικότερα στο άρθρο 48 του νέου Κ.Ο.Κ. για την κατάληψη τμήματoς oδoύ και πεζόδρoμoυ αναφέρει χαρακτηριστικά:

1. H πρoσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματoς τoυ oδoστρώματoς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς.

2. Kατ' εξαίρεση της διάταξης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, μπoρεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρoς γι' αυτό, η κατάληψη τμήματoς oδoύ με πρoσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημoτικών ή Koινoτικών Aρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Aστυνoμικών Aρχών.

3. Aυτoί πoυ ανεγείρoυν oικoδoμές μέσα σε κατoικημένες περιoχές ή εκτελoύν άλλα έργα και καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo πεζoδρόμιo μπρoστά από την oικoδoμή ή τo έργo, υπoχρεoύνται να κατασκευάσoυν πρόσθετo πεζoδρόμιo ή να πάρoυν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται oι λεπτoμέρειες για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής.

4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιo πάνω, η κατάληψη τμήματoς oδoύ πρέπει αυτό να επισημαίνεται υπoχρεωτικά από αυτόν πoυ τo κατέλαβε κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα.

5. H κατάληψη επιφάνειας πεζόδρoμoυ για oπoιαδήπoτε άλλη χρήση, εκτός γι' αυτήν πoυ έχει κατασκευαστεί, απαγoρεύεται, εφόσoν παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία των πεζών, ως και η είσoδoς - έξoδoς oχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παρoδίων.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.».

Γιώργος Κ. Ανδρής


https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ξεμπλόκαρε το έργο στο Ελληνικό


Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΠΟ με την «Ελληνικό Α.Ε.»


Ξυπνάει από τον λήθαργο η ιδιωτικοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της κυβέρνησης να ολοκληρώσει εκκρεμότητες, τις οποίες οι δανειστές έχουν χαρακτηρίσει βασικά παραδοτέα.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και σήμερα, αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της «Ελληνικό Α.Ε.», που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλέκεται η αρχαιολογική υπηρεσία στα έργα που θα γίνονται τα επόμενα χρόνια στην έκταση του πρώην αεροδρομίου.

Η υπογραφή του μνημονίου ανοίγει τον δρόμο για την υποβολή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), με το οποίο θα πολεοδομηθεί και αναπτυχθεί το έργο από τον επενδυτή στην «Ελληνικό Α.Ε.», η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα παραχώρησης και την οποία εξαγοράζει το επενδυτικό σχήμα υπό τη Lamda Development.

Το ΣΟΑ θα υποβληθεί ακολούθως από την «Ελληνικό Α.Ε.» στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ), όπου συμμετέχουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων, και το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο να προωθεί τα σχέδια αυτά στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κατόπιν στην Προεδρία για να υπογραφούν τα σχετικά διατάγματα. Οι δύο εκκρεμότητες που καθυστερούσαν την υποβολή του ΣΟΑ ήταν αυτή της αρχαιολογίας και εκείνη του δασαρχείου. Για την τελευταία εκτιμήθηκε πως αφού το ΤΑΙΠΕΔ και η «Ελληνικό Α.Ε.» κατέθεσαν ένσταση κατά της απόφασης του δασάρχη Πειραιά, αναστέλλεται ο επίμαχος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής και επομένως η διαδικασία μπορεί να συνεχισθεί.

Τα παραπάνω συμφωνήθηκαν σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ και στην οποία συμμετείχαν η διοίκηση του Ταμείου και της «Ελληνικό Α.Ε.», οι γενικοί γραμματείς των συναρμόδιων υπουργείων, εκπρόσωποι του υπουργού Επικρατείας Α. Φλαμπουράρη και ανώτατα στελέχη της Lamda Development που ηγείται της κοινοπραξίας επενδυτών, η οποία εξαγοράζει την «Ελληνικό Α.Ε.».

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή με τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης, θα συμπεριληφθεί και το αναθεωρημένο πλαίσιο για την αδειοδότηση των καζίνο στην Αττική. Και αυτό ώστε να μπορέσει να προχωρήσει ο διαγωνισμός που θα διενεργήσει το υπουργείο Οικονομικών για άδεια καζίνο στο Ελληνικό, όπως προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και επενδυτή.

Μόνον εφόσον όλα αυτά προχωρήσουν και επιπλέον εκκενωθεί η έκταση του πρώην αεροδρομίου από τους σημερινούς της χρήστες, που περιλαμβάνουν και το 62 στρεμμάτων αμαξοστάσιο λεωφορείων της ΟΣΥ Α.Ε., θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το οικονομικό κλείσιμο της ιδιωτικοποίησης. Να καταβάλει δηλαδή ο επενδυτής την πρώτη δόση των περίπου 300 εκατομμυρίων από το συνολικό τίμημα των 915 εκατ.


https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τακτοποίηση στα αυθαίρετα με 60% έκπτωση και 80 δόσεις - Θα απαγορεύεται η ενοικίαση τους


Απαγόρευση μίσθωσης αυθαίρετων κτισμάτων, έκπτωση έως 60% στο ειδικό πρόστιμο αλλά και ενεργοποίηση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι μερικά από όσα φέρνει το νέο σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον που κατατέθηκε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής


Οπως προκύπτει από το νομοσχέδιο που εξετάζει η ΚΕΝΕ, θα απαγορεύονται οι μισθώσεις ακίνητων που θα έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Στην ουσία, αν κάποιος θέλει να μισθώσει ένα ακίνητο, θα πρέπει να προσκομίζει τον αριθμό οικοδομικής άδειας ή τη δήλωση ότι το ακίνητο έχει τακτοποιηθεί. Βέβαια, για τις περιπτώσεις παραβάσεων μικρότερης κλίμακας, όπως είναι για παράδειγμα οι ημιυπαίθριοι και οι αλλαγές χρήσης, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.

Την ίδια ώρα, «τρέχει» και η παράταση 45 ημερών για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης η οποία αφορά τον ισχύοντα νόμο 4178/2013, που πρόκειται όμως να αντικατασταθεί μόλις ψηφιστεί ο καινούργιος. Αξίζει να σημειωθεί πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων για τα αυθαίρετα ορίστηκε η 8η Ιουνίου του 2019.

Αναλυτικότερα, απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Ωστόσο, εξαίρεση από την απαγόρευση μίσθωσης θα έχουν τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που:

α) υφίστανται προ της 30-11-1955, ημερομηνίας ισχύος του από 9-8-1955 Β.Δ/τος ή

β) έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση ή

γ) έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή

στ) έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές ή έχει περατωθεί η διαδικασία της διατήρησης υπό τις προϋποθέσεις του νέου νόμου ή

ζ) έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου εφόσον ορίζεται από τις νέες διατάξεις ή των προηγούμενων νόμων για τα αυθαίρετα (του αντισυνταγματικού 4014/2011 και του 4178/2013).
Μειώσεις στα πρόστιμα

Το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει για όσους αποφασίσουν να νομιμοποιήσουν αυθαίρετο κτίσμα από τις 09/12/2017 έως τις 08/06/2018 και για όσους έχουν υποβάλει μελέτη στατικής επάρκειας
έκπτωση 10% του προστίμου. Αναλυτικότερα:

• εάν εκπονηθεί στατική μελέτη σε περιοχές με σεισμική επικινδυνότητα 3, η έκπτωση θα φτάνει το 60%,

• σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2 το 50%

• σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1 το 30%.

Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση.

Να σημειωθεί ότι το πρόστιμο μπορεί να καταβάλλεται σε 80 μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης το ανεξόφλητο ποσό θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Για τις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, θα παρέχεται έκπτωση 20% επί του προστίμου.

Σε περίπτωση καταβολής 30% του συνολικού ποσού του προστίμου έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, θα εξασφαλίζεται έκπτωση 10% επί του προστίμου.
Πρόστιμα για ειδικές ομάδες πληθυσμού

• Το 15% του προστίμου θα καταβάλλουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ.

• Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και πρόσωπα με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
• Το 20% του προστίμου θα καταβάλλουν επίσης παλιννοστούντες ομογενείς. Ειδικά για τους κατοίκους της Θράκης, και για τα ακίνητά τους που έχουν ελλείψεις στους τίτλους ιδιοκτησίας, τα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση του αρμόδιου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
• Πολύτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, καταβάλλουν επίσης ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Επίσης, πολύτεκνοι με δευτερεύουσα κατοικία αλλά με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι άνω των 80 τ.μ. καταβάλλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
• Το 30% καταβάλλουν τρίτεκνοι για την κύρια κατοικία τους, με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ.
• Μακροχρόνια άνεργοι για αυθαιρεσίες σε κύρια κατοικία καταβάλλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Προβλέπεται επίσης ότι κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων.
• Ατομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καταβάλλουν ποσοστό 20% του προστίμου. Και για αυτούς ισχύει η αναστολή καταβολής δόσεων για τα δύο πρώτα χρόνια από την υποβολή της δήλωσης.

Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που προϋφίστανται της 1ης/1/1983, καταβάλλεται ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Για αυθαιρεσίες από 1.1.1983 έως 1.1.1993, καταβάλλεται ποσοστό 60% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ενώ για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 1.1.1993 έως 31.12.2003, καταβάλλεται ποσοστό 80% του ενιαίου ειδικού προστίμου.


https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....