Διυλιστήριο: 07/09/14
ροη αναρτησεων

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Η Εφορία μπλοκάρει και τις θυρίδες

Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετήσει πορτοκαλί ή κίτρινο σημάδι σε 15.000 έως 20.000 θυρίδες που έχει δεσμεύσει η Εφορία - Για μέτρο εκφοβισμού προκειμένου οι πολίτες να πληρώσουν τα χρέη τους κάνουν λόγο στο υπ. Οικονομικών.
Σε μπαράζ δεσμεύσεων και κατασχέσεων χιλιάδων λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, τις οποίες έχουν στην κατοχή τους οι φορολογούμενοι στις ελληνικές τράπεζες, προχωρούν τους τελευταίους μήνες οι εφορίες. Το εντυπωσιακό, μάλιστα, είναι ότι ο ίδιος ο οφειλέτης βρίσκεται προ εκπλήξεως καθώς δεν γνωρίζει τίποτα για τη διαδικασία αφού, σύμφωνα με τους νέους νόμους, η Εφορία δεν του κοινοποιεί την απόφαση της κατάσχεσης. Απλώς το μαθαίνει όταν πάει στην τράπεζα.

Με δεδομένη την αδυναμία των πολιτών να εξοφλήσουν τους υπέρογκους φόρους που έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των υψηλών συντελεστών φορολόγησης, των έκτακτων εισφορών σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες και των φόρων στα ακίνητα, η Εφορία έχει ενεργοποιήσει τη νομοθεσία που προβλέπει κατασχέσεις της κινητής και ακίνητης περιουσίας των πολιτών, στέλνοντας καθημερινά χιλιάδες κατασχετήρια στις τράπεζες. Τα νούμερα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο μήνα με τον μήνα. Στις αρχές του χρόνου, όταν καθιερώθηκαν τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια, η Εφορία έστελνε με email περίπου 500 ανά ημέρα.

Τον Μάιο έφτασαν τις 2.000, τον Ιούνιο τις 2.200, ενώ μόνο τις τρεις πρώτες ημέρες του Ιουλίου ξεπέρασαν τις 3.000 ανά ημέρα. Επί της ουσίας, δηλαδή, από τις αρχές του χρόνου οι ΔΟΥ έχουν κοινοποιήσει εντολές να δεσμευτούν λογαριασμοί, θυρίδες και μετοχές σε πάνω από 500.000 πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, οι τράπεζες για να ξεχωρίζουν τις θυρίδες που έχουν δεσμευτεί τις μαρκάρουν με ένα πορτοκαλί ή κίτρινο αυτοκόλλητο έτσι ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση στους πελάτες. Εάν αυτό συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς και τον Ιούλιο, τότε θα δεσμευτούν οι περιουσίες σε πάνω από 250.000 φορολογούμενους. Σύνολο, δηλαδή, πάνω από 750.000 φορολογούμενοι.

Εκτός από τους λογαριασμούς, η νομοθεσία προβλέπει πλέον και τη δέσμευση της τραπεζικής θυρίδας που σε άλλα χρόνια θεωρούνταν ασφαλής τόπος φύλαξης πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων. Η κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων θεωρείται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών το πιο πρόσφορο μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, καθώς μπορεί να επιβληθεί με πιο γρήγορη διαδικασία σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Είναι δε πιο αποδοτικό καθώς μπορεί να εφαρμοστεί με διαδικασία η οποία δεν γνωστοποιείται άμεσα στον οφειλέτη, με συνέπεια ο τελευταίος να μην έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει για να την αποτρέψει!
Η διαδικασία της κατάσχεσης γίνεται ως εξής: από τη στιγμή που η Εφορία διαπιστώσει ότι ένας φορολογούμενος δεν πληρώνει τη δόση του για πάνω από δύο μήνες η ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί ακυρώνεται και ξεκινάει η διαδικασία δέσμευσης λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών.

Τα δικαστικά τμήματα των εφοριών αποστέλλουν ηλεκτρονικά κατασχετήρια σε όλες τις τράπεζες με την εντολή να δεσμευτεί η περιουσία του μέχρι του οφειλόμενου ποσού. Η κάθε τράπεζα είναι υποχρεωμένη αυτομάτως να ελέγξει τα αρχεία της και να δεσμεύσει οτιδήποτε έχει στην κατοχή του ο πολίτης το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες. Τα χρήματα πρέπει να αποδοθούν στο Δημόσιο μέσα σε οκτώ εργάσιμες ημέρες. Δηλαδή καταθέσεις άνω των 1.500 ευρώ, θυρίδες και ελληνικές μετοχές που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζικών χρηματιστηριακών εταιρειών. Εξαιρούνται οι μετοχές και τα ομόλογα άλλων κρατών όπως του Γερμανικού Δημοσίου, καθώς θεματοφύλακας των αξιών αυτών είναι αλλοδαπές και όχι ελληνικές τράπεζες.

Εάν ένας λογαριασμός έχει χρήματα άνω των 1.500 ευρώ, τότε αυτομάτως το υπερβάλλον ποσό μέχρι του ορίου της οφειλής κατάσχεται υπέρ του Δημοσίου. Ετσι, για παράδειγμα, εάν κάποιος οφείλει 2.000 ευρώ στην Εφορία και έχει στην τράπεζα 5.000 ευρώ, κατάσχεται ολόκληρο το ποσό των 2.000 ευρώ. Εάν όμως οφείλει 2.000 ευρώ και διαθέτει 2.100 ευρώ, τότε κατάσχονται μόνο τα 600 ευρώ. Εάν το ποσό που έχει στους λογαριασμούς του ο πολίτης δεν επαρκεί, τότε δεσμεύεται (εάν φυσικά διαθέτει) η τραπεζική του θυρίδα και οι μετοχές ελληνικών αξιών. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές αλλά και από τις εφορίες, έως σήμερα έχουν δεσμευτεί σε όλη την Ελλάδα πάνω από 15.000 θυρίδες.
Η Εφορία πλέον γνωρίζει τα πάντα
Η Εφορία ήδη από τις αρχές του χρόνου είναι πλήρως ενημερωμένη για την περιουσιακή κατάσταση καθενός φορολογούμενου, καθώς κάθε οφειλέτης μαζί με την αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις πρέπει να υποβάλει μια αναλυτική δήλωση εισοδηματικής, περιουσιακής και λοιπής οικονομικής κατάστασης, στην οποία πρέπει να αναγράψει:

Πλήρη στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία του.
Τους αριθμούς και τα λοιπά στοιχεία όλων των τραπεζικών λογαριασμών του.
Στοιχεία για τις λοιπές αποταμιεύσεις και επενδύσεις του.
Στοιχεία για τις απαιτήσεις του από τρίτους και τις οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) και λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στοιχεία για τα χρέη του σε ιδιωτικές εταιρείες και λοιπούς ιδιωτικούς φορείς. Θα πρέπει επίσης να δηλώσει το τρέχον και το μελλοντικό του εισόδημα. Η διαδικασία κατάσχεσης απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων κινείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας (της ΔΟΥ ή του Τελωνείου) μέσω της έκδοσης κατασχετήριου εγγράφου, το οποίο όμως δεν κοινοποιείται στον οφειλέτη. Το κατασχετήριο αναγράφει, μεταξύ άλλων, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και τον ΑΦΜ του οφειλέτη, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του τρίτου στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση.
Αν πρόκειται να γίνει κατάσχεση κατάθεσης, στο κατασχετήριο αναγράφεται η επωνυμία της τράπεζας στην οποία βρίσκονται κατατεθειμένα χρήματα του οφειλέτη, αν πρόκειται να γίνει κατάσχεση μισθού, αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή το ονοματεπώνυμο του εργοδότη όπου εργάζεται ο οφειλέτης, αν επίκειται κατάσχεση σύνταξης, τότε αναγράφεται η επωνυμία του ασφαλιστικού ταμείου, αν πρόκειται να κατασχεθούν ενοίκια που εισπράττει ο οφειλέτης, τότε αναγράφονται τα στοιχεία του ενοικιαστή κ.λπ. Αναγράφεται ακόμα και το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση.
Μπορεί ο εφοριακός να ανοίξει μια θυρίδα;
Σήμερα οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν προς ενοικίαση στους πελάτες τους περίπου 150.000 τραπεζικές θυρίδες, αν και άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε περίπου 200.000. Η διαδικασία ανοίγματος της θυρίδας είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία και χρειάζεται η παρουσία συμβολαιογράφου και εφοριακού αφού αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ενοικιαστή της και όχι της τράπεζας. Μέχρι στιγμής, παρόλο που εκτιμάται ότι έχουν δεσμευτεί 15.000 έως 20.000 θυρίδες, όπως υποστηρίζουν, η Εφορία δεν έχει προχωρήσει στο άνοιγμα καμιάς. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από τις τράπεζες. Οπως είναι γνωστό, ουδείς -εκτός του ιδιοκτήτη- γνωρίζει τι περιέχει μια θυρίδα. Ομως με τη διαδικασία της δέσμευσης ο ιδιοκτήτης της δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Οπως υποστηρίζουν στο υπουργείο Οικονομικών, η δέσμευση της θυρίδας αποτελεί μέτρο εκφοβισμού των πολιτών για να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Οι τράπεζες για να ξεχωρίζουν τις θυρίδες που έχουν δεσμευτεί τις μαρκάρουν με πορτοκαλί ή κίτρινο αυτοκόλλητο έτσι ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι
να μην επιτρέπουν την πρόσβαση στους πελάτες

http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Καίριο χτύπημα Πούτιν στη διεθνή τοκογλυφία

Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη προχωρά με πρωτοβουλία του ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την οριστική του απόφαση για μετωπική σύγκρουση με τη Νέα Τάξη Πραγμάτων στον πλέον νευραλγικό τομέα, αυτόν της Οικονομίας, επιφέροντας καίριο χτύπημα στους εκπροσώπους της με τα ίδια τα όπλα τους. Απέναντι στην Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δημιουργεί την Τράπεζα Ανάπτυξης από κοινού με τα κράτη των γνωστών BRICS, βάζοντας τέλος στο μονοπώλιο των γερακιών της διεθνούς τοκογλυφίας.

Ο ρώσος ηγέτης μεταβαίνει την επόμενη εβδομάδα στην πόλη Φορταλέτσα της Βραζιλίας 15 – 16 Ιουλίου, όπου έχει συγκληθεί να συνεδριάσει το όργανο των κρατών BRICS. Πρόκειται για τον συνασπισμό κρατών (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) που αντιπροσωπεύουν σχεδόν τρία δισεκατομμύρια πολίτες, με ονομαστικό ΑΕΠ 16 τρισεκατομμύρια δολάρια και 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγματικά διαθέσιμα! Κολοσσιαία μεγέθη που αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα στον παγκόσμιο χάρτη σε πολιτικό-οικονομικό κατ’ αρχήν επίπεδο, το οποίο στη συνέχεια θα συμπαρασύρει και επιμέρους τομείς και δραστηριότητες.

Κάθε λογικός νους αντιλαμβάνεται πλέον περί τίνος πρόκειται. Επιπροσθέτως, αν σκεφτεί κανείς ότι η Κίνα ελέγχει ουσιαστικά την οικονομία των ΗΠΑ μέσω των ομολόγων και του χρυσού, προκύπτουν ερωτηματικά βάσιμα ακόμη και για το ίδιο το μέλλον των ΗΠΑ!

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Πούτιν θα βρεθεί στην Φορταλέτσα έχοντας έτοιμο το τελικό σχέδιο της συμφωνίας για την Τράπεζα Ανάπτυξης αλλά και την πρόταση για ενιαίο νόμισμα που θα προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Στη διάρκεια της συνάντησης, θα υπογραφεί από τα πέντε μέλη των BRICS η ιστορική συμφωνία, η οποία προβλέπει «την καθιέρωση του μηχανισμού στήριξης και εξάλειψης των σημερινών και των βραχυπρόθεσμων προβλημάτων στα ισοζύγια πληρωμών των κρατών - μελών των BRICS». Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος Πούτιν πήρε το «πράσινο φως» για την πρόταση συμφωνίας από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Στόχος της υπό ίδρυση Τράπεζας είναι η χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής και επιχειρήσεων βιώσιμης ανάπτυξης μεταξύ των χωρών – μελών των BRICS. H συμφωνία, ωστόσο προβλέπει και τη συμμετοχή άλλων χωρών – μελών του ΟΗΕ που προτίθενται να προσχωρήσουν σε αυτήν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Πρέπει εδώ να προσθέσουμε ότι στην ιστορική αυτή διάσκεψη έχει κληθεί από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και η Αργεντινή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποτελέσει το έκτο μέλος των BRICS.

Οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη Κορυφής αναμένεται να υπογράψουν μια σειρά σημαντικότατων οικονομικών συμφωνιών, ενώ θα συζητήσουν θέματα της διεθνούς ατζέντας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ, της G20, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) καθώς και το ζήτημα της περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Μία μέρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Πούτιν με την ιδιαίτερα δημοφιλή πρόεδρο της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ, με την οποία θα συζητήσει διμερή θέματα, που αφορούν εμπορικές σχέσεις, επενδύσεις καθώς και διεθνή και ανθρωπιστικά θέματα.

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της BRICS, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τους ηγέτες της Κίνας, της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής, καθώς και με αρκετούς ηγέτες της Λατινικής Αμερικής» όπως αναφέρει το Κρεμλίνο.

Και βέβαια θα είναι παρών στην τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, στη διάρκεια της οποίας η Βραζιλία θα παραδώσει στη Ρωσία τα σκήπτρα για την επόμενη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Οι φύλαρχοι!..

   Οι φύλαρχοι και οι φίλαρχοι..
Ο εσχατόγερος της Δημοκρατίας, εν μέσω μαυρίλας, μαύρος κι ο ιδιος ψυχικά και ηθικά,
..απολαμβάνει τα μεγαλεία τού αξιώματός του.

Άραγε δεν βλέπει; Δεν αντιλαμβάνεται; Δεν αφουγκράζεται;
Τί άλλο θέλει;
Σε τί προσβλέπει πιά σ' αυτή την ηλικία;
Πόσους άλλους πιά θέλει να εξυπηρετήσει;
Ποιούς να προστατεύσει;
Κάποτε προστάτευσε τον Μεγάλο Τυχοδιώκτη με ντεμέκ ''δανεικά''.
Τώρα;
Δεν ντρέπεται;

Έχει επίγνωση τί σημαίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας;
Συναισθάνεται ότι το δικό του κορμί πρέπει να πέσει πρώτο έναντι οποιουδήποτε εχθρού της πατρίδας, είτε αυτή δέχεται επίθεση με όπλα, είτε με ''δανεικά'' και τοκογλυφίες;
Καταλαβαίνει ότι πρώτος αυτός πρέπει να υποφέρει όσα ο λαός του υποφέρει;

Τόσο πολύ τυφλώνει η εξουσία και η τσέπη;
Σε λίγους μήνες αποχωρεί από την ενεργό (λέμε τώρα!) πολιτική. Δεν θα τον ενδιέφερε να αφήσει πίσω του κάποιο υστεροφημία;
Μιά πράξη υποστήριξης του λαού που αγκομαχάει;
Μιά κορώνα εναντίωσης προς τους θρασείς και προκλητικούς βησιγότθους του Σόϊμπλε και του Γιούνκερ,
..έτσι βρε αδελφέ, για να μην τον σκ@τοψυχάνε οι επόμενες γενιές που το μέλλον τους έχει καταστραφεί πριν καν γεννηθούν και με ευθύνη δικιά του;

Καλό ταξίδι σε λίγο καιρό ''κύριε Πρόεδρε''.
Προς την ιδιώτευση και προς όπου αλλού σας προστάξει η φύση..
Δεν θα λείψετε σε κανέναν, παρά μόνον στους δωσίλογους!..

Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης κλείνει, και με εισήγηση της συζύγου Χαρδούβελη. Οι θέσεις των κομμάτων !!!

Η ιστορική Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν, καθώς η διοίκηση ανήγγειλε στους εργαζομένους της, την πρόθεσή της να κλείσει τα δύο από τα τρία εναπομείναντα εργοστάσιά της. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να ταράξει τα νερά του success story της κυβέρνησης Σαμαρά, καθώς ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, που έχει αναλάβει την εξυγίανση της χώρας, κρίνει πως το κλείσιμο των εργοστασίων είναι προς όφελος της Οικονομίας. Το αξιοσημείωτο είναι πως τη μελέτη που εισηγήθηκε το κλείσιμο της ΕΒΖ την εκπόνησε εταιρία συμβούλων στην οποία η σύζυγος του κ. Χαρδούβελη εκτελούσε χρέη αναλύτριας.

Η εταιρία συμβούλων «Kantor» είχε αναλάβει την εκπόνηση αρκετών μελετών για έργα της κυβέρνησης Σαμαρά αλλά και για μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας. Μια από αυτές ήταν και η μελέτη για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, η οποία, όπως λέει στο koutipandoras.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων, Ευάγγελος Μπιμπισίδης, εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε στη διοίκηση τον περασμένο Μάρτιο, συμπτωματικά τον ίδιο μήνα που η σύζυγος του Γκίκα Χαρδούβελη υπέβαλε την παραίτησή της από την εταιρία. Η Σούζαν Μπετζιάν βρισκόταν δοκιμαστικά στην εταιρία από τον Ιανουάριο, ενώ είχε πραγματοποιήσει ανάλυση πάνω στη Διεθνή Αγορά Ζάχαρης.

Πολλά ερωτηματικά εγείρονται όχι μόνο από αυτή την περίεργη σύμπτωση, αλλά και από το γεγονός ότι η διοίκηση της εταιρίας δεν γνωστοποίησε ποτέ το περιεχόμενο της μελέτης στους εργαζομένους, παρά μόνο ανακοίνωσαν πως οι συμβουλές της Kantor θα ακολουθηθούν κατά γράμμα.
“Μας είπαν πως προχωρούν με βάση τη μελέτη της Κάντορ”, δήλωσε ο κ. Μπιμπισίδης. “Μας είπαν πως θα υπάρξει αναστολή λειτουργίας στα δύο εργοστάσια και πως υπολογίζουν ανάκαμψη της εταιρίας σε 5 χρόνια. Το αν θα επαναλειτουργήσει κάποιο από τα εργοστάσια, θα εξαρτηθεί από την παραγωγή των αγροτών την επόμενη χρονιά. Όμως, ποιος αγρότης θα καλλιεργήσει τεύτλα δίπλα σε ένα κλειστό εργοστάσιο; Κανείς”, συμπληρώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων.

Τα σχέδια της εταιρίας περιλαμβάνουν ακόμη την μετακίνηση των μισών εργαζομένων στο τελευταίο εργοστάσιο στο Πλατύ, ενώ οι υπόλοιποι θα μείνουν -άκουσον άκουσον- στα μέρη τους, ώστε να συντηρούν τα δύο κλειστά εργοστάσια!

Το μεθοδικό κλείσιμο μιας υγιούς εταιρίας

Με μια σωρεία αποφάσεων από το 2006 έως και σήμερα, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης έφτασε από μια υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση που κάλυπτε τις ανάγκες Ελλάδας και Βαλκανίων σε ζάχαρη, να καταντήσει μια πτωχευμένη εταιρία που οδεύει προς την κάλαθο των αχρήστων.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, το κλείσιμο των εργοστασίων έρχεται ως συνέπεια των εξευτελιστικών τιμών που έδωσε, για άλλη μια χρονιά, στους αγρότες η ΕΒΖ, με αποτέλεσμα να μην καλλιεργηθούν πολλά στρέμματα. Συνολικά, φέτος καλλιεργήθηκαν 78.000 στρέμματα τεύτλων, από τα 428.000 στρέμματα που καλλιεργούνταν το 2005, όταν η εταιρία διαχειριζόταν και τα 5 εργοστάσιά της.

Κλείνει τα εργοστάσιά της, ξανά

Μέσα στην τελευταία 10ετία, η ΕΒΖ έκλεισε τα εργοστάσιά της σε Λάρισα και Ξάνθη, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε αυτά να μετατραπούν σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης. Τα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Αυτή τη στιγμή, το εργοστάσιο στη Λάρισα χρησιμοποιείται ως συσκευαστήριο για εισαγόμενη ζάχαρη, ενώ το εργοστάσιο της Ξάνθης φιλοξενεί... αράχνες.

Στα τρία εργοστάσια (Ημαθία, Σέρρες, Ορεστιάδα) και συνολικά στην εταιρία, φέτος απέμειναν να εργάζονται 265 εργαζόμενοι από τους 1.300 που απασχολούνταν περίπου πριν από 10 χρόνια. Επίσης, έχει συρρικνωθεί στο ελάχιστο και ο αριθμός των εποχιακών εργαζομένων που σε φουλ ρυθμούς παραγωγής έφτανε περίπου τους 800 εργαζόμενους.
Τον περασμένο Μάρτιο, κηρύχθηκε άγονος και ο τρίτος διαγωνισμός για την πώληση του 82,3% της ΕΒΖ που ανήκει στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, κάτι που δείχνει την επιδίωξη των πολυεθνικών να αγοράσουν την ποσόστωση της εταιρίας υποβάλλοντας μια εξευτελιστική προσφορά.

Κλείσιμο “ψηφίζει” και η Πειραιώς

Η ΕΒΖ ήταν μια από τις λίγες μακροχρόνια επικερδείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Θυγατρική της ΑΤΕ, κάλυπτε τη ζήτηση ζάχαρης σε Ελλάδα και Βαλκάνια με την παραγωγή της επί σειρά ετών, μέχρι το 2006. Βάσει των τότε κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνδιαμόρφωσαν και υλοποίησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, η Ελλάδα εκχώρησε σχεδόν το 50% της εθνικής ποσόστωσης σε ζάχαρη, με αποτέλεσμα σήμερα η ποσόστωση να είναι 158.000 τόνοι, από 300.000 που ήταν πριν και αντιστοιχούσε στις ανάγκες της χώρας.

Αν και θυγατρική της ΑΤΕ, η ΕΒΖ υποχρεωνόταν να δανείζεται από τη μαμά εταιρία και μάλιστα με το σχεδόν παράλογο επιτόκιο του 12%. Όταν η ΑΤΕ εξαγοράστηκε σκανδαλωδώς από την Τράπεζα Πειραιώς έναντι πινακίου φακής, τα χρέη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, ύψους 137 εκ. ευρώ (42 εκατομμύρια περισσότερα από όσα έδωσε η Πειραιώς για να ολόκληρη την ΑΤΕ), πέρασαν στον τραπεζικό κολοσσό.

Σήμερα, και η Πειραιώς προκρίνει τη λύση της αδρανοποίησης των εργοστασίων, προκειμένου να μειωθούν τα αυξημένα λειτουργικά κόστη της βιομηχανίας που σύμφωνα με την εταιρία έχουν εκτινάξει το κόστος παραγωγής στα 900 ευρώ τον τόνο όταν οι τιμές πώλησης έχουν πέσει κάτω από τα 500 ευρώ.

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης είναι ένα μόνο παράδειγμα εταιρίας που εξωθείται στον εργασιακό Μεσαίωνα και την ανέχεια με μεθοδικές κινήσεις, ώστε να καταντήσει έρμαιο των ξένων επενδυτών. Την ίδια στιγμή οι κυβερνώντες διατείνονται την πλασματική ανάπτυξη μιας Ελλάδας που παραπαίει.

Σας παραθέτουμε τις επίσημες θέσεις των κομμάτων για το θέμα 

Νέα Δημοκρατία 


Τον Δεκέμβριο του 2011 η ΝΔ είχε βγάλει την ακόλουθη ανακοίνωση :
«Σε οικονομική κατάρρευση της Ε.Β.Ζ. μπορούν να οδηγήσουν τη φετινή χρονιά η συμπεριφορά της Διοίκησης και της Κυβέρνησης, γύρω από τη μεγαλύτερη Ελληνική βιομηχανία στον αγροτικό τομέα της χώρας».Τα παραπάνω ανέφερε ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κοζάνης, κ. Γ. Κασαπίδης. Σύμφωνα με την Ν.Δ. η ανάλγητη στάση της Α.Τ.Ε., σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδο για τις τιμές της ζάχαρης διεθνώς, αλλά και τόσο κρίσιμη για την οικονομικότητα της καλλιέργειας στην Ελλάδα, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη απαξίωση της Ε.Β.Ζ.
Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του ο κ. Κασαπίσης προσθέτει: «Ως αντιπολίτευση πιστεύουμε στον εθνικό ρόλο που διαδραματίζει η Ε.Β.Ζ. για τη χώρα, όχι μόνον στον τομέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος, αλλά και στον ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης.
Στηρίζουμε το αίτημα των τευτλοπαραγωγών για την ισχύ, στη φετινή χρονιά, του τιμολογίου των τεύτλων του 2009 και καλούμε την κυβέρνηση να πράξει το ίδιο. Η απόφαση είναι κρίσιμη και επείγει για την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη προσέλκυση τευτλοκαλλιεργητών στην καλλιέργεια για τη νέα περίοδο, αφού η τιμή της ζάχαρης διεθνώς βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών. Για το λόγο αυτό, καταθέσαμε επίκαιρη ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας».
Τώρα όπως καταλαβαίνουμε απλά σιωπά !!! Καμία επίσημη ανακοίνωση

ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης αντιδρά και δεν συμφωνεί με το κλείσιμο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Παρόλο αυτά το επίσημο ΠΑΣΟΚ στηρίζει υπόγεια το κλείσιμο της βιομηχανίας Ζάχαρης μέσω του κυρίου Γκίκα Χαρδούβελη.

ΠΟΤΑΜΙ

ΤΙΠΟΤΑ !!!

Χρυσή Αυγή  

''Η μνημονιακή συγκυβέρνηση οδηγεί σε κλείσιμο την ΕΒΖ προς όφελος των διεθνών τοκογλύφων και των ξένων «επενδυτών». Μόνο η αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού ιστού και η τόνωση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής μπορεί να αποδεσμεύσει τη χώρα από τις εισαγωγές και να την οδηγήσει σε τροχιά εξόδου από την κρίση''

ΚΚΕ

Επίκαιρη ερώτηση για το θέμα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης κατέθεσε προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, ζητώντας να πληροφορηθεί για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να μην κλείσει κανένα από τα τρία εργοστάσια της εταιρείας. Η βουλευτής ερωτά επίσης τους δύο υπουργούς γιατί δεν παράγεται ολόκληρη η ποσότητα των 160.000 τόνων στα τρία εργοστάσια και τι προγραμματισμός υπάρχει για την ανάπτυξη και όχι τη συρρίκνωση της τευτλοκαλλιέργειας και της εγχώριας παραγωγής ζάχαρης. Η κα. Μανωλάκου χαρακτηρίζει «εγκληματική» την απόφαση κλεισίματος των δύο εργοστασίων, που παράγουν ένα προϊόν που καταναλώνει κάθε σπίτι, αλλά καιαπαξίωσης μίας εταιρείας με μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες. «Αντί να προγραμματίζεται η ανάπτυξη των υπαρχόντων εργοστασίων, εν όψει και του 2017, αυτά απαξιώνονται και αποφασίζεται να κλείσουν», σημειώνει η βουλευτής του ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «απαράδεκτη και προκλητική», που θα αυξήσει την ανεργία και τη φτώχεια.

Ανεξάρτητοι Έλληνες

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες μέσω του βουλευτή του νομού Έβρου Μαρίνου Ουζουνίδη έκαναν την ακόλουθη ανακοίνωση:
''Θα είναι η απόλυτη καταστροφή και ερήμωση για την περιοχή εάν το μοναδικό εργοστάσιο της βάλει λουκέτο τη στιγμή, μάλιστα, που η κυβέρνηση υποτίθεται ότι υποστηρίζει τον πρωτογενή τομέα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση το κλείσιμο του τελευταίου εργοστασίου του βόρειου Έβρου καθώς αυτό θα αποτελέσει πλήγμα για τη βιωσιμότητα της περιοχής, των εργαζομένων της αλλά και όλων των κατοίκων της.''
Ο συγκεκριμένος μάλιστα βουλευτής συμμετέχει στην ευαισθητοποίηση των άλλων βουλευτών του νομού και συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς για την άμυνα στην αναστολή της βιομηχανίας ζάχαρης.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στις 4/7/2012 κλιμάκιο βουλευτών του κινήματος η Αντιπρόεδρος της Βουλής Μαρία Κόλλια, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Κώστας Μαρκόπουλος (αυτός που τώρα είναι στην ΝΔ. Άραγε τι θα κάνει ; Θα τιμήσει τον λόγο του ;) και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Τέρενς Κουίκ είχε συνάντηση με τους συνδικαλιστές εκπρόσωπους της ΕΒΖ, όπου δήλωσαν απόλυτη στήριξη στους εργαζομένους και μάλιστα είχαν ως συνέχεια και σειρά επαφών με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνο Καμμένο.

ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει ως τετελεσμένο το κλείσιμο των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης», τονίζουν σε κοινή τους δήλωση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Λ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Δ. Στρατούλης και Α. Σταμπουλής.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προχώρησαν στη δήλωση αυτή μετά την ανακοίνωση της διοίκησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) για κλείσιμο των εργοστασίων στις Σέρρες και στην Ορεστιάδα.

«Η διοίκηση της ΕΒΖ με την απόφαση να αναστείλει την λειτουργία των δύο από τα τρία εργοστάσια στην χώρα μας (Ορεστιάδας και Σερρών) οδηγεί σε παραγωγική παρακμή την επιχείρηση, στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους στα εργοστάσια και στο οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο χιλιάδες αγρότες τευτλοκαλλιεργητές των γύρω από τα εργοστάσια νομών της Βορείου Ελλάδας», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτουν, δεν αναγνωρίζει τέτοια τετελεσμένα και θα πάρει της αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες για την αποτροπή του κλεισίματος των δύο εργοστασίων της ΕΒΖ, την επαρκή χρηματοδότηση και την λειτουργική και παραγωγική ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό της Βιομηχανίας.

«Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να κάνουν τον τροχονόμο, να ανέχονται ή/και να ενθαρρύνουν τέτοιες αντιαναπτυξιακές, αντιεργατικές, αντιαγροτικές αποφάσεις που πλήττουν την ίδια την οικονομία της χώρας (αγροτική παραγωγή και μεταποίηση) και οδηγούν σε μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική ερημοποίηση της Βόρειας Ελλάδας», καταλήγει η δήλωση των τριών βουλευτών.

http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: Η ομιλία που... "ξέχασαν" να δείξουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης!

-Ποιος θα τολμούσε να το δείξει;
-Ποιο πληρωμένο ΜΜΕ που παίρνει τα χιλιάδες ευρώ από κάθε Υπουργείο έχει τα κότσια να κάνει έστω και αναφορά;
-Ποιος μεγαλοδημοσιογράφος των 50+ χιλιάδων ευρώ μηνιαίως θα ξεστομίσει κάτι, για το "μέλλον" που ανέβηκε στα έδρανα του "σάπιου" Κοινοβουλίου;

Δείτε ένα απόσπασμα και θα καταλάβετε ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ δεν μίλησε:

πηγή
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Για σωρεία εγκληματικών πράξεων εγκαλείται από τις αρχές ο Βαγγέλης Μαρινάκης (pdf το δικαστικό έγγραφο)

Για σωρεία εγκληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση, παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών, δωροδοκία και άλλα αδικήματα, εγκαλείται από τις δικαστικές αρχές ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΙ.

Όπως επί λέξη αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο, προκύπτουν οι κάτωθι ενδείξεις: ο πρόεδρος και οι στενοί συνεργάτες του, στα πλαίσια του σχεδιασμού και της οργάνωσης της ομάδος του, προσεγγίζουν και επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, αστυνομικούς, δικαστικούς, πολιτικούς και άλλους ισχυρούς παράγοντες της χώρας.
Τα παραπάνω αναφέρονται σε βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών της Αθήνας, όπου περιλαμβάνεται σωρεία επιβαρυντικών στοιχείων για τον κ. Μαρινάκη, που προέρχονται -μεταξύ άλλων- και από παρακολούθηση τηλεφώνων.

Μέρος 1 http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Στο πόδι η Λακωνία και η Νότια Πελοπόννησος… 570 τόνοι θάνατος στα νοτια παράλια

Ανάστατες είναι οι νότιες περιοχές της Πελοποννήσου, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι το… αμερικανικό πλοίο Cape Ray με 570 τόνους υγροποιημένων τοξικών αερίων απέπλευσε από το λιμάνι Τζόια Τάουρο της Καλαβρίας και πλέει τώρα στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου.

Από πολλές πλευρές υπήρχαν αντιδράσεις στην Πελοπόννησο το προηγούμενο διάστημα, για την καταστροφή των χημικών στη Μεσόγειο:

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στην επιχειρούμενη “εξουδετέρωση” των χημικών όπλων της Συρίας στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου και ειδικότερα στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης και της Νότιας Πελοποννήσου. Οι μηχανικοί με ψήφισμα που εξέδωσαν ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ελληνικού λαού, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προβεί σε όλες τις ενέργειες για να αποτραπεί αυτό το επιχειρούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα.

Επίσης την έντονη αντίθεσή τους στο πρωτοφανές πείραμα καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας που συντελείται εν πλω στην κλειστή Μεσογειακή θάλασσα, ανοικτά των Κρητικών αλλά και των Λακωνικών ακτών έχουν δηλώσει οι συλλογικοί φορείς και πολίτες της Σπάρτης.

Μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί διαδήλωση στο Γύθειο κατά της Εξουδετέρωσης των Χημικών Όπλων της Συρίας στην Κλειστή Θάλασσα της Μεσογείου.

Περιβαλλοντική καταστροφή απειλεί τη νότια Πελοπόννησο από τα χημικά της Συρίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης του περιφερειακού συμβουλίου Οδυσσέα Βουδούρη. Πριν λίγες ημέρες δήλωνε: «Καλούμε όλους τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, τα κόμματα και τους συλλογικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής μας, να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε αυτή την περιβαλλοντική καταστροφή. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι παραλιακοί Δήμοι πρέπει να πρωταγωνιστήσουν σ’ αυτή την προσπάθεια, οργανώνοντας συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και άλλες δράσεις».

2η εκδήλωση ενημέρωσης για τα χημικά της Συρίας

Η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Σπάρτης Κατά των Χημικών Όπλων οργανώνει την Πέμπτη 10 Ιουλίου στις 8.45′ μμ στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης τη δεύτερη εκδήλωση ενημέρωσης και διαμαρτυρίας κατά της καταστροφής των συριακών χημικών όπλων στη θάλασσα της Μεσογείου και καλεί τους ευαισθητοποιημένους πολίτες ή συλλογικότητες να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική της.

Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης και διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, κ. Ευάγγελος Γιδαράκος.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν οι συλλογικότητες:

ΕΛΜΕ Λακωνίας

Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης

Κινηματογραφική Λέσχη Σπάρτης “ΡΟΔΟΝ”

Ομάδα “ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ”

Εμπροεπαγγελματικός Σύλλογος Καστορείου

Πολιτιστικός Σύλλογος Ξηροκαμπίου

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας «ΠΛΗΘΩΝ»

Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Λακωνίας (ΕΘΟΛ)

Σύλλογος Φίλων Ταϋγέτου «Η ΛΟΥΣΙΝΑ»

Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης

Φαρμακευτικός Σύλλογος Λακωνίας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /ΝΕ Λακωνίας

Σύλλογος Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης “ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ”

Ομάδα Φίλων Ποδηλάτου 3π

Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας

Σύλλογος Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Λακωνίας

Ολυμπιακό Κέντρο Σπάρτης

Λέσχη Ανάγνωσης Σπάρτης

Ιατρικός Σύλλογος Σπάρτης

Τις δράσεις ενημέρωσης και διαμαρτυρίας της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας στηρίζει, με ομόφωνο ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Για εκδηλώσεις ιδιωτών παραχωρούνται Καλλιμάρμαρο και Στοά του Αττάλου

«Ναι», κατά πλειοψηφία, είπε το ΚΑΣ στην παραχώρηση του Παναθηναϊκού Σταδίου αλλά και της Στοάς του Αττάλου σε ιδιωτικές εταιρείες για την διοργάνωση εκδηλώσεων.

Στη συνεδρίαση, ωστόσο, επικράτησε έντονος προβληματισμός για το εάν είναι ηθικά σωστό να στρώνονται τραπεζοκαθίσματα εντός των μνημείων.

Τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν ως προς την παραχώρηση χρήσης του Παναθηναϊκού Σταδίου και της Στοάς του Αττάλου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο πλαίσιο δράσεων ξένης επενδυτικής εταιρίας.

Επιπλέον, η Στοά του Αττάλου ζητήθηκε και από παγκόσμια οργάνωση επιχειρηματιών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στο πλαίσιο του συνεδρίου της.

Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις της ιδιωτικής εταιρίας - προβολή στο Καλλιμάρμαρο και χορευτικό δρώμενο στη Στοά του Αττάλου - έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, υψηλού επιπέδου, όπως ειπώθηκε στο συμβούλιο, με επίκεντρο το ολυμπιακό ιδεώδες στην πρώτη και την κλασική μουσική στο δεύτερο. Ωστόσο, και οι δύο εκδηλώσεις πλαισιώνονται με δείπνο.

Ο προβληματισμός αφορούσε πολλά επίπεδα: Αναστηλωμένα έργα, όπως τα δύο αυτά μνημεία, μπορούν να δέχονται ευκολότερα εκδηλώσεις που ξεφεύγουν από τον καθαρά αρχαιολογικό ή και αθλητικό χαρακτήρα τους από ό,τι μνημεία που διατηρούν την αυθεντικότητά τους;

«Ο τόπος και ο αρχικός προορισμός είναι στοιχεία που διατηρούν την αξία τους, ανεξάρτητα αν ένα μνημείο είναι αυθεντικό ή όχι. Ότι σε εποχή παρακμής, μια άκρη του Παναθηναϊκού Σταδίου έγινε αρένα, αυτό δεν κάνει ελαστικότερη τη συνείδησή μας» ήταν η άποψη του καθηγητή Μανόλη Κορρέ, ο οποίος ήταν θετικός στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, αλλά όχι και του δείπνου εντός των μνημείων.

«Είναι θεμιτό να γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτείας, όπως έχει γίνει κι άλλες φορές στο παρελθόν (πολιτιστική πρωτεύουσα, ολυμπιάδα), αλλά όχι όταν ο φορέας είναι ιδιωτικός;», αναρωτήθηκαν τα μέλη του ΚΑΣ

«Θίγεται η ηθική υπόσταση του μνημείου. Είναι διαφορετικό όταν οι εκδηλώσεις γίνονται από πλευράς ελληνικής πολιτείας από ό,τι όταν πραγματοποιούνται από ξένους ιδιώτες επενδυτές. Επίσης, θα δημιουργηθεί προηγούμενο και για άλλα αντίστοιχα αιτήματα, που στο παρελθόν δεν γίνονταν δεκτά» δήλωσε η διευθύντρια αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, που μαζί με τον Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τάχθηκαν κατά των εκδηλώσεων.

«Πρόκειται για υψηλού επιπέδου προτάσεις, με τους διοργανωτές να έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχες σε μνημεία μεγάλων πρωτευουσών. Κάποια στιγμή το θέμα των παραχωρήσεων μνημείων από διάφορους φορείς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά από ό,τι παλιότερα. Φυσικά, ανάλογα και με το περιεχόμενο των εκδηλώσεων» δήλωσε η διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ν. Διβάρη - Βαλάκου.

Τελικά, το ΚΑΣ γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, υπέρ της παραχώρησης των μνημείων για τις εκδηλώσεις των δύο ιδιωτικών φορέων, οι οποίες θα γίνουν τον Μάιο και τον Ιούνιο με την καταβολή αντιτίμου.

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τα τραπεζοκαθίσματα θα στρωθούν σε έναν περιορισμένο χώρο κοντά στην είσοδο, ενώ στη Στοά του Αττάλου, θα στηθούν έξω από τις κιονοστοιχίες του μνημείου, μπροστά στο πλάτωμα που σχηματίζεται. Το χορευτικό δρώμενο θα γίνει ανάμεσα στις δύο κιονοστοιχίες, στο τμήμα που είναι άδειο από αρχαία έργα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120 άτομα.
http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »
....