Διυλιστήριο: 11/08/16
ροη αναρτησεων

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Από 40% έως 60% το "κούρεμα" στα μη εξυπηρετούμενα δάνειατης Νένας Μαλλιάρα

Στα επίπεδα του 40% - 60% αναμένεται να διαμορφωθούν τα "κουρέματα" στα κόκκινα δάνεια μόλις ξεκινήσουν συντεταγμένα οι ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στόχος των τραπεζών είναι να αυξήσουν τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων και δη τις μακροπρόθεσμες, και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζουν ότι θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε εκτεταμένα "κουρέματα", τα οποία εκτιμούν πως θα κινηθούν στο 40% - 60%.

Το ποσοστό της διαγραφής οφειλών που θα απαιτήσουν οι αναδιαρθρώσεις δανείων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση και με το τι θα συμφωνηθεί για τα "κουρέματα" χρεών προς το Δημόσιο. Το θέμα αυτό αποτελεί κεντρικό σημείο στη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους Θεσμούς και θα μπει ξανά στο τραπέζι προς οριστική συμφωνία στις 14 Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, η αρχική θέση των Θεσμών για "κουρέματα" όλων των οφειλών προς το Δημόσιο και αυτή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για εξαίρεση όλων των οφειλών προς το Δημόσιο από το "κούρεμα", έχει συγκλίνει μερικώς, με την κάθε πλευρά να εντάσσει στη διαπραγμάτευσή της το "υπό προϋποθέσεις". Ωστόσο, η θέση των Θεσμών να εξαιρούνται του "κουρέματος" υπό προϋποθέσεις κάποιες οφειλές απέχει ακόμη μακράν από τη θέση της ΓΓΔΕ που δέχεται υπό προϋποθέσεις το "κούρεμα" κάποιων οφειλών.

Όπως εκτιμούν τραπεζίτες, πάντως, είναι αναπόφευκτο και οι οφειλές προς το Δημόσιο να συγκλίνουν στα ποσοστά διαγραφών του 40% - 60% που θα κάνουν οι τράπεζες, δεδομένου ότι πολύ μικρό μέρος των ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο μπορεί να θεωρείται βάσιμα ανακτήσιμο. Πληροφορίες ανεβάζουν το ύψος των ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο στα 70 δισ. ευρώ και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ΑΦΜ εταιριών που έχουν κλείσει προ 30ετίας και φαίνονται ακόμη προς εκκαθάριση!

Το θέμα των αναγκαίων εκτεταμένων "κουρεμάτων" μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει απασχολήσει και τον SSM, ο οποίος όπως έχει γράψει το Capital.gr, πιέζει για ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που να ενθαρρύνει τις τράπεζες να "σβήσουν" από τους ισολογισμούς τους κόκκινα δάνεια, κάνοντας χρήση των συσσωρευμένων προβλέψεων.

Δεδομένου ότι το 2016 ουσιαστικά θα παρέλθει άπρακτο, ολοκληρώνοντας το πλαίσιο διαχείρισης των "κόκκινων" δανείων, και το 2017 θα αποτελέσει έτος δοκιμής των μέσων διαχείρισης, ο SSM κρίνει ότι πρέπει να προηγηθεί η δυνατότητα για ευρύτερες διαγραφές δανείων. Και αυτό τη στιγμή που η ΤτΕ έχει διαπιστώσει πως δύο στα τρία μη εξυπηρετούμενα δάνεια εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του έτους και εξ αυτών το 40% μεγαλύτερη των 720 ημερών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, στόχος είναι το ύψος των διαγραφών δανείων να είναι αντίστοιχο αυτού των ρυθμίσεων δανείων, στο πλαίσιο της στρατηγικής που θα ακολουθήσουν οι τράπεζες μέχρι το 2019. Το ύψος αυτό προσδιορίζεται σε περίπου 14,5 δισ. ευρώ για τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις δανείων, και άλλο τόσο για τις διαγραφές.

Πηγή www.capital.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Σε κερδοφορία μετά από χρόνια εισήλθε ο τομέας πετρελαιοειδώνΜετά από πέντε χρόνια ζημιών-διάστημα κατά το οποίο οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών σώρευσαν συνολικές ζημιές 224 εκατομμύρια ευρώ και την κατάρρευση μιας εκ των ιστορικότερων επιχειρήσεων του κλάδου της Mamidoil Jetoil, ο τομέας εμπορίας πετρελαιοειδών εισήλθε στο φάσμα της κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της εν εξελίξει έρευνας της Hellas List, 18 εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών μετέτρεψαν τις (συνολικές) ζημιές των 6,6 εκατομμυρίων ευρώ σε κέρδη ύψους 23,7 εκατομμυρίων ευρώ. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί καθ’ ότι η δημοσίευση των ισολογισμών των εταιρειών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Από το δείγμα των εταιρειών λείπουν ορισμένες επιχειρήσεις όπως η Jetoil, όμως η ανασκόπηση των οικονομικών αποτελεσμάτων σημαντικότερων εταιρειών του κλάδου πιστοποιεί ότι ο κλάδος περνά σε κερδοφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τής εν εξελίξει έρευνας της Hellas List:


• Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 18 επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκε κατά 8,76% για να φθάσει τα 8,7 δισ. ευρώ.

• Τα συνολικά μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 433,7 εκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 514,1 εκατ. ευρώ το 2015. Εμφάνισαν δηλαδή αύξηση 18,54%.

• Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 18 επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν από 518,5 εκατ. ευρώ το 2014 σε 636,2 εκατ. ευρώ το 2015. Είχαμε δηλαδή μία αύξηση 22,71%

• Αντιστοίχως, οι συνολικές υποχρεώσεις παρέμειναν περίπου σταθερές στο επίπεδο των 1,4 δις. ευρώ. Έτσι η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια αν και βελτιωμένη παραμένει δυσμενής.

Οι παραπάνω επιδόσεις σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα πρόσφατης μελέτης του ΙΟΒΕ επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο του τομέα εμπορίας πετρελαιοειδών στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη 1,8 δισ. προστιθέμενης αξίας και 42.400 θέσεις εργασίας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εμπορία καυσίμων στην Ελλάδα. Είναι δε αποκαλυπτικό ότι, τα συνολικά έσοδα από τους έμμεσους φόρους στα πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε περίπου 5,6 δισεκ. ευρώ το 2015.

Αυτά αποτελούν σημαντικό ποσοστό των συνολικών εσόδων του δημοσίου (11,8% το 2015). Βεβαίως, η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια ισχυρές πιέσεις. Έτσι, την περίοδο 2008 - 2015 οι πωλήσεις καυσίμων κίνησης και θέρμανσης μειώθηκαν σωρευτικά κατά 37%.

H ύφεση της οικονομίας και οι διακυμάνσεις στο επίπεδο των τιμών έβαλαν τη σφραγίδα τους στην εξέλιξη της αγοράς καυσίμων. Σημαντική επίπτωση στις τιμές και κατ’ επέκταση στην αγορά είχαν οι δραστικές αυξήσεις στους συντελεστές των ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.

Οι επιπτώσεις αυτές θα διευρυνθούν αφού νέες αυξήσεις των συντελεστών ΕΦΚ πρόκειται να εφαρμοστούν τον Οκτώβριο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2017 (ο συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2016).

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα είναι υψηλή. Ο συντελεστής ΕΦΚ στη βενζίνη είναι δυσανάλογα υψηλός συγκριτικά με χώρες με αντίστοιχο κατά κεφαλή ΑΕΠ. Έχει δε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών στην αντλία Ποσοστό φόρου (ΕΦΚ και ΦΠΑ) επί τελικών τιμών ανά προϊόν (MO, Ιαν- Αυγ 2016).

Στις βενζίνες στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 68.3% όταν στην ΕΕ είναι 66,2%. Αντιστοίχως, στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα είναι 51,1%όταν στην ΕΕ είναι 32,1%. Η φορολογική επιβάρυνση αναμένεται να αυξηθεί τον Ιανουάριο 2017 (βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης).

Η συρρίκνωση της αγοράς επηρέασε δυσμενώς τα αποτελέσματα και την απασχόληση των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2008 οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών απασχολούσαν 2.740 εργαζομένους το 2015 έφτασαν να απασχολούν 1.991 εργαζομένους.

Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις της αγοράς, οι μέσες τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 4, 10 και 6.5 λεπτά ανά λίτρο, συγκριτικά με την περίπτωση μη αύξησης των φόρων.

Αυτοί που ξεχώρισαν!

• Στην πρώτη θέση, βάσει τζίρου, των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών βρέθηκε η Coral AE(πρώην Shell Hellas AE) του ομίλου επιχειρήσεων Βαρδινογιάννη. Όπως είναι γνωστό ο όμιλος παράλληλα με το δίκτυο της Shell ελέγχει και το δίκτυο των πρατηρίων της Avin. Η επιχείρηση Coral AE, που διευθύνεται από τον κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη διαχειρίστηκε κατά το 2015 έναν τζίρο της τάξης του 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ο οποίος ήταν μειωμένος 3,82% σε σχέση με το 2014. Η εταιρεία μείωσε αισθητά (41,7%) την κερδοφορία της που ωστόσο διαμορφώθηκε στα 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωσε επίσης κατά τι την σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια.

• Στη δεύτερη θέση βάσει τζίρου και στην πρώτη θέση βάσει καθαρών βρέθηκε η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών ΕΚΟ που ανήκει στον όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων ο οποίος ελέγχεται από τον όμιλο επιχειρήσεων Σπ.Λάτση και το ελληνικό δημόσιο. Η ΕΚΟ, που διευθύνεται από τους κκ Ευστάθιο Τσοτσορό και Παν. Πετρούλια, εμφάνισε τζίρο 1,384 δισ. ευρώ ενώ κατόρθωσε να μετατρέψει τις ζημιές του 2014 σε κέρδη 16,9 εκατ. ευρώ κατά το 2015. Η εταιρεία αυτή αύξησε τα ίδια κεφάλαιά της κατά 12% ενώ μείωσε τις υποχρεώσεις της κατά 11% καθιστώντας περισσότερο υγιή τη σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Ας σημειωθεί ότι στις 31 Αυγούστου 2016 συγχωνεύθηκαν οι ανώνυμες εταιρείες ΕΚΟ ΑΒΕΕ και η Ελληνικά Καύσιμα ΑΕΕ που εκπροσωπεί το δίκτυο πρατηρίων καυσίμων εδάφους της ΒΡ. Πρακτικά, η πρώτη απορροφήθηκε από τη δεύτερη και η εταιρεία μετονομάστηκε σε Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Α.Β.Ε.Ε με διακριτικό τίτλο ΕΚΟ ΑΒΕΕ.

• Ιδιαίτερη θετική εμφανίζεται η πορεία της Elin Oil που διευθύνεται από τον κ. Ιωάννη Αλιγιζάκη. Η συγκεκριμένη εταιρεία αύξησε κατά 6,7% τις πωλήσεις για να υπερβεί το 1 δις. ευρώ κατά το 2015 ενώ αύξησε τα κέρδη της από 1,4 εκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 4,2 εκατο. ευρώ το 2015. Διαθέτοντας ένα αναπτυσσόμενο πανελλαδικό δίκτυο 580 πρατηρίων και με ισχυρές υποδομές σε όλη την Ελλάδα η Elin διεύρυνε επίσης την παρουσία της στον τομέα εξυπηρέτησης σκαφών.

• Η Aegean Oil του ομίλου επιχειρήσεων Δημ. Μελισσανίδη κατέλαβε την τέταρτη θέση βάσει τζίρου με κύκλο εργασιών 740 εκατομμύρια ευρώ το 2015. Η Aegean Oil κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των 294 μεγαλύτερων εταιρειών, οι οποίες συμμετείχαν στην Most Admired Companies 2016, την έρευνα εταιρικής φήμης που πραγματοποιήθηκε από το Fortune σε συνεργασία με την KPMG. Η εταιρεία διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο 550 πρατηρίων καυσίμων Στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και στα πρατήρια καυσίμων με το σήμα Aegean, απασχολούνται συνολικά 2.200 εργαζόμενοι. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της υπευθυνότητας, η Aegean υλοποιεί προγράμματα χορηγιών με δωρεές και χορηγίες σε διάφορους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που συμβάλουν στην προαγωγή κοινωνικών αξιών. Τα προηγούμενα έτη, μεταξύ άλλων, η εταιρεία χορήγησε πετρέλαιο θέρμανσης σε 200 συνολικά σχολεία της βόρειας, κυρίως, Ελλάδας. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η εταιρεία αύξησε τις θέσεις εργασίας και υλοποιεί ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με τη δημιουργία νέων πρατηρίων στην νησιωτική Ελλάδα και στους εθνικούς αυτοκινητοδρόμους ενώ ταυτόχρονα επενδύει στην έρευνα-ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά, διαφοροποιημένων-βελτιωμένων καυσίμων.

• Η εταιρεία Revoil βρέθηκε στην επόμενη θέση με κύκλο εργασιών της τάξεως των 650 εκατομμυρίων ενώ κατόρθωσε να μετατρέψει τις ζημιές του 2014 σε κέρδη το 2015. Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον κ. Γεώργιο Ρούσσο, ακολούθησε ανοδική πορεία και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 . Έτσι στο διάστημα αυτό η μητρική REVOIL ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς της κατά 1% σε σύγκριση με το περσινό εξάμηνο ανεβάζοντας τη συνολική της θέση σε πάνω από το 10% της αγοράς. Η δραστηριότητα στη ποντοπόρο ναυτιλία λόγω των χαμηλότερων ναύλων που είναι απασχολημένα τα φορτηγά πλοία της θυγατρικής “Αριστον” συμπίεσε τα αποτελέσματα συνολικά του Ομίλου.

• Η εταιρεία Ελληνικά Καύσιμα ΑΕ που ελέγχει το δίκτυο πρατηρίων BP βρέθηκε στην επόμενη θέση του καταλόγου των εταιρειών με τις σημαντικότερες πωλήσεις (475 εκατομμύρια ευρώ). Η επιχείρηση ωστόσο εμφάνισε ζημιές της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε η εταιρεία απορροφήθηκε και οργανωτικά πλέον από τον όμιλο της ΕΚΟ αποτελώντας πλέον μία εταιρεία.

• Στις επόμενες θέσεις έχουμε τις εταιρείες Ερμής, ΕΚΟ Καλυψώ, Μυρτέα, Shell & MOH Αεροπορικών καυσίμων, BP Ελληνική, ΣΕΚΑ, Kaoil κλπ.

• Σημαντικές προσπάθειες αναδιοργάνωσης της εταιρείας καταβάλλει η διοίκηση της ΕΤΕΚΑ υπό τον κ. Γεώργιο Σπανό. Η εταιρεία ΕΤΕΚΑ πρωταγωνιστεί στο χώρο του Bunkering, εφοδιάζει με πετρέλαιο θέρμανσης τα ελληνικά νοικοκυριά, διαθέτει 210 πρατήρια καυσίμων στην Ελλάδα και πλήρη σειρά λιπαντικών. Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της εταιρείας περιλαμβάνει την γεωγραφική επέκταση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα, την αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων πρατηρίων, την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του στόλου των ιδιόκτητων μεταφορικών της μέσων (πλοία και οχήματα) και την δραστηριοποίηση της εταιρείας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πηγή www.ypodomes.com

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Γερμανικά δημοσιεύματα : «Αυτό που ζητά ο Σόιμπλε απλά δεν γίνεται» - «Ο Σόιμπλε απομονώνεται ολοένα περισσότερο»


Εκτενή τα δημοσιεύματα για το θέμα του ελληνικού χρέους με αφορμή νέες δηλώσεις του γερμανού υπ. Οικονομικών. Μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για ευρωπαϊκή δυσαρέσκεια και αυξανόμενη απομόνωση του Β. Σόιμπλε.

Μερίδα του γερμανικού τύπου επανέρχεται στο θέμα του ελληνικού χρέους με αφορμή νέες δηλώσεις του γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. «Ο Σόιμπλε θέλει να συζητήσει για νέα ελάφρυνση χρέους για την Αθήνα μόνο από το 2018», γράφει η εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit στην ηλεκτρονική της έκδοση. Όπως συμπληρώνει, «ο γερμανός υπουργός Οικονομικών δεν βλέπει καμία αναγκαιότητα να διεξαχθούν συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης χρέους για την Ελλάδα πριν από το 2018». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Β. Σόιμπλε χαρακτήρισε «εντελώς άσκοπο» να εικοτολογεί κανείς για μεσοπρόθεσμα μέτρα σε αυτό το ζήτημα.

«Οξύνεται η διαμάχη Βερολίνου και ΔΝΤ»

Η Süddeutsche Zeitung χαρακτηρίζει την απομείωση του ελληνικού χρέους ζήτημα που προκαλεί τριβές και επιχειρεί μια ανάλυση. «Το ΔΝΤ διστάζει να συμμετάσχει στο τρίτο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα, προκαλώντας ιδιαίτερο εκνευρισμό στον γερμανό υπουργό Οικονομικών», γράφει η εφημερίδα του Μονάχου. Όπως παρατηρεί, «ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε παραμένει σκληρός: Γι' αυτόν δεν υπάρχει τίποτα προς συζήτηση σε ό,τι αφορά την Ελλάδα». Η SZ σημειώνει ότι εάν όλα προχωρήσουν βάσει σχεδίου η δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου. «Ωστόσο, στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα σχετικά με την ύπαρξη συμφωνίας που προβλέπει συμμετοχή του Ταμείου στο τρέχον πρόγραμμα. Αντιθέτως: Το ΔΝΤ θέτει δικούς του όρους και αυτοί δεν αρέσουν καθόλου στη γερμανική κυβέρνηση», σχολιάζει το δημοσίευμα, εκτιμώντας ότι «όπως φαίνεται, η διαμάχη μεταξύ Βερολίνου και ΔΝΤ οξύνεται και πάλι αισθητά».

«Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών δέχεται ολοένα εντονότερες πιέσεις. Επειδή κανείς από τους ευρωπαίους ομολόγους του δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τη συμμετοχή του ΔΝΤ όσο αυτός. Το γερμανικό κοινοβούλιο την είχε θέσει ως όρο προκειμένου να εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα. (…) Τι θα γίνει όμως εάν το ΔΝΤ δεν συμμετάσχει στο τρέχον πρόγραμμα;» διερωτάται η εφημερίδα του Μονάχου για να προβεί στην εξής εκτίμηση: «Τότε ο Σόιμπλε θα είχε ένα τεράστιο εσωπολιτικό πρόβλημα. Υπάρχουν βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης (σ.σ. CDU/CSU) που θα ανακήρυσσαν τότε άκυρη την απόφαση για το τρίτο ελληνικό πακέτο και θα ήθελα να διεξαχθεί νέα ψηφοφορία». Η SZ παρατηρεί ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θέλει να μην επιτρέψει το ζήτημα του ελληνικού χρέους να έρθει στην επιφάνεια μέχρι τις γερμανικές εκλογές, ωστόσο η στάση του προκαλεί αντιδράσεις. «'Αυτό που ζητά ο Σόιμπλε απλά δεν γίνεται' δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης. ‘Θέλει συμμετοχή του ΔΝΤ, αλλά δεν θέλει να αποδεχθεί τους όρους του».

«Ο Σόιμπλε απομονώνεται ολοένα περισσότερο»

Η Tageszeitung του Βερολίνου εκτιμά ότι «ο Σόιμπλε απομονώνεται ολοένα περισσότερο», παρατηρώντας ότι «εντός του Eurogroup το κάλεσμα για ελάφρυνση χρέους για την Ελλάδα γίνεται πιο ηχηρό». Ο ανταποκριτής της εφημερίδας στις Βρυξέλλες επισημαίνει ότι «στο μεταξύ δεν είναι μόνο το ΔΝΤ αυτό που ζητά αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Και οι περισσότεροι υπουργοί Οικονομικών είναι της άποψης ότι το ζήτημα των ελαφρύνσεων πρέπει να έρθει στην ημερήσια διάταξη». Η TAZ γράφει ότι ο γερμανός υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να έχει και τα δύο -το όχι στην αναδιάρθρωση και το ναι στη συμμετοχή του ΔΝΤ- προειδοποιούν τώρα διπλωμάτες άλλων χωρών της ευρωζώνης. ‘Το ένα δεν γίνεται χωρίς το άλλο', λέει ευρωπαίος διπλωμάτης».

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η ηλεκτρονική έκδοση της Rheinische Post με αφορμή τις δηλώσεις του γερμανού υπουργού στο σημερινό Eurogroup των Βρυξελλών. Με τίτλο «Η πίεση στον Σόιμπλε από το Eurogroup εντείνεται», η εφημερίδα του Ντύσελντορφ επισημαίνει ότι «το πρόβλημα της συμφωνίας (σ.σ. στο Eurogroup) του Μαΐου έγκειται στο ότι το ύψος των ελαφρύνσεων για την Αθήνα είναι ασαφές. Το ΔΝΤ είχε δώσει την προοπτική να αποφασίσει σχετικά με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα βοήθειας έως το τέλος της χρονιάς, ωστόσο σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την πιθανή ελάφρυνση χρέους μόνο στη βάση υποθέσεων».

Πενιχρά τα αποτελέσματα της ελληνογερμανικής συνεργασίας

Στη Frankfurter Allgemeine Zeitungξεχωρίζει μια ανταπόκριση για την ελληνογερμανική συνεργασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης με αφορμή τη συνάντηση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Ναύπλιο στο διάστημα 3-5 Νοεμβρίου. Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων η εφημερίδα της Φρανκφούρτης, «έλληνες δήμαρχοι συναντούν γερμανούς δημάρχους και θέλουν να μάθουν από αυτούς. Θέμα εκεί αποτελούν συγκεκριμένα προβλήματα όπως η αποκομιδή των απορριμμάτων». Η FAZ στηλιτεύει τη στάση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι προβάλλει αντιστάσεις απέναντι στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Όπως σημειώνει «στο ξεκίνημα υπήρξε μια διαδήλωση εναντίον της διάσκεψης και δήθεν αποικιακών επιδιώξεων εκ μέρους του Βερολίνου». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «από όσους δεν είχαν καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ οι διαδηλώσεις χαρακτηρίστηκαν προσπάθεια των εξασθενημένων αριστερών να κερδίσουν με αντιγερμανικές φράσεις λίγη ενότητα και δημοτικότητα».

Το εγχείρημα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια με τη συμφωνία της γερμανίδας καγκελαρίου Μέρκελ και του τότε έλληνα πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, υπενθυμίζει η εφημερίδα. Πάντως, όπως παρατηρεί, «ο αριθμός των ολοκληρωμένων πρότζεκτ που προέκυψαν από τις εργασίες στο πλαίσιο των ελληνογερμανικών επαφών παραμένει προς το παρόν περιορισμένος».

Πηγή www.dw.com

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Jeronimo yanka..

    Το πιό ωραίο των τελευταίων ημερών είναι αυτό που λέει πως στην συνάντηση του Πανούλη των Ενόπλων Δυνάμεων με τον προκαθήμενο Jeronimo,
..ο πρώτος είπε στον δεύτερο: " Δώσε μου εσύ την εντολή παπά μου, κι εγώ αύριο σου τα γκρεμίζω
τα κουμούνια της κυβέρνησης!
".

Και ξεχύθηκαν μετά τον ανασχηματισμό δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι, αναλυτές και αν-αληταράδες,
..να ερμηνεύσουν και να ζυγίσουν τα λόγια του ποιητή, τί ήθελε να πεί, αν ήταν δημοκρατικό, σύννομο και συνταγματικό,
..καθώς και να δικαιολογήσουν ή να καταδικάσουν ο καθένας απ΄την οπτική γωνία του τον πρωθυπουργό που έφαγε ζωντανό το βόδι του υπουργείου Παιδείας για τα μάτια του Jeronimo.
Και δώστου άλλοι να λένε πως καλά έκανε διότι ο "σύντροφοι και συντρόφισσες" Πάνος πριν την καρέκλα είχε το παρατσούκλι "ο κουμουνιστοφάγος" και θα τους έριχνε με αποτέλεσμα να μείνει ημιτελές το έργο της "αριστερής" κυβέρνησης,
..άλλοι να λένε πως κακώς έφαγε ζωντανό το ζωντανό, και πως έπρεπε να μείνει πιστός έστω και σε ένα "πιστεύω" του,
..και άλλοι πως ο μικρός Αλέξης δεν ξέρει να παίζει με τρενάκια, αλλά ούτε κι ο χοντρο-Πάνος κάνει για μηχανοδηγός, αλλά μόνο για βατραχάνθρωπος.
Μύλος.

Το blog έχει να πεί σε όλους αυτούς:
Τί λέτε ω πλανημένοι; Είσαστε καθόλου σοβαροί;
Ρε σεις, εδώ ο Πανούλης έχει παραιτηθεί και ξεπαραιτηθεί χίλιες πεντακόσιες εβδομήντα μία φορές. Τώρα θα έριχνε την κυβέρνηση; Για να μη ξαναδεί καρέκλα στη ζωή του, ούτε στην κουζίνα του σπιτιού του; Όρθιος θα έτρωγε από 'δω κι εμπρός. Γίνονται αυτά τα πράγματα;
Και καλά ο παπάς. Παπάς είναι, η εμβέλειά του φτάνει μέχρι κανα παγκάρι και κανα φιλόπτωχο, το έφαγε. Αλλά εσείς;
Ρε σεις, τον χόρεψε γιάνκα τον προκαθήμενο ο "κουμουνιστοφάγος".
Ρε σεις, αυτός είναι επαγγελματίας.
Απόφοιτος της Ανωτάτης Κοπριτικής Σχολής Απατεωνιάς (ΑΚΣΑ).

Το περίεργο βέβαια είναι η αντίδραση του μικρού Αλέξη.
Διότι αν ο "σύντροφοι και συντρόφισσες" Πάνος είναι απόφοιτος αριστούχος της ΑΚΣΑ,
..ο πινόκιο-πρωθυπουργός είναι καθηγητής στην ίδια σχολή!
Οπότε εδώ συμβαίνει ή αυτό που λέει: "έμαθα και μαστορεύω και @αμώ τον μαστορά μου",
..ή ο μάστορας βρήκε ευκαιρία και πάτημα τις απειλές του παραγιού για να καθαρίσει λιγάκι το μαγαζί του από ξερά ροκανίδια και στραβωμένες πρόκες.
Το blog πιστεύει πως το δεύτερο είναι πιό κοντά στην πραγματικότητα.

Ο μάστορας Αλέξης, όχι πως είναι κανας σοβαρός μάστορας,
..αλλά ξέροντας πως έχει να κάνει με έναν μπουχέσα Πανούλη, και έναν επίσης μπουχέσα λαό,
..έριξε την ζαριά εκ του ασφαλούς.
Και με τον αστυφύλαξ, και με τον χωροφύλαξ!

Είπαμε: τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
Όλα είναι όπως κρύβονται πίσω από λόγια, πράξεις, και ερμηνείες.

Και ο Jeronimo;
Αυτός προσπαθεί να μάθει γιάνκα!
Άμα τα καταφέρει, θα φτιάξει και κόμμα.
Αντιμνημονιακό!..

Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Εκρηκτική αύξηση των εξαγωγών τον Σεπτέμβριο


Έντονα ‬ανοδικές‭ ‬τάσεις ‬στο ‬εξωτερικό‭ ‬εμπόριο ‬της χώρας έφερε ο ‬περασμένος Σεπτέμβριος, σε βαθμό μάλιστα που να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των πιέσεων του πρώτου‭ ‬εξαμήνου‭‭ ‬του ‬έτους. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από ανάλυση ‬του ‬Πανελληνίου‭‭ ‬Συνδέσμου Εξαγωγέων‭‭ ‬και‭ ‬του‭ ‬Κέντρου‭‭ ‬Εξαγωγικών‭‭ ‬Ερευνών‭‭ ‬και‭ ‬‬Μελετών‭‭ ‬(ΚΕΕΜ),‭ ‬επί ‬των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε ανακοίνωση του ΠΣΕ χαρακτηρίζεται εκρηκτική η άνοδος και σύμφωνα με τα στοιχεία η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 16,6% (στα 2,35 δισ. ευρώ έναντι 2,05 δισ. ευρώ του Σεπτεμβρίου του 2015). Όπως σημειώνεται, πέρα από τη συμβολή στην αύξηση της ανοδικής πορείας των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών, η ενίσχυση των μεγεθών των εξαγωγών προέρχονται από όλους σχεδόν τους‭‭ ‬κλάδους‭‭ ‬της ‬οικονομίας, ‬καθώς‭ ‬η‭ ‬αξία‭ ‬‬των‭ ‬εξαγωγών‭ ‬χωρίς ‬τα‭ ‬πετρελαιοειδή αυξήθηκε κατά 177,6 εκατ. ευρώ ή κατά 12%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Η μεγάλη αύξηση του Σεπτεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν στο 3,7% οι απώλειες που καταγράφονται στη συνολική αξία των εξαγωγών από τις αρχές του έτους (στα 18,56 δισ. ευρώ, από 19,28 δισ. ευρώ του εννεαμήνου του 2015). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο οκτάμηνο του 2016 η συνολική αξία των εξαγωγών υποχωρούσε κατά 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ακόμα καλύτερη είναι η εικόνα σε επίπεδο εξαγωγών, χωρίς πετρελαιοειδή, καθώς στο εννεάμηνο του έτους καταγράφεται πλέον αύξηση 1% (ή κατά 131,5 εκατ. ευρώ), σε σχέση‭‭ ‬με‭ ‬πέρυσι. ‬Στο οκτάμηνο‭‭ ‬του‭ ‬ ‭ ‬έτους‭ ‬‬η‭ ‬αξία ‬των‭ ‬εξαγωγών‬‭ ‬χωρίς ‬πετρελαιοειδή υποχωρούσε κατά 0,5%.

Κατά τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι συνολικές εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά‭ ‬‬11,6%, ‬ενώ‭ ‬ ‭ ‬οι‭ ‬‬εξαγωγές‭ ‬προς‭ ‬τρίτες‭ χώρες‭ ‬ενισχύθηκαν‭ ‬κατά‭ ‬23,3%.‭ ‬Ως αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων το μερίδιο των χωρών της ΕΕ αυξήθηκε στο 54,9% έναντι 45,1% των τρίτων χωρών. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν σε ποσοστό 12,2% και προς τρίτες χώρες κατά 11,7%. Με άλλα λόγια, το ποσοστό των εξαγωγών προς χώρες της ΕΕ εκτοξεύθηκε στο 77,5%, έναντι ποσοστού 22,5% των τρίτων χωρών.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, οι συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας πλέον καταγράφουν αύξηση κατά 0,9% προς τις χώρες της ΕΕ, ενώ υποχωρούν κατά 9,4% προς τον υπόλοιπο κόσμο. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την ΕΕ είναι αυξημένες κατά 4,1%, ενώ στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες διατηρείται το αρνητικό πρόσημο (-5,4%). Το μερίδιο των χωρών της Ένωσης διατηρείται στα επίπεδα του 68,8% (έναντι ποσοστού 31,2% των Τρίτων Χωρών).

Για πρώτη φορά την τελευταία διετία όλοι οι κλάδοι εμφανίζουν θετικά πρόσημα, με την πλειοψηφία τους να καταγράφουν διψήφια ποσοστά ανόδου. Εκτός των πετρελαιοειδών (+28,5%), ξεχωρίζουν οι επιδόσεις των μηχανημάτων (+25,5%) και των πρώτων υλών (+23,7%). Μικρότερη είναι η άνοδος των χημικών προϊόντων (+6,1%), που παραδοσιακά κινούνται σε μικρότερα εύρη τιμών, αλλά και των βιομηχανικών προϊόντων (+6,3%), που όμως τους προηγούμενους μήνες δέχονταν ισχυρές πιέσεις.

Χαρακτηριστικό των‭‭ ‬πιέσεων‭ ‬που‭ ‬είχαν‭ ‬δεχθεί‭ ‬οι‭ ‬ελληνικές‭ ‬‬εξαγωγές‭ ‭τα προηγούμενα χρόνια είναι το γεγονός ότι εξετάζοντας τα στοιχεία σε επίπεδο εννεαμήνου, οι 6 στους‭ ‬10 ‬ ‬κλάδους‭ ‬‬καταγράφουν‭‭ ‬ακόμη‭ ‬ ‭ ‬απώλειες.‭ ‬Οι‭ ‬κλάδοι‭ ‬των‭ ‬τροφίμων‭ ‬και‭‬ ‭‬των ποτών-καπνού‭ ‬‬παραμένουν‬ ‬πρωταγωνιστές,‭‬ ‬ενώ ‬διατηρείται‭ ‬‭ ‬δυναμική‭‭ ‬που‭ ‬‬έχουν αναπτύξει οι κλάδοι μηχανημάτων και διάφορων βιομηχανικών προϊόντων. Στον αντίποδα,‭ ‬ ‭ ‬μπορεί‭ ‬‬ο‭ ‬περασμένος‭‭ ‬Σεπτέμβριος ‬να‭ ‬συνέβαλε‭‭ ‬στην‭‭ ‬αποκλιμάκωση‭ ‬των πιέσεων, αλλά‭ ‬δεν ‬κατόρθωσε να εξαλείψει τα αρνητικά πρόσημα στους‭ ‬υπόλοιπους κλάδους.

Η αναθέρμανση της εμπορικής δραστηριότητας επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των εισαγωγών, που σε επίπεδο συνολικής αξίας κατέγραψαν άνοδο κατά 4,2% (στα 3,71 δισ. ευρώ από 3,56 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2015). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 3,4%, ή κατά 94,3 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, οι συνολικές εισαγωγές της χώρας εμφανίζονται οριακά αυξημένες κατά‭ ‬0,5%‭ ‬ ‭ ‬(στα‭ ‬32,06‭ ‬δισ.‭ ‬ευρώ‭ ‬έναντι‭ ‬31,89‭ ‬δισ. ευρώ‭ ‬του εννεαμήνου‭ ‬του‭ ‬2015).‭ ‬Χωρίς τα πετρελαιοειδή,‭ ‬λόγω‭ ‬ ‭ ‬κυρίως‭ ‬των‭ ‬εισαγωγών‭ ‬ ‬πλοίων‭ ‬τους‭ ‭ ‬προηγούμενους ‬μήνες,‭ ‬οι εισαγωγές εμφανίζονται αυξημένες κατά 9,8% (ή κατά 2,3 δισ. ευρώ περίπου), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Συνυπολογίζοντας τις αυξήσεις εξαγωγών/εισαγωγών του περασμένου Σεπτεμβρίου, το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας στο εννεάμηνο του 2016 συνέχισε να κινείται ανοδικά με ρυθμούς της τάξης του 7,1% προς τα 13,5 δισ. ευρώ (από τα 12,61 δισ. ευρώ του εννεαμήνου του 2015). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, αλλά συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πλοίων, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 21,7% ή κατά 2,18 δισ. ευρώ.

Πηγή www.real.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ευχαριστίες Ράμα σε Ερντογάν για τις στολές της αλβανικής αστυνομίας


Μιλώντας κατά την τελετή παρουσίασης της στολής της αστυνομίας σήμερα στα Τίρανα ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, απηύθυνε δημόσιες ευχαριστίες στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, "για την στήριξη σε αυτό το έργο".

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα ευχαρίστησε δημόσια των πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα εκδήλωσης για τα εγκαίνια των νέων στολών της αλβανικής αστυνομίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Θέλω από την αρχή να ευχαριστήσω την τουρκίκή κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Ερντογάν για τη στήριξη που μας έδωσαν σε αυτό το έργο», είπε χαρακτηριστικά ο Ράμα, προς έκπληξη ορισμένων ακροατών.

Οι νέες στολές της αλβανικής αστυνομίας μοιάζουν καταπληκτικά με αυτές της τουρκικής.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ κάνει λόγο για χρηματοδότηση του εγχειρήματος από την κυβέρνηση της Τουρκίας.


https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »
....