Διυλιστήριο: 06/15/16
ροη αναρτησεων

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Μοσκοβισί: Απούσα η Ελλάδα από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για το προσφυγικόΣοβαρά ερωτήματα για το αν η ελληνική Κυβέρνηση έχει υποβάλλει αίτημα στην Κομισιόν ώστε να μην συμπεριληφθούν οι εθνικές δαπάνες για το προσφυγικό στα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας (δηλαδή να μην προσμετρώνται στο έλλειμμα) εγείρει η απάντηση του Επιτρόπου Π. Μοσκοβισί στην ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. κυρίας Μαρίας Σπυράκη. Σύμφωνα με τον Επίτροπο τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ για τη δημιουργία υποδομών στα σημεία υποδοχής των προσφύγων, κάτι που έως τώρα εμφανώς δεν έχει κάνει η ελληνική Κυβέρνηση.

Ο Επίτροπος απαντώντας στο σχετικό ερώτημα της Μαρίας Σπυράκη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με μελέτη του Δ.Ν.Τ., η Ελλάδα ξόδεψε το 2015 περίπου 300.000.000 ευρώ για το προσφυγικό, τονίζει ότι είναι εθνική αρμοδιότητα η επιλογή των δράσεων που αφορούν τη στήριξη των κρατών-μελών που αναλαμβάνουν μεγάλο βάρος για το προσφυγικό, όπως η Ελλάδα.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Επίτροπος αποφεύγει να απαντήσει στο ερώτημα εάν η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα εξαίρεσης των δαπανών για το προσφυγικό από τον υπολογισμό του ελλείμματος για το 2015.

Παράλληλα ο κ. Μοσκοβισί υποδεικνύει στη Κυβέρνηση μια σειρά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσε να αξιοποιήσει για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης:

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μπορεί να χορηγεί δάνεια για τη στήριξη σχεδίων που αφορούν τη διαμονή προσφύγων και σχετικές υποδομές. Εξοπλισμός για υποδομές επέμβασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι, επίσης, δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ».

Η απάντηση του Επιτρόπου καταλήγει επισημαίνοντας ότι:

«Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η επιλογή των συγκεκριμένων δράσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κατόπιν αιτήματος για χρηματοδότηση τέτοιων έργων, η ΕΤΕπ θα δημοσιεύει τις λεπτομέρειες σχετικά με τα προς υλοποίηση έργα της ΕΤΕπ».

Ολόκληρη η ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. κυρίας Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Δ.Ν.Τ., η Ελλάδα ξόδεψε το 2015 το 0,17% του Α.Ε.Π. της, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 300.000.000 ευρώ, για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, ενώ η Γερμανία ξόδεψε για τον ίδιο σκοπό 0,2% του Α.Ε.Π. της και η Γαλλία 0,05%. Τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε πρόσφατα τη χρηματοδότηση υποδομών για τη φιλοξενία προσφύγων.

Ειδικότερα, η ΕΤΕπ προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με τη Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα I.L.B. για τη χορήγηση δανείου – πλαισίου ύψους 120.000.000 ευρώ για τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας προσφύγων που θα υλοποιούνται από τις τοπικές αρχές.

Στη Γαλλία, έχει εγκριθεί στην ADOMA η χορήγηση δανείου ύψους 50.000.000 ευρώ για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών για την υποδοχή και αποκατάσταση προσφύγων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Έχει υποβάλει η ελληνική Κυβέρνηση αίτημα ώστε να μην συμπεριληφθούν οι εθνικές δαπάνες για το προσφυγικό στα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας;

– Υπάρχει η δυνατότητα να δανειοδοτηθεί η Ελλάδα για τη δημιουργία υποδομών στα σημεία υποδοχής, από ποιους μηχανισμούς και με ποιους όρους; Γνωρίζει η Επιτροπή, ως μέτοχος της ΕΤΕπ, εάν το ελληνικό Δημόσιο έχει υποβάλει αίτηση για τη χρηματοδότηση έργων που να σχετίζονται με την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος;

– Υπάρχει η δυνατότητα αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια να υποβληθούν και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων;».

Ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Πιερ Μοσκοβισί έχει ως εξής:

«Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας και η εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών αξιολογούνται στο πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας. Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της — ως επιχορηγήσεις και μεταφορές — προϋπολογισμό περίπου 474.000.000 ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία εσωτερικών υποθέσεων: 260.000.000 ευρώ από το ΤΑΜΕ και 214.000.000 ευρώ από το Τ.Ε.Α.. Επιπλέον των εν λόγω εθνικών κονδυλίων, από τα ταμεία ΤΑΜΕ – Τ.Ε.Α. εγκρίθηκε χρηματοδοτική βοήθεια έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα ύψους περίπου 150.000.000 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μπορεί να χορηγεί δάνεια για τη στήριξη σχεδίων που αφορούν τη διαμονή προσφύγων και σχετικές υποδομές. Εξοπλισμός για υποδομές επέμβασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι, επίσης, δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ. Οι επενδύσεις που αφορούν τους πρόσφυγες μπορούν να χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ βάσει ορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας και μέσω ορισμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών δανείων και των δανείων – πλαισίων.

Τα έργα μπορούν, επίσης, να χρηματοδοτούνται από έναν συνδυασμό δανείων της ΕΤΕπ και επιχορηγήσεων της Ε.Ε., ιδίως από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ). Κατά την περίοδο 2014 – 2020, τα ΕΔΕΤ μπορούν να παρέχουν στήριξη μέσω παρεμβάσεων μη επιστρεπτέας συνδρομής για τις καλές συνθήκες υποδοχής των προσφύγων και μεταναστών, καθώς και για την πιθανή οικονομική και κοινωνική ένταξή τους. Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η επιλογή των συγκεκριμένων δράσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κατόπιν αιτήματος για χρηματοδότηση τέτοιων έργων, η ΕΤΕπ θα δημοσιεύει τις λεπτομέρειες σχετικά με τα προς υλοποίηση έργα της ΕΤΕπ.

Προκειμένου να ενταχθούν στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), οι πιθανές επενδύσεις πρέπει να υποβληθούν στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας της ΕΤΕπ καθώς και σε αξιολόγηση από την Επιτροπή Επενδύσεων του ΕΤΣΕ. Οι αρχές μπορούν, επίσης, να έχουν πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια μέσω του ΕΚΕΣ. Είναι επίσης δυνατή η παροχή στήριξης συνδυαστικά από ΕΔΕΤ και ΕΤΣΕ».

Πηγή www.enikonomia.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

VIDEO - Ο Πάγκαλος, τα Ιμια, οι “γκρίζες ζώνες” και οι Αμερικανοί “μάγοι” που έπιαναν πυραύλους στον αέρα


Πώς θα σας φαινόταν αν βλέπατε στις οθόνες των τηλεοράσεών σας έναν πρώην υπουργό Εξωτερικών που θα δικαιολογούσε τις επιλογές του τη νύχτα των Ιμίων λέγοντας ότι «δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε εναντίον των Τούρκων γιατί οι Αμερικανοί είχαν έτοιμη μια ομάδα πανίσχυρων μαύρων μάγων, οι οποίοι με τα ξόρκιά τους θα τύφλωναν τα αεροπλάνα μας, θα έριχναν τους πυραύλους μας, θα έκαναν τις τορπίλες μας να ξεστρατίσουν και γενικότερα θα αδρανοποιούσαν όλα μας τα όπλα»;

Και όμως, αυτό ουσιαστικά υποστήριξε χθες το βράδυ στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά και την εκπομπή ΙΣΤΟΡΙΕΣ στον τηλεοπτκό σταθμό ΣΚΑΪ ο πολύς κ. Πάγκαλος, υποστηρίζοντας ότι ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ τον είχε προειδοποιήσει για δύο πλοία του Αμερικανικού Ναυτικού, τα οποία έπλεαν στην περιοχή των Ιμίων και με τα πανίσχυρα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που διέθεταν θα έκαναν όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά. 

Θα πυροβολούσαμε και οι πύραυλοι ή οι τορπίλες μας θα πήγαιναν στη θάλασσα! Και μάλιστα αυτό προβλήθηκε ως… μυστική επιχείρηση των Αμερικανών! Εδώ μάλλον ταιριάζει η ρήση «η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια»… 

Κάποια στιγμή ο κ. Πάγκαλος, αλλά και οι άλλοι σαν αυτόν, μιας και παρόμοια μυθεύματα βρίσκουν πολλά ευήκωα ώτα στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν ζούμε στον κόσμο του Game of Thrones… Μόνον εκεί υπάρχουν παρόμοιες ικανότητες. Στον πραγματικό κόσμο, τέτοια συστήματα δεν υπάρχουν. 

Και ας μην μπει στον κόπο κανείς να μιλήσει για «μυστικά όπλα» που «δεν τα γνωρίζουμε». Όσον εξελιγμένης τεχνολογίας και είναι κάποια όπλα παρόμοιες ικανότητες απλά ΔΕΝ μπορούν να τις έχουν. Δεν είναι μαγικά και δεν ζούμε σε κάποιο παραμύθι. Υπάρχουν και οι νόμοι της φυσικής. 

Ας σταματήσουν λοιπόν οι δεισιδαιμονικές ανοησίες για τα αμερικανικά «υπερόπλα» (και για τα ρωσικά εδώ που τα λέμε γιατί παρανοϊκές εμμονές υπάρχουν για όλα τα γούστα) και ας σοβαρευτούμε. Το ανησυχητικό πάντως θα είναι αν ο κ. Πάγκαλος λέει όντως την αλήθεια. Ότι δηλαδή ο Χόλμπρουκ πράγματι του σέρβιρε αυτό το παραμύθι και αυτός το έχαψε! 

Αν οι Έλληνες ηγέτες χειραγωγούνται τόσο εύκολα με παρόμοιες πομφόλυγες περί τεχνολογικής μαύρης μαγείας των Αμερικανών, τότε μάλλον δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για ουσιαστική και συγκροτημένη εξωτερική πολιτική ακόμη και στο πιο μακρινό μέλλον… Και την πάτησε τόσο κραυγαλέα, παρότι επέλεξε να το «αποκαλύψει» τώρα που ο γνωστός για τα ψυχολογικά παιχνίδια στους συνομιλητές του Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, μας έχει αφήσει χρόνους και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει. 

Τούτων λεχθέντων, δεν έχει νόημα να σχολιάσουμε ούτε την πασίγνωστη αγένεια του εν λόγω και τον σκαιό τρόπο με τον οποίο επιχείρησε να προσβάλει τον δημοσιογράφο που τον αντιμετώπιζε με τόση δημοσιογραφική ευγένεια όταν τόλμησε να χρησιμοποιήσει τον όρο «γκρίζες ζώνες». Τόσο άθλια προσβολή που τον οδήγησε στο να χάσει το δίκιο του, αφού η ουσία του επιχειρήματος χάθηκε κάπου εκεί στον κακό, υπερφίαλο και αλαζονικό του χαρακτήρα. 

Δεν έχει νόημα να σχολιάσουμε από τον συγκεκριμένο και τη βαρύτατη προσβολή – ύβρη που διέπραξε σε βάρος του Πολεμικού Ναυτικού, λέγοντας ότι δεν είχε Στόλο η Ελλάδα εκείνη τη νύχτα που κρίθηκαν όλα, αποφαινόμενος ότι η υπεροπλία της Τουρκίας ήταν συντριπτική και πως αν ξεκινούσε κάποια σύγκρουση «θα έκλαιγαν μανούλες» από τη δικιά μας πλευρά των συνόρων. 

Όμως, δεν μπορείς να μη θέσεις το απλούστατο ερώτημα στον κύριο αυτόν που έχει αποφασίσει –δικαίωμά του – να αδικεί τον εαυτό του διεκδικώντας κάτι σαν το παπικό αλάθητο, αφού όλοι έσφαλαν εκτός από τον ίδιο, μη έχοντας την αρετή της αυτοκριτικής ακόμα και 20 χρόνια μετά… 

Τί ισχύει λοιπόν κύριε Πάγκαλε; Ότι θα έκλαιγαν Ελληνίδες μανούλες ή ότι θα πήγαιναν πύραυλοι και τορπίλες «στον γάμο του καραγκιόζη»; Διότι και τα δύο ΔΕΝ μπορεί να ισχύουν, όσες σοφιστείες και να επικαλεστεί. Οι… μανούλες κλαίνε μόνο όταν βρίσκουν στόχο πύραυλοι και τορπίλες. Ας σταματήσει λοιπόν να περιφέρει την ημιμάθειά του στα κανάλια διότι γελοιοποιείται.ΠΗΓΗ: www.defence-point.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Καλέ, μήπως μπορείτε να παραιτηθείτε;..

     Όχι ρε, δεν μπορούν!
"Παραιτηθείτε"! Τί "παραιτηθείτε"; Άκου "παραιτηθείτε"!
Μα είναι σύνθημα αυτό: "παραιτηθείτε";
Τί λελέδικα πράγματα είναι αυτά;
Τί σας μάθαινε τόσο καιρό ο καλαματιανός ''τσ' αντρικής σχολής";
Τσάμπα πάει τόση
μαγκιά;

Όχι ρε, δεν παραιτούνται.
Παραδίνεται ρε ποτέ μιά συμμορία; Αφού ξέρουν ότι το λίγο το λιγότερο θα πάνε ισόβια.
Παραιτείται η "πρώτη φορά κουτάλα δυνατά"; Αφού τώρα πιάσαν τις καρέκλες.
Να σηκωθούν; Κι από μόνοι τους; Για να πάνε πού; Στα Ειδικά Δικαστήρια; Θα σας πείραξαν τα μανιτάρια.

Αλλά τέτοιοι φιλελέδες που είσαστε, τόσο λελέδες είσαστε.
Έτσι νομίζετε ότι γίνονται αυτά;
Άιντε πήραμε το κρασάκι μας και την εσάρπα στον ώμο και βγήκαμε στο Σύνταγμα, και πάει να πεί πως θα κλ@σει μέντες η κυβέρνηση και θα φύγει;
Αυτά τα πράγματα ρε χρειάζονται αγώνες. Χρειάζονται απεργίες διαρκείας και καθημερινά συλλαλητήρια.
Χρειάζονται κυνηγητό με τους μπαλούρδους και τους κουκουλοφόρους του παρακράτους.
Αλλά πού να ξέρετε εσείς!
Εσείς τον μόνο αγώνα που ξέρετε είναι "μακριά γαϊδούρα" στη Μύκονο.

Γι αυτό σας λέμε. Αυτά είναι για μεγάλα παιδιά. Δεν είναι για 'σας.
Άκου "παραιτηθείτε"! Μα "παραιτηθείτε"; Έλεος πιά, έχει κι η μ@λακία τα όριά της.

Έτσι κι αλλιώς κι αυτοί δικοί σας είναι.
Άστε τους να κάνουν το κέφι τους.
Θα παίξουν μιά χρονιά, θα παίξουν δεύτερη χρονιά, θα κονομήσουν ό,τι είναι να κονομήσουν, θα βαρεθούν θα φύγουν. Θα πάνε να "ξεκουραστούν" και να φάνε τους κόπους τους.

Γι αυτό σας λέμε. Τσάμπα θα χάσετε το απογευματινό μπάνιο σας.
Άντε να πιειτε το κολλαγόνο σας γιατί θα κάνει η μούρη σας ρυτίδες,
..απ' τις πολλές διαμαρτυρίες!..

Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....