Διυλιστήριο: 12/03/13
ροη αναρτησεων

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

H Coca Cola και η δυσωδία της μεθόδευσης

Κείμενο: Όμηρος Ταχμαζίδης
Προοίμιο: Η Coca Cola κατέθεσε «Αγωγή» με την οποία ζητάει αποζημίωση ύψους 250.000 ευρώ από τους εργαζόμενους. Στο κείμενο της «Αγωγής» περιλαμβάνονται πέραν των νομικών δεδομένων και πολλές πληροφορίες για τους λόγους που προφασίζεται η πολυεθνική εταιρία για να κλείσει οριστικά το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Παρακάμπτω την «παραφιλολογία» περί εισαγωγών από το Κοζλοντούι, πυρηνικά ατυχήματα, καρκινογενέσεις και άλλα συναφή [ Βλ. Όμηρος Ταχμαζίδης, Δεν εισάγεται Coca Cola από το Κοζλοντούι] και επικεντρώνω την προσοχή μου στα εδάφια που φωτίζουν τρόπους και μεθοδεύσεις που μετέρχεται η Coca Cola για να κλείσει οριστικά το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης.

Το πρώτο ψέμα: Στο δεύτερο «κεφάλαιο» της 72σέλιδης «Αγωγής» με τον τίτλο «Κρίσιμο εισαγωγικό ιστορικό» αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν τη διεύθυνση της πολυεθνικής να κλείσει το εργοστάσιό της Θεσσαλονίκης: σε ένα πρώτο σημείο αναφέρεται στις πρόσφατες απολύσεις υπό τον τίτλο «Η οριστική απόφαση της ενάγουσας να ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ το εις τις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης τμήμα διακινήσεως προϊόντων, με Ι.Χ. φορτηγά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της» - στη συνέχεια επιχειρείται να αποδοθεί η απόφαση στην οικονομική συγκυρία και στο κόστος για την εταιρία.
Το πρόβλημα που οδήγησε σε αυτή την απόφαση των τελευταίων απολύσεων προέκυψε, σύμφωνα με την Coca Cola τα τελευταία δύο χρόνια: «Η εταιρία μας, όπως και η πλειονότητα, αν όχι το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, αντιμετωπίζει, από διετίας και πλέον, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που απορρέουν από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς καθώς και τους καταναλωτές». (σ. 8).
Το «Σύστημα Coca Cola” (ο όρος ανήκει στην ίδια την πολυεθνική) επικαλείται την αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας ως λόγο για τις απολύσεις στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης και ως αναγκαία προσαρμογή της κερδοφόρου εταιρίας στα νέα δεδομένα: «Η συνεχής μεταβολή των συνθηκών επιβάλλει την προσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής και τον τρόπο λειτουργίας της ενάγουσας εταιρείας μας, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ικανότητάς μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, ώστε να παραμένουμε επωφελείς για το καταναλωτικό κοινό που εξυπηρετούμε, τους εργαζόμενους και την εθνική οικονομία, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της αναδιάρθρωσης της οργανωτικής μας δομής, όπου και όπως επιβάλλεται, και της αποτελεσματικότητας της εταιρείας μας» (σ. 9).
Το «Σύστημα Coca Cola» με βάση αυτή την καταγραμμένη επιχειρηματική λογική του στην «Αγωγή» που κατέθεσε αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία του οριστικού κλεισίματος του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης επειδή αυτό «επιβάλλεται» από τις νέες συνθήκες («όπου και όπως επιβάλλεται»).
Εδώ βρίσκεται το «πρώτον ψεύδος» του «Συστήματος Coca Cola» και είναι η μόνιμη επωδός των πρώτων σελίδων της 72σέλιδης «Αγωγής» της με την οποία ζητάει 250.000 ευρώ: «Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, εδώ και τρία (3) περίπου χρόνια καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα ευμετάβλητο και ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Τα μέτρα λιτότητας των τελευταίων (3) ετών έχουν μειώσει δραματικά την αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών, τα οποία συνιστούν τον τελικό καταναλωτή των προϊόντων μας.
Αποτελεί κοινή παραδοχή και γνώση κοινής πείρας πως οι ανωτέρω δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς είχαν ως αποτέλεσμα την ανάλογη πτώση της ζήτησης των μη αλκοολούχων ποτών και κατ΄ επέκταση οδήγησαν σε πτώση των πωλήσεων της εταιρίας μας» - δεν θα επεκταθώ σε αυτή την παραπλανητική επιχειρηματολογία μιας επιχείρησης που εξακολουθεί να έχει υψηλά κέρδη. Υπογραμμίζω πάλι πως το «πρώτο ψεύδος» της πολυεθνικής είναι ότι το κλείσιμο του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης προήλθε από την οικονομική κρίση: εδώ οφείλονται και οι τελευταίες απολύσεις που πυροδότησαν την έκρηξη και την οργή των εργαζομένων που υπομένουν τα χίλια μύρια τα τελευταία χρόνια – «Στις 30.09.2013 η εταιρεία μας υλοποίησε όπως προελέχθη την οριστική νόμιμη και καθ΄ όλα ορθή απόφασή της, έχουσα χαρακτήρα ultima ratio, να καταργήσει, για οικονομοτεχνικούς λόγους, το ενταύθα τμήματα της διακινήσεως και συγκεκριμένως αυτό των οδηγών και βοηθών οδηγών των Ι.Χ. φορτηγών της. Η απόφαση αυτή ελήφθη στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος της, με απόλυτο σεβασμό στην εργατική νομοθεσία την οποία τήρησε ευλαβικά». Αυτά τα τελευταία θα κληθεί το «Σύστημα Coca Cola» να τα αποδείξει στο αρμόδιο δικαστήριο: εκείνο που μπορούμε να πως με σιγουριά είναι πως τα περί των «οικονομοτεχνικών λόγων» είναι ένα μεγάλο ψέμα – αυτό προκύπτει από το κείμενο της ίδιας της «Αγωγής».

Η κατηγορία: Είναι προφανές ότι το «Σύστημα Coca Cola» αιφνιδιάστηκε από την αντίδραση των εργαζομένων και προσέφυγε στην παλιά συνταγή του εκφοβισμού και της τρομοκράτησης με «βαριά» δικόγραφα (η 72σέλιδη «Αγωγή» επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή στις 24.11.2013) σε μια προσπάθεια να καταστείλει την οργή και την αγανάκτηση των απεργών και των οικογενειών τους: σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, παρατεταμένης απεργίας (από την πρώτη Οκτωβρίου!!!), με τους λογαριασμούς των ενοικίων και των κοινοχρήστων να τρέχουν, την εφορία να απαιτεί την έγκαιρη αποπληρωμή των «χαρατσιών», η «Αγωγή» ήταν ο μποναμάς της πολυεθνικής ενόψει Χριστουγέννων και Νέου Έτους!
Η φοβερή κατηγορία με την οποία απαιτεί το «Σύστημα Coca Cola» 250.000 ευρώ από τους εργαζόμενους συνοψίζεται στην ακόλουθη φράση: «… προσέβαλλαν και συνεχίζουν έως και σήμερα να προσβάλλουν την εταιρεία μας προκαλώντας της σοβαρότατη ηθική βλάβη. Ειδικότερα, με πράξεις ή παραλείψεις τους, που συνίστανται σε ανακοινώσεις και ψηφίσματα αλλά και σε κάθε είδους δηλώσεις τους, εγγραφές ή και προφορικές, εξέφρασαν όλως μειωτικούς και άκρως προσβλητικούς για την εταιρεία μας χαρακτηρισμούς. Χρησιμοποίησαν λέξεις και όρους μη αναγκαίους, αλλά και ισχυρίστηκαν και διέδωσαν γεγονότα, εν γνώσει τους γεγονότα ψευδή, που αφορούσαν τις επιχειρήσεις και γενικά τις εργασίες της εταιρίας μας, αλλά και τα πρόσωπα που τη διοικούν και τη διευθύνουν, γεγονότα τα οποία είναι πρόσφορα να βλάψουν [και ήδη έχουν βλάψει] και εξακολουθούν να βλάπτουν σε σημαντικότατο βαθμό την αξιοπιστία, το κύρος και την υπόληψη της εταιρείας και κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην εταιρεία μας και εν γένει στις επιχειρήσεις τους». (σ. 20) – υποψιάζομαι ότι εδώ υπήρξε μια προγενέστερη αγωγή με διαφορετικό σκεπτικό, επί της οποίας προστέθηκαν τα υπόλοιπα για την εταιρία και τις εργασίες της εταιρίας. Προφανώς για άλλα είχαν προετοιμασθεί τα στελέχη της πολυεθνικής και διαφορετικά πράγματα αντιμετωπίζουν από τους απεργούς – τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και φέτος ο Άη Βασίλης ίσως και να μην μπορέσει να «πείσει» τους καταναλωτές για την «απόλαυση» που λέγεται Coca Cola, ελληνική ή βουλγάρικη δεν έχει σημασία.

Το απεχθές έργο: Ο συντάκτης της «Αγωγής» επιδίδεται συχνά σε ετυμολογικές ερμηνείες λέξεων που χρησιμοποίησαν σε έγγραφά τους οι εργαζόμενοι για να τεκμηριώσει την «ηθική βλάβη» που υπέστη η εταιρεία και μια τέτοια περίπτωση είναι η έκφραση «ολοκλήρωση του απεχθούς έργου της» (σ. 25): εδώ ο συντάκτης της «Αγωγής» σε μια ανεξέλεγκτη ερμηνευτική οιστρηλάτηση «ξεσκεπάζει» το «σατανικό» μυαλό των απεργών – «Στην φράση αυτή, με την οποία δηλώνεται ιδιαίτερα μεγάλο κακό που βαίνει τάχα προς ολοκλήρωση του, διαλαμβάνεται η ακραία και ουδόλως αναγκαία λέξη «απεχθές». Η λέξη αυτή, ομόρριζη, από την λέξη εχθαίρω, που σημαίνει μισώ, αλλά και ομόηχη της λέξεως «ειδεχθής», δημιουργεί, συνειρμικά, μιαν όλως αρνητική εντύπωση, καθώς οι λέξεις αυτές (απεχθές και ειδεχθές) μόνον αρνητικό νόημα έχουν. Συνήθως δε, χρησιμοποιούνταν για να χαρακτηρίσουν [ειδεχθή και απεχθή] εγκλήματα-κακουργήματα. Από μόνη της η φράση «απεχθές έργο» έχει εντονότατα αρνητική χροιά εάν αναλογισθεί κανείς ότι η σύνθετη λέξη «κακούργημα» συντίθεται απ ο τη μικρότερης βαρύτητος λέξη «κακό» [ήτοι από λέξη μικρότερης εντάσεως από τη λέξη «απεχθές»] και τη λέξη «έργο»» (σ. 26) – δε θα ασχοληθώ με τους ετυμολογικούς ζογκλερισμούς του συντάκτη και τη δαιμονοποίηση της έκφρασης «απεχθές έργο», σημειώνω ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι «θεάρεστο έργο», γιατί αλλιώς δε θα υποσχόταν ακόμη και ο μητροπολίτης Άνθιμος τρόφιμα και ρουχισμό στους απεργούς για τα Χριστούγεννα και δε θα απέπεμπε στην Ευχή του Θεού και της Παναγίας τους εκπροσώπους του τμήματος επικοινωνίας του Συστήματος Coca Cola, που πήγαν να τον πείσουν για την καλή προαίρεση της πολυεθνικής και τις αγαθές προθέσεις της απέναντι στο λαό της Θεσσαλονίκης.

«Έκλεισε – δεν έκλεισε»: Οι απεργοί και όλη η Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν ότι έκλεισε το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, το Σύστημα Coca Cola από την πλευρά του διαβεβαιώνει ότι δεν έχει κλείσει, ενώ η «Αγωγή» μας πληροφορεί ότι: «κατήργησε μεν [η εταιρία, Τ.Ο.], τον τομέα παραγωγής, στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης το έτος 2012, καθόσον τα μηχανήματα παραγωγής ήταν απαρχαιωμένα λειτουργούντα από το έτος 1971, ουδεμία, ωστόσο, παραγωγή της ή μηχανολογικό εξοπλισμό μετέφερε στην Βουλγαρία…» (σ. 26).
Σε απλά ελληνικά, η εταιρεία μπορεί να έκλεισε το εργοστάσιο στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μετέφερε τα «απαρχαιωμένα μηχανήματα», σύμφωνα με το δικό της χαρακτηρισμό, ούτε εργασίες της στην Βουλγαρία: μηχανήματα ίσως να μη μετέφερε, αλλά το ξεκλήρισμα των θέσεων εργασίας στην Θεσσαλονίκη, άρχισε με τη μεταφορά του όγκου των εργασιών γραφείου στην Σόφια – για αυτό το «Σύστημα Coca Cola» επενδύει στην αποσιώπηση των ειδήσεων γύρω από τον αγώνα των απεργών. [Βλ. σχετικά το άρθρο στο Διαδίκτυο, Όμηρος Ταχμαζίδης, Η Coca Cola και η αποσιώπηση των ειδήσεων].
Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα: το σημαντικό σε αυτόν τον ισχυρισμό είναι ότι αποδίδεται με σαφήνεια το κλείσιμο της παραγωγής, το κλείσιμο του εργοστασίου στο γεγονός ότι ήταν απαρχαιωμένα [sic!] τα μηχανήματα – αυτό πέρα από το ό,τι είναι ένα χονδροειδέστατο ψέμα αναιρεί και τον βασικό ισχυρισμό της πολυεθνικής, πως το εργοστάσιο και η κατάργηση των θέσεων εργασίας έγιναν για «οικονομοτεχνικούς λόγους».

Παρέκβαση: Το «Σύστημα Coca Cola» ισχυρίζεται με κάθε επισημότητα, ότι δεν έχει κάνει καμία επένδυση εκσυγχρονισμού στον μηχανολογικό εξοπλισμού του εργοστασίου από το 1971: πίναμε δηλαδή Κόκα Κόλα από μηχανήματα και σωληνώσεις της δεκαετίας του 1970, ίσως και παλαιότερα – είναι αυτό δυνατόν!
Η πολυεθνική πρέπει να πάρει δημοσίως θέση επ΄ αυτού και να μην αφήσει την παραμικρή αμφιβολία ότι τα μηχανήματα της Θεσσαλονίκης δεν ήταν «απαρχαιωμένα» [= Βρόμικα; Σκουριασμένα; Διάτρητα και ευάλωτα σε μικροοργανισμούς και μικρόβια; Κανείς μπορεί να υποθέσει ότι θέλει με τη λέξη απαρχαιωμένος.] Το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει εάν αυτά που αναφέρει ο συντάκτης της «Αγωγής» της Coca Cola κατά των απεργών είναι αληθινά ή πρόκειται για «κατά συνθήκη ψεύδη» για να παραπλανήσει το δικαστήριο: επί του θέματος θα επανέλθουμε σε άλλο κείμενό μας.

Η απόσυρση: Το «Σύστημα Coca Cola» διαμαρτύρεται για τους ισχυρισμούς των απεργών, ότι έχει μεταφέρει «όγκο» των δραστηριοτήτων του στο πρόσφατο παρελθόν στη Σόφια και τους καταλογίζει κακή προαίρεση: «πρόκειται, συνεπώς, για έναν, ενσυνειδήτως, όλως ψευδή ισχυρισμό για γεγονότα, που έλαβαν δήθεν χώρα στο παρελθόν και συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα και σε παρόντα χρόνο. Ο ισχυρισμός αυτός ενταγμένος σε έναν συνολικό σχεδιασμό κατά τα κατωτέρω, δημιουργεί όλως αρνητική εικόνα της εταιρείας μας, την οποία εμφανίζουν να αποσύρεται σταδιακώς, εδώ και 2 χρόνια, από την Ελλάδα, υπό τον έμμεσο πλην απολύτως σαφή υπαινιγμό ότι η απόσυρση αυτή γίνεται χάριν εξυπηρέτησης, αποκλειστικώς, των οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας κατ΄ αγνόηση των απολυομένων εργαζομένων, εν μέσω της σοβούσης οικονομικής κρίσης» (σ. 27) – το ερώτημα που προκύπτει από αυτό το εδάφιο είναι εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει «συνολικός σχεδιασμός απόσυρσης» από την Θεσσαλονίκη.

Οι λόγοι του κλεισίματος: Το ζήτημα αυτού του σχεδιασμού απόσυρσης είναι κάτι που βασανίζει τον συντάκτη της «Αγωγής» της Coca Cola κατά των απεργών, εφόσον επανέρχεται με νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο ζήτημα: το «Σύστημα Coca Cola» φαίνεται να ανησυχεί από την έκκληση των απεργών στην εταιρεία «να εγκαταλείψει τον σκαιό και κυνικό τρόπο με τον οποίο μεθοδεύει το οριστικό κλείσιμο των εναπομεινάντων τμημάτων των εγκαταστάσεων στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης». Ο συντάκτης της «Αγωγής» επ΄ αυτού: «Η επαναλαμβανόμενη χρήση των λέξεων, όπως «σκαιός», «κυνικός» και, ιδίως, «μεθοδεύει» το οριστικό κλείσιμο των εναπομεινάντων τμημάτων του εργοστασίου στη Θέρμη είναι ευθέως προσβλητική για την ενάγουσα, καθόσον οι λέξεις αυτές όχι απλώς δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, αλλά, αντιθέτως, έχουν, από μόνες τους, αρνητική μόνον σημασία, ως συναπτόμενες ευθέως προς τις μη νόμιμες (τάχα) ενέργειες και συμπεριφορές της εταιρείας μας, η οποία, περαιτέρω, συσκοτίζει αυτές με μέθοδο [: «μεθοδεύει»]». (σ. 28 κ.ε).
Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης τα περί μεθοδεύσεων παραθέτω μια σύντομη αναφορά στις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης: ο συντάκτης της «Αγωγής» της Coca Cola εγκαλεί τους απεργούς , γιατί αναφέρονται σε μεθόδευση και ερμηνεύει το ρήμα που εμφανίζεται στο κείμενο στο τρίτο πρόσωπο («μεθοδεύει») ως «συσκοτίζει αυτές με μέθοδο» - η ιδιόρρυθμη αυτή ερμηνεία δεν είναι τίποτε άλλο από ένα lapsus linguae που αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις της Coca Cola και των συνεργατών της. Η «συσκότιση» είναι μέρος της στρατηγικής της να κρατάει σε κατάσταση ύπνωσης το καταναλωτικό κοινό και να ξεδιπλώνει με άνεση τα επικοινωνιακά της σχέδια.
Αλλά το ίδιο το κείμενο της «Αγωγής» αναδεικνύει τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποία άρχισε η Coca Cola τις μεθοδεύσεις για το κλείσιμο των εργοστασίων στην Πάτρα και την Θεσσαλονίκη: το Φθινόπωρο του 2011 η εταιρία Coca Cola 3 E εγκατέστησε μια νέα γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της στην Θεσσαλονίκη, κάτι που «πανηγύρισαν» οι εργαζόμενοι και εκτιμήθηκε ως «καλό σημάδι»: όλοι ανέμεναν νέες θέσεις εργασίας ή τουλάχιστον διατήρηση των παλαιών και προπαντός σταθερότητα στις σχέσεις εργαζομένων και εργοδοσίας.
Δύο μήνες αργότερα, με το γύρισμα της χρονιάς, η πολυεθνική άρχισε αιφνιδιαστικά να αποσυναρμολογεί τη γραμμή παραγωγής: είναι η φάση, την οποία περιγράφει ο συντάκτης της «Αγωγής» και κορυφώθηκε με την αποσυναρμολόγηση και των παλαιών γραμμών («κατάργησε μεν τον τομέα παραγωγής, στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης το έτος 2012, καθόσον τα μηχανήματα παραγωγής ήταν απαρχαιωμένα λειτουργούντα από το 1971»).
Αυτά σε μια πρώτη ανάγνωση των γεγονότων, αλλά η το κείμενο της «Αγωγής» μας παρέχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία για τις αποφάσεις και τις μεθοδεύσεις της Coca Cola που προηγήθηκαν του κλεισίματος του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης: το εργοστάσιο στην Θεσσαλονίκη (και κατ΄ επέκταση στην Πάτρα) έκλεισαν διότι πριν από πέντε (5) χρόνια εκσυγχρονίστηκαν τα εργοστάσια στο Σχηματάρι και στον Βόλο.
Ο συντάκτης της «Αγωγής» ολισθαίνει σε αυτήν την αποκάλυψη, διότι θέλει να αντικρούσει το επιχείρημα των απεργών της Θεσσαλονίκης για εισαγωγές προϊόντων της εταιρίας από την Βουλγαρία, που δεν αμφισβητεί και η εταιρία, αλλά τις περιορίζει σε ισχνά ποσοστά: σύμφωνα με την Coca Cola η εταιρία ζητάει 250 χιλιάδες ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη, γιατί αυτοί «διευρύνουν πλέον το πεδίο και τις ποσότητες των υποτιθέμενων εισαγωγών… στο μέγεθος που παράγονταν στο παρελθόν από τις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης παρόλο που τελούν σε πλήρη γνώση ότι η παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης δεν έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό, αλλά έχει υποκατασταθεί και έχει καλυφθεί πλήρως ανακαινισμένες αυτοματοποιημένες και πλήρως εκσυχρονισμένες εγκαταστάσεις των ελληνικών βιομηχανικών μονάδων παραγωγής στον Βόλο και το Σχηματάρι, με τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία, οι οποίες καλύπτουν πλέον το 98% των αναγκών της ελληνικής αγοράς» (σ. 37)
Εδώ ο συντάκτης του νομικού εγγράφου της Coca Cola αποκαλύπτει πλήρως τη μεθόδευση του κλεισίματος του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης: η μεθόδευση άρχισε πριν από πέντε χρόνια, όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στο συγκεκριμένο εδάφιο της «Αγωγής».

Απομένει ως αναπάντητο ερώτημα ο λόγος που επελέγησαν η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη (μετά την Θεσσαλονίκη όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσει ο «περιορισμός» των εργασιών και στις εγκαταστάσεις του Βόλου): η οικονομική κρίση την οποία προφασίζεται παραπλανητικά η διεύθυνση της Coca Cola και η πολιτική των «μνημονίων» δεν σχετίζονται με την απόφαση που ελήφθη ήδη πριν το 2008 για να κλείσουν οι συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες στην Πάτρα και στην Θεσσαλονίκης και να ακολουθήσουν τη μοίρα, της Ορεστιάδας, της Κέρκυρας, του Μεσολογγίου, της Ρόδου, της Αθήνας – κατά σύμπτωση το 2008 είχε ολοκληρωθεί η μονοπώληση της αγοράς αναψυκτικών της Βόρειας Ελλάδας από την Coca Cola, οπότε εξέλιπαν οι κίνδυνοι του ανταγωνισμού και η πολυεθνική στράφηκε τώρα απερίσπαστη εναντίον του τελευταίου εμποδίου για τα σχέδια και τις μεθοδεύσεις της (εναντίον των εργαζομένων).
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Πολίτης κατά Βρούτση(βίντεο)

Απλά δείτε το:
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

O 18χρονος εφευρέτης Ιωάννου, είπε όχι στο MIT και μένει στο Μετσόβειο

Απίστευτο και όμως αληθινό. Αρνήθηκε υποτροφίες για σπουδές σε δύο από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου ο νεαρός Χάρης Ιωάννου, επιμένοντας «ελληνικά» και συνεχίζοντας τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Η απόφασή του ίσως κάποιος τους εκπλήξει ή άλλους να τους εντυπωσιάσει. Πάντως ο 18χρονος Χάρης Ιωάννου είπε ένα βροντερό «όχι» σε α ΜΙΤ και Imperial, δύο πανεπιστήμια παγκόσμιας εμβέλειας.
Υπενθυμίζεται πως ο 18χρονος εφευρέτης, δημιούργησε ένα ρομποτικό χέρι που βοηθάει ανθρώπους με περιορισμένη κίνηση. Τον είδαμε πέρσι στο Tedx Athens. Τότε ήταν ένας 17χρονος μαθητής τρίτης λυκείου, ο οποίος εμπνεύστηκε ένα ρομποτικό χέρι που βοηθάει ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να λειτουργούν στην καθημερινότητα τους.

O Ιωάννου έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις και πέρασε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Στην συνέχεια συμμετείχε σε ένα workshop με την google science στην Καλιφόρνια, όπου η εφεύρεση του πέρασε στις 90 καλύτερες του κόσμου στην πρώτη φάση -πρώτη φορά για Έλληνα- και μετέπειτα στις 15 καλύτερες. Εκεί βοηθήθηκε από την Google να ελαφρύνει 6 φορές κάτω το βάρος του χεριού και να μειώσει το κόστος παραγωγής του κατά 400%.

Κάπου εκεί του έγινε πρόταση από δύο σημαντικότατα Πανεπιστήμια του κόσμου. Το αμερικάνικο ΜΙΤ και το βρετανικό Imperial. Ωστόσο ο 18χρονος επέλεξε την παραμονή στην Ελλάδα, παρά το γεγονός πως «έχει κάνει μάθημα μόλις 1,5 ώρα» όπως ο ίδιος ανέφερε.
Εδω τον απολαμβάνουμε στην Tedx Athens
 

 


Πηγή
http://diulistirio.blogspot.gr
 
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ροταριανός σύλλογος και πως προσπαθούν να εισβαλλουν στην ελληνική κοινωνία.

Προσέξτε το παρακάτω άρθρο με τι ωραίο τρόπο προσπαθούν να περάσουν το μασονικό παρακλάδι των ροτοριανών, να το διαφημίσουν και να το προβάλλουν. Μεταφέρω από το άρθρο:


Ο διακεκριμένος επιστήμονας Στέφανος Χανδακάς, Μαιευτήρας/ Ενδοσκοπικός Χειρουργός / Γυναικολόγος, Επιμελητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Princess Royal University Hospital, London, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λέκτορας Imperial College London, είναι χορηγός του ετήσιου προγράμματος μητρότητας «ΝΑΣΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ» εις μνήμη του πατέρα του, επίσης, διακεκριμένου Συριανού επιστήμονα.
Στη χορηγία περιλαμβάνεται δωρεάν παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και όλα τα έξοδα τοκετού.Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άπορες μητέρες που έχουν γεννηθεί και κατοικούν στη Σύρο, ενώ η Χορηγία παρέχεται μέσω του Ροταριανού Ομίλου Ερμούπολης.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να περιλαμβάνει:
α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β) το τελευταίο Αντίγραφο Ε 9 και
γ) φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης
δ)τηλέφωνο επικοινωνίας

Ο φάκελος για την αξιολόγηση της συμμετοχής αποστέλλεται έως τις 10/12/2013 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ροταριανός Όμιλος Ερμούπολης
Τ.Θ. 42 84100 ΣΥΡΟΣ


Δεν μας λένε όμως τα κριτήρια αξιολόγησης, γιατί υπάρχει ταχυδρομική θυρίδα και όχι διεύθυνση και ποιος πραγματικά είναι ο Ροτοριανός Όμιλος.

Ποια είναι όμως πραγματικά η σχέση ροτοριανών με μασονία ;;;
Καταρχήν είναι μια διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε στο Σικάγο στις 23 2 1905 από τον Αμερικάνο δικηγόρο Paul P. Harris. Κάτω από το πρόσχημα φιλανθρωπικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων καλύπτει μυστικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό θεωρείται ως «το νηπιαγωγείον της Μασονίας».
Στην Ελλάδα πρόεδροι των συλλόγων ρόταρυ είναι και μεγαλοστελέχη στην μασωνία. Παραθέτουμε χαρακτηριστικά τον Μανώλη Δελάκη.

 
Και το αριστείο
 
 


Τα άρθρα επιλέχτηκαν από το http://diulistirio.blogspot.gr/
Τα site όπου υπ΄ρχουν τα συγκεκριμένα άρθρα είναι http://www.infokids.gr/2013/12/syros-dorean-toketos-gia-apores-miter/ και http://antipliroforisi.blogspot.gr/2013/02/blog-post_3126.html
 
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δωρεά ύψους 1.000.000 δολαρίων για τον ελληνικό πολιτισμό!

Το υπέρογκο ποσό του 1.000.000 δολαρίων Αυστραλίας δώρισε ο Πολ Ηλιάδης, ομογενής ογκολόγος και αιματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, για τη δημιουργία έδρας της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

«Για μένα οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Δύσης που δεν προσφέρει το μάθημα της αρχαίας ιστορίας είναι σαν να μην έχει πιστοποιητικό γέννησης» είπε ο κ. Ηλιάδης.

Η προσφορά είναι «υψίστης σημασίας», αφού θα δημιουργηθεί νέα έδρα στο πανεπιστήμιο, αναφέρει ο πρύτανης και καθηγητής Πίτερ Χοτζ.

Το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ είναι το μοναδικό ανώτατο ίδρυμα της πολιτείας που προσφέρει μαθήματα ιστορίας, πολιτισμού και λογοτεχνίας της αρχαίας Ελλάδας και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ο δρ Ηλιάδης χαρακτηρίζει τον εαυτό του Αυστραλό ελληνικής καταγωγής και σημειώνει ότι μπορεί οι γονείς και οι παππούδες των Ελλήνων μεταναστών να ήταν αγράμματοι, αλλά φρόντισαν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους να γίνουν επιστήμονες. Ο ίδιος, πέραν των άλλων, στις ελεύθερες ώρες του μελετά την αρχαία ελληνική ιστορία.

Πριν από 25 χρόνια ίδρυσε την αλυσίδα κλινικών Haematology and Oncology Clinics of Australia που ειδικεύονται στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου.

«Η γνώση είναι η ρίζα της ελευθερίας και της δημοκρατίας» λέει ο 60χρονος δρ Ηλιάδης, ο οποίος διαθέτει και τη Συλλογή Πολ Ηλιάδη, μια εντυπωσιακή συλλογή πινάκων ζωγραφικής των κορυφαίων Αυστραλών και Αβοριγίνων καλλιτεχνών. Μέρος της συλλογής αυτής το δώρισε στη Δημόσια Πινακοθήκη του Κουίνσλαντ, «για να τα χαίρονται και να τα εκτιμούν όλοι τα έργα αυτά», όπως είχε αναφέρει.

Ίσως, είναι από τις λίγες φορές που στις μέρες μας ένας άνθρωπος αξίζει ένα μεγάλο «μπράβο» για την προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό.
Πηγή
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

ΔΝΤ: Να επιστρέψει στο 23% ο ΦΠΑ στην εστίαση

το Διυλιστήριο λέει: Γιατί; Κρίμα είναι!..Και να πάει χαμένο κοτζάμ διάγγελμα του ''πρωθυπουργού'';..Κρίμα..

Να επιστρέψει στο 23% ο ΦΠΑ στην εστίαση ζητά, συμφωνα με πληροφορίες το ΔΝΤ, καθώς θεωρούν ότι το μέτρο της μείωσής του στο 13% που εφαρμόστηκε από τον περασμένο Αύγουστο απέτυχε.

Σύμφωνα με το Mega, που μετέδωσε την πληροφορία για τη θέση αυτή του ΔΝΤ, το Ταμείο υποστηρίζει ότι αν ο συντελεστής του ΦΠΑ στην εστίαση δεν αυξηθεί και πάλι στο 23% θα υπάρξει επιπλέον κενό της τάξης των 200-300 εκατ. ευρώ.
iefimerida.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τώρα όλοι ανακαλύπτουν το έγκλημα του PSI – Προβόπουλου, Παπαδήμου


Γράφει ο Ευριπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ.
Βγήκε (δείτε κατωτέρω) ο και Ανανιακός (υπέρ του εκτουρκισμού της Κύπρου με το σχέδιο Ανάν) Ανδριανόπουλος, από τους πρωτεργάτες του νεοφιλευθερισμού να μας επαναλάβει άθλια σε άλλη έκδοση το «εμείς φταίγαμε» κτλ.
Προσποιείται ότι αγνοεί ότι δεν είναι μόνον η Ελλάδα στην κατάσταση που την έφεραν. Αλλά και η Ισπανία, και η Πορτογαλία, και η Ιταλία, σύντομα και η Γαλλία, το Βέλγιο κτλ. Δείτε σχετικά την κατάσταση για το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, το έλλειμμα κτλ, για όλες τις χώρες του κόσμου και δή τις χώρες της ΕΕ, στην ιστοσελίδαhttp://www.economist.com/content/global_debt_clock .
Πχ το Βέλγιο έχει ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ ( Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) ίσο με 104% (το 2009

είχε 95%) ποσοστό άνω του επιτρεπτού ποσοστoύ, και χρέος ανά κάτοικο ίσο με €45.400.
Η Γαλλία αντίστοιχα 93,5% του ΑΕΠ και ανά κάτοικο χρέος €37.400.
Η Πορτογαλία έχει χρέος 134,9% του ΑΕΠ και χρέος ανά κάτοικο ίσο με €25,600.
Η Ιρλανδία 124,4% του ΑΕΠ και χρέος €56,800 ανά κάτοικο κτλ

Η Ελλάδα, πριν αναλάβει ο «ευφυής» Γιωργάκης και προ της «σωτηρίας» της είχε χρέος 115% του ΑΕΠ και ανά κάτοικο περίπου €35.000.
Τώρα μετά τη «σωτηρία» της το χρέος οδεύει προς 180% του ΑΕΠ.

Τα ανωτέρω αποδεικνύουν τα ασύστολα ψεύδη του Ανδιανόπουλου και των ομοίων του.

Απλά η Ελλάδα οδηγήθηκε προγραμματισμένα ως πειραματόζωο από τους ΓΑΠ και Σαμαρά (ο Βενιζέλος ποτέ δεν υπολογιζόταν) σε υποδούλωση και χρεωκοπία δια της εσωτερικής υποτίμησης, αφού πρώτα το μη ενυπόθηκο δάνειο της προς τις αγορές μετατράπηκε σε ενυπόθηκο κυρίως προς την Γερμανία και με βάση το Αγγλικό δίκαιο. Ώστε αφ’ ενός να μην ζημιώσουν καθόλου οι τράπεζες Γαλλίας, Γερμανίας κτλ, αν γινόταν το μικρό κούρεμα που πρότεινε ο Ντομινίκ Στρος Καν μετά τις βλακείες-προδοσίες του Γιωργάκη, και αφ’ ετέρου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις με τη μεθοδευμένη χρεωκοπία μας, για ξεπούλημα των πάντων και ουσιαστική δήμευση του εθνικού μας πλούτου στο 4% περίπου της πραγματικής του αξίας.

Και για δήμευση των Ελληνικών υδρογονανθράκων.

Κύριος υπαίτιος για τα ανωτέρω, αν δεχθούμε τη μειωμένη νοημοσύνη του Γιωργάκη, ως την περιγράφει πολύ παραστατικά ο πρέσβης επί τιμή Χρήστος Ζαχαράκης στο βιβλίο του των εκδόσεων Λιβάνη, «Άκρως Απόρρητο Ειδικού Χειρισμού», είναι ο δηλωσίας προς Ντράγκι της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) Σαμαράς.

Υπενθυμίζω επίσης ότι ακόμα και πριν 4 χρόνια κυνηγούσαν τον κόσμο για να τον υπερχρεώσουν μεθοδευμένα με κάθε είδους δάνεια. Για να διαλύσουν μετά την οικονομία επίσης μεθοδευμένα με την εσωτερική υποτίμηση και να δημεύσουν οι ομοϊδεάτες φίλοι του Ανδιανόπουλου τα πάντα.
Και τις πρώτες κατοικίες των Ελλήνων.

Παρά όμως την ακραία αγκύλωση του εγκεφάλου του με τον νεοφιλελευθερισμό του (να μην μείνει τίποτε στο Δημόσιο κτλ) που μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε, λέει, δεν ξέρω γιατί, μάλλον για να κάνει και τον καλό, και:
Ανδριανοπουλος τωρα: Παράνομος ο Προβόπουλος! Παράνομο το PSI στα ταμεία!. Ακούστε τον στο 1:12:01 του, http://www.youtube.com/watch?v=O1fFZPx97Mk
Κατηγορεί σωστά τον Προβόπουλο ο Ανδριανόπουλος για το PSI (Private Sector Involvement) δηλαδή το ψευτοκούρεμα του χρέους του ιδιωτικού τομέα, που κατέστρεψε, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κτλ, που δεν ήταν ιδιωτικός τομέας.

Οι άλλοι βέβαια, Σαμαράς, ΓΑΠ, Βενιζέλος και Πρόεδρος Παπούλιας (ζητούσε να μην ενοχλούμε τον Παπαδήμιο στη «δουλειά» του) που το παίζουν Πόντιοι Πιλάτοι, είναι περισσότερον υπαίτιοι της καταστροφής των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Νοσοκομείων, των Πανεπιστημίων κτλ, από τους μη πολιτικούς Προβόπουλο και Παπαδήμιο.

Υπενθυμίζω επίσης ότι με την αναχρηματοδότηση των τραπεζών το «κέρδος» από το PSI ως προς το χρέος δεν ήταν μεγαλύτερο από 30δις περίπου, ποσό μηδαμινό μπροστά στην καταστροφή που προκάλεσε.

Τέλος υπενθυμίζω ακόμα ότι η ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) αρνήθηκε να κουρέψει τα Ελληνικά ομόλογα που είχε αγοράσει από τη δευτερογενή αγορά στο 23% έως 25% της ονομαστικής της αξίας και απαιτεί νεοφιλελεύθερα την εξόφληση τους στο 100% της αξίας τους.
Δηλαδή κερδοσκοπεί εις βάρος του Ελληνισμού που υποδουλώθηκε στη Νέα Τάξη των «αγορών», από τους «πατριώτες», Σαμαρά, Γιωργάκη και Βενιζέλο, με κομπάρτσο τον «Ανανεωτικό» δηλαδή τον υπέρμαχο της υποδούλωσης της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (αυτό σημαίνει, για όποιον δεν γνωρίζει, η λέξη «ανανεωτική» «αριστερά») κ. Κουβέλη.
Ευριπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Το τέλος της λογικής..

το Διυλιστήριο λέει: κουκουρούκου!..

Της κοινής λογικής..
..της ''κοινής'',
..της εταίρας,
..δηλαδή..
..της π@@@@νας της λογικής που όπως φαίνεται θέλουν να μας πείσουν ότι δραπέτευσε οριστικά από τούτον τον έρημο τόπο!

Διότι δεν μπορεί να προαναγγέλλεται ανάπτυξη για το επόμενο έτος με συντάξεις 360 ευρώ και μισθούς 580 ευρώ!
Με μαγαζιά κι επιχειρήσεις που κλείνουν διαρκώς..
Με ''κινητικότητες'' και νέες απολύσεις προ των πυλών..
Με προσωποκρατήσεις, απειλές κατασχέσεων, και πρόστιμα, μία ''βιομηχανία'' προστίμων και οικονομικών ποινών..
Με τρία εκατομμύρια πολίτες ανασφάλιστους πλέον, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν εισφορές, αλλά καλούνται να πληρώνουν αυξημένη συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη αν θέλουν να προμηθευτούν ένα φάρμακο της προκοπής, και όχι μπαγκλαντεσιανό γενόσημο..
Με την αιμορραγία της μετανάστευσης των νέων επιστημόνων..
Με παιδιά που πεθαίνουν από μαγκάλια..

Δεν μπορεί να αναγγέλλουν ανάσχεση της ανεργίας, όταν για να απορροφηθούν οι 1,2 εκατομμύρια νέοι άνεργοι της τελευταίας τετραετίας (χώρια οι προηγούμενοι), χρειάζεται συνεχής ανάπτυξη με ρυθμούς τουλάχιστον 3,5% (!) για μιά εικοσαετία!! (αφού για 3,5% ρυθμό ανάπτυξης δημιουργούνται περίπου 50.000 θέσεις εργασίας ετησίως)..

Δεν μπορεί να μιλούν για έξοδο απ' τα μνημόνια την επόμενη χρονιά, με χρέος πιά στο 176% του ΑΕΠ, από 129% του ΑΕΠ πρό μνημονίων και εθνικής γενοκτονίας!..

Δεν μπορεί να μιλάνε για όλα αυτά..
.. κι από την άλλη να μας εμφανίζουν δημοσκοπήσεις (;) όπου το 1/3 των ελλήνων ψηφοφόρων (ΝΔ+ΠαΣοΚ+ΔημΑρ) να φαίνεται ότι συμφωνεί τάχα και πιστεύει αυτό το παραλήρημα!

Αυτό θα σήμαινε ότι ένα (τεράστιο) ποσοστό των πολιτών έχει υποστεί ομαδική παράκρουση!

Και ναι μεν, ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό ελλήνων έχει ήδη φθάσει στα όρια της παράνοιας, ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ..

..αλλά δεν θα μας πείσουν ποτέ ότι είμαστε τόσο παράλογοι ώστε να πιστεύουμε ότι πρόκειται να μας σώσουν!
Ούτε καν ότι ΘΕΛΟΥΝ να μας σώσουν!

Το τέλος της λογικής είναι πράγματι εδώ!..
..της δικής τους όμως..Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ο δημοσιογράφος που πήρε δανεικά και αγύριστα 2,7 εκ. € είναι ο Γιώργος Τράγκας;

Τα αίτια και αιτιατά που οδήγησαν στην κατάρρευση της Κυπριακής οικονομίας κατέγραψε τελεσίδικα η επιτροπή θεσμών της Βουλής η έκθεση της οποίας αναμένεται να συζητηθεί στη Ολομέλεια του Σώματος...

Τέλος τα ψέμματα για την επιτροπή θεσμών της Βουλής η οποία διεκπεραίωσε τελεσίδικα τη διαδικασία εγγραφής των των αιτίων και αιτιατών που οδήγησαν την Κυπριακή οικονομία στην καταστροφή. Στόχος της επιτροπής είναι η έκθεση να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του χρόνου.

"Θεωρούμε ότι οφείλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να είναι έτοιμες το αργότερο μέχρι την άλλη βδομάδα για να δώσουν στην επιτροπή όλα τα απαραίτητα στοιχεία που τους ζήτησε", δήλωσε ο Δημήτρης Συλλούρης.

Στην έκθεση, θα καταγράφονται τα γεγονότα και συμπεράσματα σε όλα τα ζητήματα, θα αφορούν τα κεφάλαια του ELA, της εκροές κεφαλαίων, τα αξιόγραφα, τα bonus, τη διακίνηση κεφαλαίων συγκεκριμένων εταιρειών, την αγοραπωλησία Λαϊκής και επέκταση των τραπεζών στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή Θεσμών έχει καλέσει και αναμένει ως τις 13 Δεκεμβρίου τους Βγενόπουλο, Ζολώτα, Μάγειρα Μπουλούτα και Σπανοδήμος με τον τελευταίο σε επιστολή που απέστειλε απαντά ότι δεν πρόκειται να παρευρεθεί αιτιολογώντας οτι εκκρεμούν υποθέσεις στα δικαστήρια ενώ κ.Βγενόπουλος έθεσε τους δικούς του όρους.

Στο μεταξύ, ενώπιον της επιτροπής τέθηκαν σήμερα αποκαλυπτικά στοιχεία για τον όμιλο Ζολώτα μέσω απόρρητης έκθεσης του οίκου PWC για το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Μαρφίν Λαϊκής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ο όμιλος εταιριών Ζολώτα φαίνεται έλαβε συνολικά δάνεια ύψους €720 εκ., από τα οποία €496 εκ., η τράπεζα τα θεωρούσε ως προβλέψιμες απώλειες. Τα δάνεια δοθηκαν στο Ζολώτα με προσωπικές εγγυήσεις.
Στην ίδια έκθεση καταγράφονται εκατοντάδες ονόματα εταιρειών αλλά και συγκεκριμένου δημοσιογράφου που γεννήθηκε, εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ο οποίος έλαβε 2.8 εκ ευρώ χωρις καμία εξασφάλιση παρά μόνο με προσωπικές εγγυήσεις

Στο ρεπορτάζ via politis-news αναφέρεται το όνομα του δημοσιογράφου που είναι ο Γιώργος Τράγκας: Μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμη η έκθεση (μετά συμπερασμάτων) της επιτροπής Θεσμών για την οικονομία. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η παρουσία Βγενόπουλου στις 13 Δεκεμβρίου, ενώ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αποκάλυψε ότι από τα 720 εκατ. ευρώ που έλαβαν δάνεια από τη Marfin-Λαϊκή οι εταιρείες του Μ. Ζολώτα, 496 εκατ. (σύμφωνα με έκθεση της PWC από το 2012) θεωρούνται ως απώλειες. Παρομοίως χαμένο φέρεται να είναι δάνειο 2,7 εκατ. ευρώ προς τον Έλληνα δημοσιογράφο Γ. Τράγκα.

Ας θυμηθούμε και το ρεπορτάζ του Hot Doc στις 30 Μαΐου: Στον κατάλογο των δημοσιογράφων που έχουν πάρει δάνεια εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες, δίχως εγγυήσεις και δίχως να τα επιστρέψουν ποτέ, φιγουράρει και το όνομα του Γιώργου Τράγκα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Λαικής Τράπεζας, ο Γιώργος Τράγκας έχει πάρει δύο δάνεια συνολικού ποσού 2.392.000 ευρώ από τη Λαϊκή, του Αντρέα Βγενόπουλου για τα οποία δεν δόθηκε καμια εγγύηση. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, το 2012, δεν αναμένεται να αποπληρωθεί με αποτέλεσμα να χαθεί το σύνολο του ποσού.
Πηγή
http://diulistirio.blogspot.gr
 
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

VIDEO - Αυτόματες πόρτες στην αρχαία Ελλάδα. Οι πιστοί έκαναν θυσίες και άνοιγαν οι τεράστιες θύρες του ναού.

Ανακατασκευή της επινόησης του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, που επέτρεπε το άνοιγμα των θυρών ενός ναού μετά από θυσία στο βωμό του.

Με τη φωτιά της θυσίας ο αέρας του στεγανού δοχείου του βωμού θερμαίνεται και διαστέλλεται πιέζοντας το νερό σε άλλο συγκοινωνούν δοχείο ύδατος. Το πιεζόμενο νερό μέσω σιφωνίου μεταφέρεται σε δοχείο επί ζυγού και προκαλεί την εκτροπή προς το μέρος του. Ο ζυγός εκτρεπόμενος παρασύρει σε περιστροφή τους δύο άξονες των θυρών και προκαλεί το άνοιγμά τους. Μετά το τέλος της θυσίας μέσω του σιφωνίου δημιουργείται αντίστροφη ροή του νερού και ο ζυγός εκτρέπεται προς την αντίθετη κατεύθυνση και προκαλεί το κλείσιμο των θυρών.
Πηγή
http://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Χάνεται το εξάμηνο σε ΕΚΠΑ και ΕΜΠ - Στο πειθαρχικό ο Πελεγρίνης

Ο κίνδυνος να χαθεί το εξάμηνο είναι όλο και πιο κοντινός μετά τις τελυταίες εξελίξεις στη παιδεία. 
Nέα απεργία κήρυξαν για αύριο και την Πέμπτη οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΚΠΑ.
48ωρη απεργία κήρυξαν για σήμερα και αύριο και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου οι πέντε από τις εννέα σχολές τελούν υπό κατάληψη από ομάδες φοιτητών.
Στο ΕΜΠ, υπέρ της απεργίας ψήφισαν 168 υπάλληλοι που συμμετείχαν στη γενική συνέλευση, ενώ 128 συνάδελφοί τους τάχθηκαν υπέρ της λήξης της απεργίας και της συνέχισης του διαλόγου με τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, στη βάση των προτάσεών του.

ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Ο ΠΕΛΕΓΡΙΝΗ
Παράλληλα στο πειθαρχικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος παραπέμπει ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος τον πρύτανη του πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόση Πελεγρίνη.
«Σε αντίθεση με τους άλλους επτά Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων που επηρεάζονται από το μέτρο της διαθεσιμότητας, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πελεγρίνης κρατά το Ίδρυμα κλειστό με την απραξία του και την αδυναμία του να εφαρμόσει τις αποφάσεις της Συγκλήτου» αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Αρβανιτόπουλος και προσθέτει: «Για αυτό παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος, γιατί οι πράξεις και οι παραλείψεις του έθιξαν τη λειτουργία και το κύρος του Πανεπιστημίου».
Ο υπουργός Παιδείας επισημαίνει επίσης ότι διάλογος με τους διοικητικούς υπαλλήλους μπορεί να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αύριο το πρωί θα είναι στις θέσεις εργασίας τους.
«Στο ΕΚΠΑ, ο χρόνος επαρκεί για να μη χαθεί το εξάμηνο, χωρίς καμία έκπτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και αν χρειαστεί να γίνουν μαθήματα και το καλοκαίρι» καταλήγει ο υπουργός.
Πηγή
http://diulistirio.blogspot.gr/

 
Διαβάστε περισσότερα.... »
....