Διυλιστήριο: Μαρτίου 2016
ροη αναρτησεων

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Κατατέθηκε η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για Εξεταστική Επιτροπή για δάνεια σε ΜΜΕ- κόμματαΠράξη έγινε η προαναγγελία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη δανειοδότηση κομμάτων και ΜΜΕ. Προ ολίγου κατατέθηκε η πρόταση από τις κοινοβουλευτικές ομάδες των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ η Επιτροπή θα διερευνήσει τα εξής:

- Το περιεχόμενο των δανειακών συμβάσεων, το ύψος, τους όρους και το σκοπό δανειοδότησης ή αναχρηματοδότησης παλαιοτέρων δανείων.

- Την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών σε σχέση με τους κανονισμούς πιστοδοτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

- Τις εμπράγματες εξασφαλίσεις και άλλες εγγυήσεις για τις εν λόγω δανειοδοτήσεις.

- Το σημερινό ύψος των δανείων αυτών, καθώς και τη σημερινή πορεία εξυπηρέτησής τους.

-Και τέλος, σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης των δανείων, τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων, αλλά και ενδεχόμενες δικαστικές ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά και αναζήτησης πιθανών ποινικών ευθυνών, εις βάρος όσων δανειοδοτήθηκαν και δανειοδότησαν.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

ΙΟΒΕ: 'Ερχονται επενδύσεις 1,7 δισ. ευρώ στα ορυχείαΤη σημαντική συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην εγχώρια οικονομία, σε όρους ΑΕΠ και απασχόλησης, καθώς και τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου επισημαίνει σε μελέτη του το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που έγινε με τη συνδρομή του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).

Η μελέτη «Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία παρουσιάστηκε σήμερα (31-3-2016) σε συνέντευξη τύπου. Στην εισήγησή του, ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας τόνισε τρία βασικά στοιχεία του κλάδου:

α) Ο κλάδος της ελληνικής εξορυκτικής – μεταλλουργικής βιομηχανίας, παρά την επτάχρονη οικονομική κρίση της χώρας, παραμένει αλώβητος, διατηρώντας όλη του τη δυναμική,

β) Έχει σημαντικό αποτύπωμα στην εθνική οικονομία, λόγω κύρια της εξωστρέφειας και διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη,

γ) Ο κλάδος έχει σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και εντονότερης συμμετοχής στην εθνική οικονομία, μέσω επενδύσεων, οι οποίες είτε είναι σε εξέλιξη, είτε μπορούν να έλθουν στο εγγύς μέλλον, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναλύονται στη μελέτη.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα κύρια ευρήματα της μελέτης. Η μελέτη καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία της εξόρυξης για τη χώρα, καθώς χρησιμοποιεί εγχώριους πόρους και ταυτόχρονα παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια.

Επιπλέον, η εξόρυξη παρέχει εκείνες τις ορυκτές πρώτες ύλες που διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σημαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων στη χώρα, όπως η ηλεκτροπαραγωγή, η βασική μεταλλουργία, η παραγωγή τσιμέντου και οι κατασκευές, συμβάλλοντας επομένως και με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.

Συνυπολογίζοντας και τις έμμεσες επιδράσεις στους κλάδους που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της εξορυκτικής βιομηχανίας, η συνολική συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 4,1 δισ. ευρώ (2,7 δισ. ευρώ από εξορυκτικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 1,4 δισ. ευρώ από τη μεταποίηση βασικών μετάλλων και τσιμέντου με εγχώριες ορυκτές πρώτες ύλες) που αντιστοιχεί στο 2,2% του ΑΕΠ.

Εάν ληφθεί υπόψη και η ηλεκτροπαραγωγή με καύση λιγνίτη, η οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη στήριξη του εξορυκτικού τομέα, η συμβολή στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ ή 3,4% του ΑΕΠ.

Σε όρους απασχόλησης, η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας εκτιμάται αντίστοιχα σε 84.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης που αντιστοιχούν στο 2,2% της εγχώριας απασχόλησης και σε 118.000 θέσεις εργασίας ή το 3,4% της εγχώριας απασχόλησης εάν ληφθεί υπόψη και η ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη.

Οι συνολικές πωλήσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα το 2014 εκτιμάται ότι ανήλθαν στα 2,3 δισ. ευρώ έναντι 2,1 δισ. ευρώ το 2013.

Σε σχέση με το 2009 οι πωλήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 7%, μείωσης που οφείλεται κυρίως στη δραστική κάμψη στα αδρανή υλικά και το τσιμέντο.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες καταγράφονται μικτές τάσεις, ακόμα και ισχυρή άνοδος σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε όρους όγκου παραγωγής, παρατηρήθηκε κάμψη την ίδια περίοδο (2009-2014) κατά 37.8% στα αδρανή υλικά, 24.4% στο τσιμέντο και 21,9% στα ενεργειακά ορυκτά, ωστόσο τα μάρμαρα (+44,4%) και τα βασικά μέταλλα (+32,9%) σημείωσαν σημαντική αύξηση.

Σε ότι αφορά τον επενδυτικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων στην εξορυκτική βιομηχανία, διαπιστώνεται μια σαφής τάση ενίσχυσης των επενδύσεων τα επόμενα έτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 19 επιχειρήσεων, μελών του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), προκύπτει μια συνολική προγραμματισμένη επενδυτική δαπάνη άνω του 1,7 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη, με το μεγαλύτερο όμως τμήμα αυτών να προγραμματίζεται για την περίοδο 2016-2017. Ωστόσο, η ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων θα επηρεαστεί τελικά από τις οικονομικές συνθήκες που θα διαμορφώνονται στην πορεία, τόσο στην εγχώρια οικονομία, όσο και διεθνώς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τις εταιρίες του κλάδου στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων. Τα υφιστάμενα έργα αποκατάστασης στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, τεχνητών λιμνών, υδροβιοτόπων, μουσείων, χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία, καθώς και καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης. Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί περί τα 65.620 στρέμματα, με το ποσοστό των εκτάσεων που έχουν ήδη αποκατασταθεί ως προς το σύνολο των εκτάσεων υπό εκμετάλλευση να διακυμαίνεται στην περιοχή του 35-40%. Παράλληλα, από το 2007 έχουν φυτευτεί πάνω από 2,6 εκατ. δέντρα από τις εταιρείες μέλη του ΣΜΕ.

Επιπλέον περιβαλλοντικές προκλήσεις δημιουργούνται κατά την εξόρυξη και επεξεργασία μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, καθώς και κατά την καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμετάλλευση των μεικτών θειούχων μεταλλικών ορυκτών στη βορειοανατολική Χαλκιδική προβλέπει την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη διαχείριση της όξινης απορροής και την εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης των χαρακτηριστικών των υπόγειων υδάτων στην περιοχή των εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά στην καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή, ήδη υλοποιείται πρόγραμμα αντικατάστασης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των σχετικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Η εξωστρέφεια της εξορυκτικής βιομηχανίας

Η εγχώρια εξορυκτική βιομηχανία παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια, η οποία δεν περιορίζεται στο υψηλό ποσοστό της παραγωγής με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

Η διεθνοποίηση του κλάδου της εξορυκτικής βιομηχανίας αναδεικνύεται και μέσω της ένταξης εγχώριων επιχειρήσεων σε πολυεθνικούς ομίλους, αλλά και με τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων (joint ventures), με πολλά σημεία εξόρυξης στο εξωτερικό και με δίκτυα εξαγωγών σε πολλούς προορισμούς.

Σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας προέρχεται από πωλήσεις στις διεθνείς αγορές.

Η αξία των εξαγωγών πλησίασε το 1,1 δισ. ευρώ το 2013, ξεπερνώντας το 50% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου, με ενδείξεις για αύξηση το 2014 κατά περίπου 8%. Η εξωστρέφεια είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε προϊόντα όπως τα μάρμαρα, τα βιομηχανικά ορυκτά και τα μέταλλα, όπου η αξία των εξαγωγών ξεπερνά διαχρονικά το 70% της αξίας των πωλήσεων.

Σε επίπεδο προϊόντων, περίπου το 1/5 της συνολικής αξίας των εξαγωγών καταλαμβάνουν το κάθε ένα από τα 3 προϊόντα με υψηλότερο μερίδιο στις εξαγωγές (το τσιμέντο, το αλουμίνιο και το νικέλιο).

Τα μάρμαρα και η αλουμίνα ακολουθούν με μερίδιο περίπου 10% αμφότερα, ενώ σημαντική συνεισφορά έχουν και τα παραγόμενα προϊόντα από λευκόλιθο (πυρίμαχες μάζες, δίπυρος μαγνησία και καυστική μαγνησία).

Η δυναμική αυτή εξωστρέφεια της εγχώριας εξορυκτικής βιομηχανίας βασίζεται στα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ο κλάδος, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ευκολία πρόσβασης σε λιμάνια και επομένως σε υδάτινες μεταφορές (λόγω της εκτεταμένης ακτογραμμής της Ελλάδας), αλλά και όσον αφορά στην κομβική γεωγραφική θέση της χώρας. Ωστόσο, η έλλειψη βασικών υποδομών (κυρίως σε σιδηροδρομικές μεταφορές) είναι σημαντική. Η βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής της εξορυκτικής βιομηχανίας και των εγχώριων λιμανιών, αλλά και των βιομηχανικών κέντρων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω εξωστρέφεια και ανάδειξη του κλάδου στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη.

Ορυκτές πρώτες ύλες: Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική

Η ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση σε πρώτες ύλες προϋποθέτει την ύπαρξη και την εφαρμογή μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θεσμοί της ΕΕ έχουν θεσπίσει επιμέρους στρατηγικές που στοχεύουν στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε πρώτες ύλες διεθνώς, στην αποδοτικότερη διαχείριση των υφιστάμενων κοιτασμάτων, στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας, καθώς και στην καλλιέργεια της εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε το 2012 την Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΕΠΑΟΠΥ). Η εθνική πολιτική δομείται σε έξι στρατηγικούς άξονες που αφορούν στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη, σε ευρύτερα θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, στην κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, στην εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής μέσα από την προώθηση διαλόγου, στην ενίσχυση της έρευνας και εκπαίδευσης και τέλος στην ευρύτερη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης των ορυκτών πρώτων υλών.

Η εθνική πολιτική για τις ορυκτές πρώτες ύλες εναρμονίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή πολιτική και συνεισφέρει στην προσπάθεια για ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, η εθνική πολιτική δεν έχει λάβει έως σήμερα τη μορφή νομοθετικών κειμένων και έτσι τελικά δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Ως αποτέλεσμα, ακόμα υφίστανται σημαντικά εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Αναλυτικότερα, οι διαδικασίες αδειοδότησης για την αξιοποίηση πρώτων υλών εξακολουθούν να είναι χρονοβόρες, χωρίς σαφώς προσδιορισμένη μεθοδολογία. Στην καθυστέρηση της αδειοδότησης συμβάλλει η πολυνομία, καθώς και η σχετική γραφειοκρατία στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Το δαιδαλώδες νομοθετικό σύστημα συσχετίζεται άμεσα και με τις πολυάριθμες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση επενδύσεων. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) δεν έχει αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό, με αποτέλεσμα η πληροφόρηση για το δυναμικό των πρώτων υλών στη χώρα να είναι σχετικά περιορισμένη. Σε συνδυασμό με δυσμενείς εξελίξεις στο μη μισθολογικό κόστος (όπως τέλη, μισθώματα, λοιπή φορολογία και κόστος ενέργειας), οι εκκρεμότητες στο ρυθμιστικό πλαίσιο δυσχεραίνουν την ανταγωνιστικότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Προτάσεις πολιτικής

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η εξάλειψη των υφιστάμενων παραλείψεων στο ρυθμιστικό πλαίσιο και ευρύτερα στην πολιτική για τις ορυκτές πρώτες ύλες αποτελεί βασική προϋπόθεση για πληρέστερη αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών της εξορυκτικής βιομηχανίας. Η εξειδίκευση και η υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΕΠΑΟΠΥ) αποτελεί ένα βασικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Οι δράσεις που προβλέπονται στην ΕΠΑΟΠΥ θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε προτεραιότητες πολιτικής – χωροταξικός σχεδιασμός, αδειοδότηση, λοιπά ρυθμιστικά ζητήματα, εκπαίδευση-έρευνα-διάχυση γνώσης και εξασφάλισης της κοινωνικής άδειας.

Οι πέντε προτεραιότητες

Χωροταξικός σχεδιασμός
-Αποτύπωση περιοχών με κοιτάσματα
-Ειδική πρόβλεψη για περιοχές κοιτασμάτων ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας
-Πρόβλεψη για τις χρήσεις μετά το τέλος της εκμετάλλευσης
-Αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων
-Επικαιροποίηση των διαχειριστικών μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές

Αδειοδότηση

-Απλοποίηση των διαδικασιών με βάση το χωροταξικό σχεδιασμό
-Έκδοση καθοδηγητικών εγγράφων και εγχειριδίων
-Υλοποίηση της υποχρέωσης βάσει του νόμου 4014/2011 για τη λειτουργία και τήρηση Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου Έργων
-Αποφυγή επικαλύψεων και παράλληλες ενέργειες

Λοιπά νομικά θέματα

-Κωδικοποίηση νομοθεσίας, με άμεση ενημέρωση
-Νέος λατομικός νόμος

Ερευνα - εκπαίδευση

-Ενίσχυση των ερευνητικών φορέων σε θέματα ΟΠΥ
-Δημιουργία βάσης δεδομένων GIS
-Εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΟΠΥ
-Διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με γεωεπιστήμες σε κατώτερη και μέση εκπαίδευση
-Δημοσίευση πληροφοριών εφαρμογής καλών πρακτικών

Κοινωνική άδεια

-Αποτελεσματικότερη λειτουργία των ελεγκτικών αρχών
-Αποτροπή παράνομης λειτουργίας λατομείων
-Θέσπιση χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
-Ενίσχυση των αντισταθμιστικών οφειλών ΟΤΑ
-Αποκατάσταση εγκαταλειμμένων εξορυκτικών χώρων
-Σύσταση forum για την ΕΠΑΟΠΥ


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Σταθάκης: Στο πακέτο «Γιούνκερ» 42 έργα ύψους 5,6 δισ. ευρώΣαρανταδύο έργα, συνολικού ύψους 5,6 δισ. ευρώ, έχει επιλέξει η Ελλάδα για να ενταχθούν στο «πακέτο Γιούνκερ», τόνισε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή της Ν.Δ. Κωστή Χατζηδάκη και του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου.

Στις 31 Μαρτίου θα γίνει η ανάρτηση των έργων, που όπως επεσήμανε ο υπουργός Οικονομίας, θα είναι ιδιωτικά, καθώς το «πακέτο Γιούνκερ» είναι «μηχανισμός υποβοήθησης ιδιωτικών έργων».

Αρχικά είχαν υποβληθεί 2.000 έργα, επελέγησαν σε πρώτη φάση 174 έργα ύψους 41,5 δισ. και η τελική λίστα επιλογής αποτελείται από 42 έργα.

Ο κ. Σταθάκης επεσήμανε πως το 2015 ούτε ένα από τα 174 έργα, που είχαν κατατεθεί επί κυβέρνησης Ν.Δ., δεν ήταν ώριμα.

«Το μόνο που υπήρχε ήταν ένας κατάλογος τίτλων. Κανένας βαθμός ωρίμανσης και καμία πιθανότητα υλοποίησης», είπε χαρακτηριστικά.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Εταιρείες απειλούν με ρήτρες για τον αποκλεισμό του τρένου στην Ειδομένη


«Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ούτε θα επιτρεπόταν ποτέ» αναφέρουν σε επιστολή προς τον υπουργό Μεταφορών

Τα πρώτα αιτήματα για την καταβολή αποζημιώσεων μετά το συνεχιζόμενο για 16η ημέρα κλείσιμο της σιδηροδρομικής γραμμής στην Ειδομένη κατέθεσαν εταιρείες σύμφωνα με επιστολή που εστάλη την Τετάρτη εκπρόσωποι εταιρειών διεθνών μεταφορών στον υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη.

Οι εταιρείες, όπως αναφέρει η εφημερίδα τα ΝΕΑ, επικαλούνται ποινικές ρήτρες που έχουν τα συμβόλαιά τους και μιλούν για εκατοντάδες εγκλωβισμένα βαγόνια.

Την ίδια ώρα τα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω του ακριβότερου βουλγαρικού διαδρόμου δεν ξεπερνούν τα τρία από και προς ευρωπαϊκές χώρες αντί για τα τουλάχιστον 6-7 που διέρχονται υπό κανονικές συνθήκες μέσω του ελληνοσκοπιανού δικτύου.

«Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ούτε θα επιτρεπόταν ποτέ» αναφέρουν στην επιστολή τους οι εκπρόσωποι των εταιρειών.

Παράλληλα σε μια παράπλευρη απώλεια υπάρχει αφενός ο κίνδυνος να τιναχτεί στον αέρα η επικείμενη αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και αφετέρου να υπάρξει χαλαρό ενδιαφέρον για το 67% του ΟΛΠ.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Πιο…ψηλά δεν μπορούσε να βαθμολογηθεί το Πολυτεχνείο Κρήτης«Η Έρευνα είναι βασική αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης και ως αποτέλεσμα το Ίδρυμα παράγει μεγάλο όγκο ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα πιο παραγωγικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα στην έρευνα και μπορεί να συγκριθεί θετικά με αντίστοιχα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται στο Ίδρυμα υπερδιπλασιάστηκε από το 2012.»

Με τα λόγια αυτά, η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία κοινοποιήθηκε στο Ίδρυμα από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), επιβεβαιώνει το υψηλής στάθμης ερευνητικό έργο που παράγεται στο Ίδρυμα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εξίσου θετικά είναι τα σχόλια της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, η οποία συνέταξε την Έκθεση, και όσον αφορά την ποιότητα της Εκπαίδευσης που παρέχεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης:

«Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει σύγχρονα προγράμματα σπουδών, βασισμένα σε υψηλά διεθνή πρότυπα. Εφαρμόζει την περιοδική αξιολόγησή τους, ώστε να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική αλλά και πρακτική εξάσκηση, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του να είναι εξαιρετικές.»

Η Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων κατατάσσει συνολικά το Πολυτεχνείο Κρήτης στην υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, «Worthy of Merit».

Σε ανακοίνωση της Πρυτανείας αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Η υψηλότερη δυνατή κατάταξη δόθηκε στο Ίδρυμα και σε επί μέρους ενότητες, όπως στις στρατηγικές ανάπτυξης, έρευνας, προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής πολιτικής και διεθνοποίησης, στη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος και στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης που ακολουθείται.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό του Ιδρύματος, τους Καθηγητές, το Επιστημονικό και Εργαστηριακό Προσωπικό, τους Διοικητικούς Υπαλλήλους και τους φοιτητές του, για την καθοριστική συμβολή τους στην ανάπτυξη και λειτουργία του Ιδρύματος, που αναγνωρίστηκε θερμά από την Επιτροπή:

«Το Ίδρυμα διαθέτει καθηγητές, προσωπικό και φοιτητές με υψηλό επίπεδο και κίνητρα. Η Επιτροπή τους συγχαίρει για το ισχυρό τους ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, και το υψηλό επίπεδο ευθύνης και εθελοντισμού που επιδεικνύουν. Η Επιτροπή εντυπωσιάστηκε από το υψηλό επίπεδο λειτουργίας του Ιδρύματος κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες και για το λόγο αυτό συγχαίρει τη Διοίκηση, τους Καθηγητές και το προσωπικό του.»

Με γνώμονα την αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα, και την ωφέλεια της κοινωνίας από την παραγόμενη γνώση, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης και της κατάταξης του στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Διαγραφή υπερημεριών δανείων του ΟΕΚ για τους ανέργους προανήγγειλε η Αντωνοπούλου

Την Δευτέρα 28 Μαρτίου απάντησε η αναπληρώτρια Υπουργός για την αντιμετώπιση της ανεργίας, Ρ. Αντωνοπούλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλεύτη του ΚΚΕ Χ.Κατσώτη για τον ΟΕΚ & ΟΕΕ. Η αναπληρώτρια αναφέρε ότι σχεδιάζεται η διαγραφή των υπερημεριών δανείων του ΟΕΚ αλλά μόνο για ανέργους ενώ τα νησιά που δέχονται τις περισσότερες προσφυγικές ροές θα ενισχυθούν τουριστικά από τον Κοινωνικό Τουρισμό του ΟΑΕΔ για το 2016.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΑΕΔ και των τέως . ΟΕΚ - ΟΕΕ η αναπληρώτρια υπουργός απέκλεισε την επανασύσταση των δύο Οργανισμών της Εργατικής Κατοικίας και Εστίας λόγω ότι καταργήθηκαν με νόμο του μνημονίου που είναι ακόμη σε ισχύ. Χωρίς καμιά αυτοκριτική για τις υποσχέσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε για το θέμα της στέγασης των εργαζομένων προχώρησε εντελώς κυνικά στην πρωτοφανούς για αριστερό κόμμα αποδοχή της απαράδεκτης κατάργησης των μοναδικών Οργανισμών που παρείχαν τό μεγαλύτερο κοινωνικό έργο στην Ελλάδα και οι οποίοι χρηματοδοτούνταν και ακόμη συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από τους εργαζόμενους αφού πληρώνουν εισφορές στον μισθό τους 1,35% υπέρ ΟΕΚ & ΟΕΕ. 

Η κ. Αντωνοπούλου επίσης ανέφερε ότι αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας το θέμα της στέγασης μέσω του ΟΑΕΔ χωρίς όμως να ξεκαθαρίσει σύμφωνα με τον Σύλλογο αν στο προτεινόμενο Οργανόγραμμα που σχεδιαζεται για τον ΟΑΕΔ προτίθεται να συσταθεί Γενική Διεύθυνση ενώαπλά ανέφερε ότι σύντομα ολοκληρώνεται συνολικά η πρόταση του Υπουργείου για τον ΟΕΚ-ΟΕΕ έτσι όπως τους έχει αναλάβει ο ΟΑΕΔ, την οποία θα καταθέσει σύντομα προς διαβούλευση και συζήτηση. 

Παράλληλα σύμφωνα με την ανακοίνωση στο ερώτημα, γιατί δεν εφαρμόζεται κατασκευαστικό πρόγραμμα αφού υπάρχουν τα αποθεματικά του ΟΕΚ 200 εκατομύρια ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδας, γιατί δεν εκπονείται η επιδότηση ενοικίου αφού ετησίως ο ΟΑΕΔ εισπράττει περίπου 50 εκ. € από τις δόσεις των δανείων του ΟΕΚ αλλά και τί προτίθεται να κάνει με την εισφορά υπέρ του ΟΕΚ & ΟΕΕ που εισπράτεται από το ΙΚΑ αλλα δεν αποδίδεται από το 2012 στον ΟΑΕΔ, η αναπληρώτρια ουσιαστικά το άφησε αναπάντητο. 

Για το θέμα της έλλειψης προσωπικού στους Βρεφονηπιακούς της Εργατικής Εστίας ανέφερε ότι σχεδιάζεται η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού έτσι ώστε να φιλοξενηθούν περισσότερα παιδιά αφού η δυναμικότητα επιτρέπει να φιλοξενούνται επιπλέον 1.000 παιδιά.Σε επιστολή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων είχε θέσει το θέμα αυτό και από ότι φαίνεται σχεδιάζεται να υλοποιηθεί. 

Στην αποδοχή της πρότασης του Συλλόγου φαίνεται ότι καταλήγει το Υπουργείο και για την τόνωση του τουρισμού στα νησιά που έχουν πληγεί από τις προσφυγικές ροές. Η Υπουργός ανέφερε ότι προχωράμε στην ενίσχυση του τουρισμού στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο με τον κοινωνικό τουρισμό του ΟΑΕΔ (Εργατικής Εστίας). 

Για τις ρυθμίσεις των δανείων που έχει δώσει ο ΟΕΚ από δικά του κεφάλαια απάντησε ότι σχεδιάζεται ρύθμιση η οποία θα περιλαμβάνει τη διαγραφή των ληξιπρόθεσμων μόνο για τους ανέργους.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Σκάνδαλο! Πίεσαν τον Robert De Niro να αφαιρέσει το ντοκιμαντέρ αντι-εμβολιασμού!


Kάποτε μιλούσαν για τη μαφία. Τώρα μπορείτε και να την ονομάζετε Big Pharma – οι μαφιόζοι έγιναν «νόμιμοι» επιχειρηματίες, ελέγχουν κυβερνήσεις και πάνω απ’ όλα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης!

Και οι τεχνικές πάνω κάτω οι ίδιες: Λαδώματα, απειλές, ενίοτε ακόμα και δολοφονίες.

Ο De Niro αποφάσισε να προβάλει στο φεστιβάλ ταινίας Tribeca Film Festival του οποίου είναι συνιδρυτής, το αντι-εμβολιαστικό ντοκιμαντέρ του Andrew Wakefield, “Vaxxed”.

Ο διάσημος ηθοποιός με αυτή του την απόφαση κατάφερε να ξεσηκώσει κυριολεκτικά θύελλες. Όλα τα ΜΜΕ έπεσαν πάνω του να τον φάνε με ιδιαίτερα καυστικά σχόλια και ειρωνείες ότι “το παίζει επιστήμονας”.

Ο ίδιος σε προηγούμενη δήλωση του σχετικά με την απόφαση του ήταν ξεκάθαρος:


«Η Grace και έχουμε ένα παιδί με αυτισμό και πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να συζητιούνται ανοιχτά όλα τα ζητήματα που αφορούν τα αίτια του αυτισμού και να εξεταστούν. Στα 15 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca, ποτέ δεν έχω ζητήσει την προβολή κάποιας ταινίας ούτε εμπλέκομαι στον προγραμματισμό.

Ωστόσο, αυτό είναι πολύ προσωπικό για μένα και την οικογένειά μου και θέλω να υπάρξει μια συζήτηση, η οποία είναι ο λόγος της προβολής του Vaxxed Δεν υιοθετώ προσωπικά την ταινία, ούτε είμαι κατά του εμβολιασμού, απλά παρέχω μόνο την ευκαιρία για μια συζήτηση γύρω από το θέμα».


Με λίγα λόγια, ούτε καν έκανε αντιεμβολιαστικό αγώνα, το μόνο που ζήτησε είναι να ακουστεί και αυτή η φωνή. Αλλά όχι! Στην υποτιθέμενη δημοκρατία που βιώνουμε όλες οι υποτιθέμενες ελεύθερες χώρες, κάτι τέτοιο είναι πολυτέλεια. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές και ειδικά αυτές των τροφίμων και φαρμάκων μπιπ και δέρνουν! Και… σκοτώνουν καμιά φορά αν χρειαστεί, όπως έγινε με την “πανδημία” θανάτων εναλλακτικών γιατρών το περασμένο καλοκαίρι.

Τελικά ο De Niro “αποφάσισε” να αποσύρει την ταινία από το φεστιβάλ. Κι έτσι έρχεται η δήλωση νούμερο δυο!


«Η πρόθεσή μου για εξέταση αυτής της ταινίας ήταν να δώσει την ευκαιρία για συζήτηση γύρω από ένα θέμα που είναι βαθιά προσωπικό για μένα και την οικογένειά μου. Όμως, επανεξετάζοντας το θέμα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών με την ομάδα Tribeca Φεστιβάλ Κινηματογράφου και άλλους από την επιστημονική κοινότητα, δεν πιστεύουμε ότι συμβάλλει ή προάγει τη συζήτηση που είχα ελπίσει.


Το φεστιβάλ δεν επιδιώκει να αποφύγει ή να ξεγλιστρήσει από τη διαμάχη. Ωστόσο, έχουμε ανησυχίες με ορισμένα πράγματα σε αυτήν την ταινία που μας κάνουν να αποτρέψουμε την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ. Αποφασίσαμε να το αφαιρέσουμε από το πρόγραμμά μας».Η «επιστημονική κοινότητα»:
Είναι πάντα και μόνο αυτή που ενδίδει στις ακόρεστες ορέξεις των μεγάλων συμφερόντων. Θα μιλήσει υπέρ των εμβολίων, υπέρ της πατεντοποίησης ιών και κατασκευής νέων, υπέρ της υποτιθέμενης κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, υπέρ του υπερπληθυσμού της γης και πως αυτός πρέπει να μειωθεί, υπέρ των ανίερων γενετικών επεμβάσεων, υπέρ της μεταλλαγμένης τροφής μας, υπέρ της ρομποτοποίησης της εργασίας, υπέρ της εξερεύνησης νέων πλανητών για αποικισμό ώστε να μπορούν άνετα να καταστρέψουν αυτόν που μας φιλοξενεί τόσους αιώνες, υπέρ των “πειραμάτων” σε ανθρώπους, ζώα, φύση, θεϊκή ενέργεια και το ίδιο το σύμπαν!

Οποιοσδήποτε επιστήμονας ΔΕΝ συμφωνεί με τα ανωτέρω, απλά. ΔΕΝ ανήκει στην «επιστημονική κοινότητα».

Τραγικό δε στα γεράματα να μην έχεις τα @@ να υπερασπιστείς το δίκιο του παιδιού σου μέχρι τέλους, ειδικά όταν είσαι ήδη καταξιωμένος και εύπορος…

Η αλήθεια θα λάμψη είτε το θέλετε είτε όχι. Το τρέιλερ της ταινίας που κόπηκε:
Oλόκληρη η συνέντευξη του ABC World News με τον Del Bigtree του ντοκιμαντέρ “VAXXED” που τώρα κόπηκε από τον Robert De Niro και το φεστιβάλ ταινίας Tribeca Film Festivalnea.allnewz.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δεκαοκτώ Τούρκοι συνελήφθησαν στη Μόσχα για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες


Στη Μόσχα κρατούνται 18 Τούρκοι υπήκοοι με πλαστά έγγραφα που ανακρίνονται για συμμετοχή τους σε τρομοκρατική οργάνωση.


Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίντερφαξ, η σύλληψη τους έγινε σε κοινή δράση των δυνάμεων ασφαλείας, σε μια ‘ειδική’ επιχείρηση για την πρόληψη της τρομοκρατίας, σε πολλές συνοικίες της Μόσχας και σε σπίτια αλλοδαπών.


Αποτέλεσμα της δράσης αυτής, ήταν ο εντοπισμός των 18 Τούρκων, οι οποίοι έφεραν πλαστά στοιχεία ταυτότητας.


Οι Τούρκοι βρίσκονται υπό κράτηση και ανακρίνονται. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε διεθνείς εξτρεμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, σημειώνει το δημοσίευμα.

Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Αντισυνταγματικές ιστορίες..

     Φίλο έξαλλο συνάντησε χθές το blog στον δρόμο, να μιλάει στο κενό.
Ο φίλος αυτός είναι πασίγνωστος για το φοβερό ρεκόρ ταχύτητας με το οποίο το αίμα απ' όλο του το σώμα συγκεντρώνεται στο κεφάλι του δίνοντάς του ένα χρώμα μπορδοροδοκόκκινο, και ακολουθεί ο κακός χαμός.

Όταν τον συνάντησε το blog, ο φίλος είχε το γνωστό χρωματάκι και μίλαγε και
χειρονομούσε στον αέρα, σαν αυτούς που μιλάνε στο hands free, κι εμείς νομίζουμε πως ακούνε φωνές.
Όμως δεν μίλαγε στο hands free. Όντως άκουγε φωνές!
Τον πήρε απ' το χεράκι, τον κάθισε στο πρώτο καφενείο, και μετά από τρία απανωτά τσίπουρα, κι αφού το αλκοόλ που κυλούσε στις φλέβες του φώναζε και το υπόλοιπο αίμα να κατέβει κάτω να συνεχίσει την συνηθισμένη του πορεία,
..το blog επιχείρησε την πρώτη προσέγγιση: '' Τί έχεις ;''
Κι ο φίλος διηγήθηκε αυτά επί λέξει:

'' Όπως ξέρεις ή δεν ξέρεις, έχω κάνει ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ και πληρώνω κάθε μήνα δόση. Το ΙΚΑ όμως για ποσά άνω των 200 ευρώ δέχεται μόνον τραπεζικές επιταγές. Είχα και τότε σκούξει και διαμαρτυρηθεί αλλά τί να κάνω. Πήγαινα κάθε μήνα στην τράπεζα σαν μ@λάκας, πλήρωνα, και έπαιρνα την τραπεζική μου επιταγή, για να ξαναπάω μετά στο ΙΚΑ να πληρώσω.
Σήμερα όμως στον γκισέ της τράπεζας μου είπαν πως δεν δέχονται μετρητά, αλλά πρέπει να γίνει ανάληψη από υπάρχοντα τραπεζικό μου λογαριασμό. Τους είπα πως λογαριασμό δεν έχω ή αν έχω θάναι κανας παλιός ξεχασμένος και ανενεργός, και πως τον προηγούμενο μήνα τους έδωσα μετρητά. -Ναι, μου λέει ο ταμίας αλλά από πρώτη Μαρτίου πρέπει να γίνεται με την διαδικασία που σας είπα. -Και ποιός το λέει αυτό; -Η Τράπεζα της Ελλάδος. Τραπεζικές επιταγές θα εκδίδουμε μόνον σε όσους έχουν λογαριασμό, και όχι σε περαστικούς.
( σημ. blog: σ' αυτό το σημείο οι υπάλληλοι και οι πελάτες γίνανε μάρτυρες του φανταστικού φαινόμενου της συγκέντρωσης αίματος στο κεφάλι σε μηδενικό χρόνο. Κι ακολούθησε ο γνωστός στην παρέα χαμός: )
-Τόχετε παρακάνει πιά ρε παλιάνθρωποι. Που θα μας αξιολογήσετε σε περαστικούς και σε συνεργάσιμους και στο μ..νί της μάνας σας. Σ' αυτόν τον κ@ριόλη τον Σ.....άρα να πείτε πως του ...ώ την ..να, και πως χρόνια τον ονειρεύομαι με μιά τρύπα στο κούτελο και το τομάρι του πεταμένο στα σκυλιά στο Σύνταγμα. ..μώ την κυβέρνησή σας και τον π...τη τον πρωθυπουργό σας, και όλους τους καρ..ληδες τους πολιτικούς σας. Έχω κρυμμένο ρε παλιάνθρωποι το λούνγκερ που έκλεψε ο πατέρας μου απ' τους γερμαναράδες στην κατοχή. Να τους πείτε πως αν δουλεύει ακόμα, η σφαίρα θα ξαναγυρίσει σε κεφάλι γερμαναρά, ή έστω γερμανοτσολιά! Βρες τρόπο να γίνει η δουλειά μου, γιατί θα πηδήξω από μέσα απ' τον γκισέ και θα μας γράψουν οι εφημερίδες. ''

''Και τί έγινε;''
''Βρήκαν έναν παλιό λογαριασμό μου, ανενεργό, έφαγαν κανα μισάωρο να τον ενεργοποιήσουν βάλανε τα χρήματα εκεί, και μετά μου έκδοσαν την τραπεζική επιταγή''
''Άρα η δουλειά σου έγινε''
( το χρωματάκι άρχισε να ξαναγυρίζει: )

'' Ε, όχι ρε φίλε δεν είναι έτσι. Με ποιό δικαίωμα με αναγκάζουν να περάσω μέσα από τις τράπεζες;
Έχω την απόλυτη ελευθερία σαν πολίτης να μην θέλω να έχω τραπεζικό λογαριασμό. ΔΕ ΘΕΛΩ, ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ, πώς το λένε;
Δεν θέλω να πατήσω το πόδι μου στα μπ@υρδέλα που τα έχουν κάνει εκκλησίες να λατρεύουμε το χρήμα τους!
ΕΧΩ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να μην θέλω καμία σχέση με τράπεζες, που έτσι κι αλλιώς είναι ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες και όχι κρατικές οντότητες!
Πώς, με ποιό δικαίωμα και με βάση ποιό Σύνταγμα με αναγκάζουν να περάσω από 'κεί;
Πώς ο κάθε απατεώνας διοικητής του ΙΚΑ, ο κάθε υπουργός που τάχει πιάσει, μας υποχρεώνουν σε δοσοληψίες με τις τράπεζες; Πώς το κάθαρμα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος βγάζει συνεχώς εγκυκλίους για το όφελος των τραπεζών εις βάρος των πολιτών;
Και τί αξία περισσότερη από ένα κουρελόχαρτο μπορούν να έχουν οι εγκύκλιοι αυτοί σε ένα κανονικό κράτος,
..που δεν κυβερνιέται από δωσίλογους και προδότες-συνεταίρους τοκογλύφων και τραπεζών;
Την άλλη φορά που θα δημιουργήσουν το παραμικρό εμπόδιο, θα μπω στο υποκατάστημα με το τρακτέρ και όποιον πάρει ο χάρος! ''

Τα είπε ο φίλος και ξεθύμανε, και το χρωματάκι έφυγε.
Τα λόγια του όμως έμειναν, και νάτα εδώ, αντί σημερινού σχολίου.
Για την σκέψη και την κρίση κάθε κανονικού πολίτη,
..και όχι ραγιά!..

Υ.Γ. Η ιστορία αυτή, ο φίλος και η διήγηση είναι απολύτως αληθινά.


Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑ «ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ! Έρχεται επίσημη ανακοίνωση για Κουρδικό κράτος!


Φαίνεται πως βρισκόμαστε λίγα μόνο λεπτά πριν το μεγάλο μπαμ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής καθώς οι Ισραηλινοί προχθές και οι Αμερικάνοι χθες ζήτησαν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν την Τουρκία.

Σύμφωνα με το βρετανικό κανάλι Sky News, η ανακοίνωση των Ισραηλινών έχει να κάνει με πληροφορίες τους από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, οι οποίες θέλουν το Ισλαμικό Χαλιφάτο να προχωρά σε συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης εναντίον νεαρών Ισραηλινών κυρίως. Επισήμως δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ το βρετανικό κανάλι Sky ανέφερε πως ο πιθανότερος στόχος επίθεσης είναι μια συναγωγή στην περιοχή Μπέογλου της Κωνσταντινούπολης, συνδεδεμένη με ένα κοινοτικό κέντρο και ένα σχολείο.

Μετά τους Ισραηλινούς,όμως και οι Αμερικάνοι εξέδωσαν αυστηρή προειδοποίηση. Συγκεκριμένα State Department και Πεντάγωνο έδωσαν εντολή για την αποχώρηση των οικογενειών Αμερικανών διπλωματών και στρατιωτικού προσωπικού από τμήματα της νότιας Τουρκίας.

Σε ανακοίνωση του στρατού αναφέρεται ότι η απομάκρυνση γίνεται «εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή». Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικάνοι προειδοποιούν τους πολίτες τους για την Τουρκία, καθώς παρόμοια κίνηση είχε προηγηθεί πριν τον εορτασμό της κουρδικής γιορτής του Newroz. όπου Αμερικανοί παρατηρητές εκτιμούσαν ότι θα ξεσπάσει μεγάλο κύμα βίας και ένοπλων συγκρούσεων σε όλη την Τουρκία που θα θυμίζει έντονα τον συριακό εμφύλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Geopolitics.com τόσο από Αμερικάνικες όσο και και από Ρωσικές πηγές συγκλίνουν στην άποψη ότι δεν αργεί η χρονική στιγμή όπου θα ανακοινωθεί και επίσημα η δημιουργία του Κουρδιστάν. Το γεγονός ενισχύεται και από την επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη Μόσχα στις αρχές Μαρτίου. Μια επίσκεψη που κρατήθηκε μυστική μέχρι την Δευτέρα και θορύθησε ιδιαίτερα την Τουρκική πλευρά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ρωσικής πλευράς, ο Τζον Μπρέναν συζήτησε για το συριακό και το κουρδικό ζήτημα με τους Ρώσους.

Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στο βιογραφικό του βλέπουμε πως το μεγάλο αφεντικό της CIA που διαδέχθηκε τον στρατηγό Πετρέους (γνωστό για το ερωτικό σκάνδαλο αλλά πληροφορίες λένε πως είχε εκνευρίσει με τη στάση του την Ισραηλινή πλευρά) δεν είναι κάποιος τυχαίος αξιωματούχος.

Ο Μπρέναν, ο οποίος μιλάει άπταιστα αραβικά, γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1955 στο Νιου Τζέρσει. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Fordham University, στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καϊρου και στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Στη πρώτη θητεία του Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, είχε διοριστεί ως σύμβουλος του πλανητάρχη για θέματα τρομοκρατίας. Τότε ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος, ο Μπάρακ Χουσείν Ομπάμα είχε δηλώσει για τον Μπρέναν ότι «έχει την εμπειρία, το όραμα και την ακεραιότητα που απαιτούνται για τη θέση αυτή».Ο Μπρέναν είχε διατελέσει σύμβουλος του Ομπάμα και κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του .Έχει εργαστεί ως αναλυτής και αξιωματικός σε γραφεία της CIA στο εξωτερικό και υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας.
Υπηρέτησε ως προσωπάρχης του Τζορτζ Τένετ και στην δεκαετία του ΄90 ήταν σταθμάρχης της CIA στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορείες ο Μπέρναν συζήτησε και συμφώνησε με τη Ρωσική πλευρά θέματα τρομοκρατίας καθώς και τη στάση ΗΠΑ-Ρωσίας στην περίπτωση της Λιβύης που είναι το νέο πεδίο δράσης του Ισλαμικού Χαλιφάτου (DAESH). Ο δρόμος εξάλλου για συνεργασία των δυο χωρών άνοιξε μετά τις πολλαπλές συναντήσεις Λαβρόφ – Κέρι.

Άλλες πληροφορίες πάλι λένε πως συζητήθηκε και το μέλλον του Κουρδιστάν καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία φαίνεται πως συμπλέουν (σε κάποια τουλάχιστον σημεία) στο θέμα της επίσημης ανεξαρτησίας των Κούρδων. Οι Κούρδοι υπήρξαν παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην αποστολή τους να συλλάβουν τον Σαντάμ Χουσεΐν. Επίσης, συνέλαβαν τον Χασάν Γκουλ, αγγελιοφόρο του επικεφαλής της Αλ Κάιντα Οσάμα Μπιν Λάντεν, το 2004, η οποία οδήγησε τελικά στην επιχείρηση Λόγχη του Ποσειδώνα, κατά την οποία αμερικανοί πεζοναύτες σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν.

Υπέρ των Κούρδων κινείται και η Ρωσική πλευρά μετά την ένταση στις Ρωσοτουρκικές σχέσεις που δημιουργήθηκε από την κατάρριψη από την Τουρκία του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους στις 24 Νοεμβρίου 2015 που κόστισε τη ζωή του Ρώσου αξιωματικού και οδήγησε σε ρωσικές κυρώσεις προς την χώρα. Τα ρωσικά ΜΜΕ μάλιστα ξεκίνησαν να προβάλλουν με ιδιαίτερη θέρμη τα αιτήματα του Κουρδικού λαού για ένα ανεξάρτητο κράτος.

Ας μην λησμονούμε όμως πως το CNN από τον Οκτώβριο του 2014 έδειξε στους Αμερικανούς πολίτες ποιο είναι το Κουρδιστάν. Μια κίνηση που δείχνει καθαρά την τακτική των Αμερικανών στην περιοχή.


Υπενθυμίζουμε επίσης πως τον Ιούνιο του 2014, όταν ο Κέρι μετέβη αεροπορικώς στον κουρδικό θύλακα έπειτα από μια επίσκεψη σχεδόν 24 ωρών στη Βαγδάτη στο πλαίσιο μιας κατεπείγουσας περιοδείας του στη Μέση Ανατολή με σκοπό να «σωθεί το Ιράκ» ζήτησε από τον Κούρδο πρόεδρο Μασούντ Μπαρζανί να ταχθούν στο πλευρό της κυβέρνησης στη Βαγδάτη. Προφανώς τότε θα πρόσφερε και κάποια ανταλλάγματα που ήρθε μάλλον η ώρα να δοθούν.

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο Μασούντ Μπαρζανί είνα Κούρδος πολιτικός και Πρόεδρος του Ιρακινού Κουρδιστάν από το 2005. Το Ιρακινό Κουρδιστάν ή Περιοχή του Κουρδιστάν που επίσης αναφέρεται ως Νότιο Κουρδιστάν και ως τμήμα του Μείζονος Κουρδιστάν και είναι μια ημιαυτόνομη περιοχή στο Ιράκ, ομοσπονδιακά αναγνωρισμένη. Συνορεύει στα ανατολικά με το Ιράν, στα βόρεια με την Τουρκία, στα δυτικά με τη Συρία και στα νότια με το υπόλοιπο Ιράκ. Μετά την ήττα του Σαντάμ Χουσεΐν στον Πόλεμο του Κόλπου (1991) ένα από τα αποτελέσματα ήταν να τεθούν υπό κουρδικό έλεγχο οι περιοχές του βορείου Ιράκ που παραδοσιακά θεωρούνται πατρίδα των Κούρδων (γνωστές με τις ονομασίες Ιρακινό Κουρδιστάν και «Νότιο Κουρδιστάν». Λίγους μήνες μετά τη σύσταση αυτόνομης ζώνης, διεξήχθησαν και οι πρώτες ελεύθερες εκλογές το 1992.

Ο Μπαρζανί ως πρόεδρος του ημιαυτόνομου Κουρδιστάν έχει πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις σε πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες οι ΗΠΑ, η Ιταλία και η Ιορδανία ενώ ήταν και ένας από τους υποψηφίους στη βραχεία λίστα του περιοδικού Time για το Πρόσωπο της Χρονιάς του 2014, για τις προσπάθειές του για ανεξαρτησία του Κουρδιστάν αλλά και για τον αγώνα του εναντίον του DAESH. Σύμφωνα με δήλωσή του στο CNN, στις 23 Ιουνίου 2014 το Ιράκ διαλύεται και έχει έλθει η στιγμή αυτοπροσδιορισμού των Κούρδων του Ιράκ, που δεν είναι δυνατόν να γίνουν «όμηροι του άγνωστου».

Για τον αγώνα των Κούρδων Πεσμεργκά ενάντια στο DAESH έχουν γίνει πάμπολλες αναφορές στα ΜΜΕ της Δύσης με τελευταία και ιδιαίτερα σημαντική την εκπομπή του δημοσιογράφου- πολεμικού ανταποκριτή και συγγραφέα Neil Shea στο National Geographic Channel πριν από λίγες ημέρες όπου εξήρε την ανδρεία των Κούρδων λέγοντας πως θα έρθει η στιγμή που θα ζητήσουν το δικό τους κράτος και η διεθνής κοινότητα δεν θα μπορέσει να τους αρνηθεί. (Η εμπειρία μου με έχει μάθει πως τα ρεπορτάζ αυτά, ειδικά του National Geographic δεν είναι τυχαία και όσα λέγονται έχουν συγκεκριμένους σκοπούς).Ο υποθετικός χάρτης του Κουρδιστάν, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερος από την περιοχή του ημιαυτόνομου Κουρδιστάν και σίγουρα αυτή τη στιγμή φαντάζει δύσκολο να ενωθούν όλες αυτές οι περιοχές. Είναι μια περιοχή όπου απλώνεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, στις ανατολικές επαρχίες της σημερινής Τουρκίας έως την περιοχή του Καυκάσου βόρεια και ορισμένες από τις βορειοδυτικές επαρχίες του Ιράν και τις βόρειες του Ιράκ στα νότια. Η δημιουργία λοιπόν ενός κράτους σ΄αυτήν την περιοχή σίγουρα θα στερούσε τμήματα από Τουρκία, Συρία, Ιράκ και Ιράν δημιουργώντας ανεξέλεγκτες αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Αρχικά, η Τουρκία θα αντιμετώπιζε σοβαρότατο πρόβλημα και θα επιχειρούσε όλη αυτή την ένταση της αποτυχίας να την μεταφέρει στην περιοχή του Αιγαίου. Πρόβλημα επίσης θα αντιμετώπιζε και ο Ερντογάν που ίσως να έχανε την εξουσία και να βλέπαμε τον στρατό να αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό για την ευρύτερη περιοχή.

Πάντως ήδη ο Ερντογάν βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί καθώς οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις δεν βρίσκονται και στην καλύτερη χρονική τους περίοδο.Ο Τούρκος πρόεδρος, που θα βρεθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα την Πέμπτη και την Παρασκευή για την τέταρτη Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια, έκανε τα αδύνατα δυνατά για να έχει διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.Επισήμως, όμως θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν ενώ όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος η συνάντηση Ερντογάν- Ομπάμα θα γίνει κάποια στιγμή στο πόδι και στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου. Η Άγκυρα θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις διαβεβαιώνει πως η επίσκεψη του προέδρου της έχει κυρίως στόχο τη συμμετοχή του, μαζί με πολλούς άλλους αρχηγούς κρατών στη Σύνοδο και να εγκαινιάσει ένα μεγάλο οθωμανικού στυλ τζαμί στο Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσινγκτον.

Την ίδια προβληματισμό προκαλεί η είδηση ότι το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προτίθεται να καλέσει στα όπλα και τις γυναίκες ακολουθώντας το παράδειγμα των Κούρδων και του Ισραήλ προκαλεί προβληματισμό για όσα αναμένονται στην περιοχή. Ενώ αναμένουν τις βουλευτικές εκλογές στη Συρία στις 13 Απριλίου και με τις πληροφορίες που έρχονται να μιλούν για αναταραχή στην περιοχή, το ερώτημα είναι ποια στάση θα κρατήσει η χώρα μας αλλά και ποια η στάση της Ευρώπης και του Ισραήλ σε περίπτωση ανακοίνωσης ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν.

Σίγουρα το Ισραήλ και καθώς οι προσπάθειες επαναπροσέγγισης με Τουρκία μετά την ένταση στις σχέσεις του από το Mavi Marmara και έπειτα θα κινηθούν με την διπλωματική σκέψη πως ο εχθρός του εχθρού μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο.

Πηγή: Γιώτα Χουλιάρα από geopolitics.com.gr.

http://www.diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

FedHatta: "Δώδεκα" μήνες τουρισμός, 12 θεματικές μορφές...Με στόχο τον τουρισμό 12 μηνών το χρόνο και την ανάδειξη των θεματικών μορφών τουρισμού στη χώρα μας η Ομοσπονδία Συνδέσμων Τουριστικών Γραφείων FEDHATTΑ παρουσίασε χθες επισήμως το πρόγραμμα «Δώδεκα» σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο "Μ.Βρετανία".

Ο Πρόεδρος της FEDHATTA κ. Λύσανδρος Τσιλίδης επισήμανε ότι «το Δώδεκα θα αποτελέσει αφορμή για τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω διεθνών roadshows που θα οργανώσει η Ομοσπονδία, με στόχο και την προβολή και ανάδειξη λιγότερο γνωστών τουριστικών προορισμών». Ο κ.Τσιλίδης ζήτησε τη συστράτευση όλων των δυνάμεων, δηλώνοντας ότι «στον τουρισμό δεν χωράει αντιπαράθεση, υπάρχει μόνο μια λέξη, η σύνθεση»

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύσσονται 12 θεματικοί άξονες - εργαλεία για τη δημιουργία τουριστικών πακέτων, που αφορούν τον αθλητικό τουρισμό, τον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό, τον περιηγητικό τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό, την ελληνική φύση, τη λαϊκή παράδοση, τη γαστρονομία, τη γευσιγνωσία και την οινογνωσία, τη διασκέδαση, τον θαλάσσιο τουρισμό, τον συνεδριακό και εκθεσιακό τουρισμό.

Ο πρόεδρος της Ένωσης ταξιδιωτικών πρακτόρων Βρετανίας (ΑΒΤΑ), Νόελ Ιωσηφίδης, σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του FEDHATTA τόνισε ότι πρέπει να υιοθετηθεί από τους τουριστικούς πράκτορες ειδικά σε σχέση με τους μικρούς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας μας. Αν και αυτή η αγορά δεν είναι μεγάλη, είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα, τόνισε.

Ο Πρόεδρος της ΑΒΤΑ ως βασικός ομιλητής ανέλυσε το σπουδαίο ρόλο των τουριστικών γραφείων στην παγκόσμια τουριστική αγορά καθώς και στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Όσον αφορά το Δώδεκα, δήλωσε ότι ανυπομονεί να συμβάλλει στην υλοποίηση της εξαιρετικής πρωτοβουλίας της Ομοσπονδίας.

Ο κ.Ιωσηφίδης παρουσίασε διεθνή στοιχεία, που δείχνουν τη μεγάλη άνοδο των on line κρατήσεων και την απειλή για τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών ταξιδιωτικών πρακτόρων, που πρέπει σε ρόλο ταξιδιωτικού συμβούλου να διαμορφώσουν ταξιδιωτικά προγράμματα, που θα ανταποκρίνονται σε εξατομικευμένες ανάγκες.

Ε.Κουντουρά: Έκκληση για την εικόνα της Ελλάδας

Η Αν. Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία, αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και εργαλείο για τον ελληνικό τουρισμό, εκφράζοντας την ικανοποίηση της. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία με την Ομοσπονδία για το σύνολο των θεμάτων του τουρισμού, στις προσπάθειες του Υπουργείου για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και στη νέα στρατηγική του Υπουργείου, βασισμένη στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη.

Η κυρία Κουντουρά ζήτησε από το σύνολο των πολιτικών και τουριστικών παραγόντων να στηρίξουν πρωτοβουλία του υπουργείου που θα επιχειρήσει να δώσει στις σωστές διαστάσεις το ζήτημα του προσφυγικού, ώστε να μη διαμορφώνεται στο εξωτερικό μια διαφορετική εικόνα, που πλήττει τον τουρισμό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας καταρτίζουν τα προγράμματά τους δυο και τρια χρόνια πριν και η σημερινή εικόνα ενδέχεται να έχει συνέπειες στα προγραμμάτα κρουαζιέρας του 2017 και 2018.

Σχετικά με την επιμήκυνση της περιόδου είπε ότι σε Κρήτη και Ρόδο η προσπάθεια επιμήκυνσης της περιόδου αυξάνεται και φέτος κατά 2 εβδομάδες τόσο την Άνοιξη όσο και το Φθινόπωρο.

Η Υπεύθυνη του Τομέα Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Σερρών κα.Φωτεινή Αραμπατζή επεσήμανε την αρτιότητα και πληρότητα του Δώδεκα, θεωρώντας ότι θα συμβάλλει ενεργά στην τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Δήλωσε την πρόθεση να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία με την FEDHATTA για την επίλυση των κλαδικών θεμάτων των τουριστικών γραφείων, δηλώνοντας ότι ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων μας και επιβάλλει πολιτικό σεβασμό.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Επικεφαλής του Τομέα Ανάπτυξης, Τουρισμού και ΕΣΠΑ της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, χαιρέτησε την πρωτοβουλία Δώδεκα, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία δουλεμένη με μεράκι, αγάπη και επαγγελματισμό. Επιπλέον, εξέφρασε την πάγια θέση του ότι η ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού θα επιτευχτεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θεωρώντας αναγκαία την ολοκλήρωση του Τουριστικού Επιμελητηρίου, το οποίο θα ενώσει όλο τον τουριστικό κόσμο.

Τιμητικές διακρίσεις


Στα πλαίσια της παρουσίασης του Δώδεκα η Ομοσπονδία τίμησε τον κ. Γιώργο Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την ολοκληρωμένη προβολή και προώθηση της Περιφέρειας μέσω της τουριστικής καμπάνιας «Aegean Islands. Like No Other», καθώς και τον κ. Δημήτρη Πειθή, τον «λόγιο του Τουρισμού», Συνιδρυτή και Πρόεδρο του Ομίλου Ταξιδιωτικών Γραφείων Argo.

Τιμητικό βραβείο δόθηκε και στον Πρόεδρο της ΑΒΤΑ κ.Ιωσηφίδη για τις συνεχείς, έμπρακτες προσπάθειες στήριξης του ελληνικού τουρισμού. To βράδυ της Δευτέρας τιμήθηκε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.Γιάννης Μπουτάρης.

Σημειώνεται ότι η καμπάνια του Νοτίου Αιγαίου «Aegean Islands. Like No Other», από την έναρξή της τον περασμένο Νοέμβριο, μετρά ήδη σημαντικές διακρίσεις. Ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος, λίγες μόνο μέρες πριν παρέλαβε το “Newcomer Award” στην MITT 2016 της Μόσχας,

**Σημειώνεται ότι στη συνέχεια ακολούθησε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΗΑΤΤΑ.


http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Νότης Μαριάς στην Ελληνική Βουλή: Ήρθε η ώρα η τρόικα να λογοδοτήσει για τα μνημόνια.Μιλώντας σήμερα 30/3/2016 στη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής και της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έλεγχο της εφαρμογής των μνημονίων στην Ελλάδα η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα της Γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών, Καθηγητής Νότης Μαριάς επισήμανε ότι παύει πλέον η γκρίζα ζώνη της έλλειψης ελέγχου της τρόικας κατά την εφαρμογή των μνημονίων στην Ελλάδα.

Ο Νότης Μαριάς επισήμανε ότι τα μνημόνια απέτυχαν μια και φτωχοποίησαν το 40% του Ελληνικού λαού, γέμισαν την πατρίδα μας με στρατιές ανέργων και αύξησαν το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές Φεβρουαρίου εγκρίνοντας την Έκθεση του Νότη Μαριά για τη δράση της ΕΚΤ το 2014 ζήτησε να υπάρξει έλεγχος και διαφάνεια στο ρόλο της λειτουργίας της τρόικας στην Ελλάδα.

Κατόπιν ο Νότης Μαριάς ενημέρωσε τους Έλληνες Βουλευτές ότι κατά τη σημερινή συνάντηση της ως άνω Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρόικα κ. D. Costello έθεσε το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων με 14 δις ευρώ τα οποία μπορούν να προέλθουν από τα τουλάχιστον 19,5 δις ευρώ που περίσσεψαν κατά τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Με τον τρόπο θα μπορέσουν επιτέλους να καλυφθούν οι ζημιές που υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI και την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (12,5 δις ευρώ και 1,5 δις ευρώ αντίστοιχα) .

Πλην όμως ο «πολύς» Costello απέρριψε την εν λόγω πρόταση του Νότη Μαριά εμμένοντας στη ληστρική πολιτική της τρόικας που διαλύει τα ασφαλιστικά ταμεία και αυτό με το επιχείρημα ότι αφενός μεν δεν έχει προταθεί κάτι τέτοιο από την Ελληνική κυβέρνηση και αφετέρου διότι οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα επιδοτούσαν δήθεν το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα!!! αποκρύπτοντας επιμελώς ότι τα παραπάνω ποσά που περίσσεψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν δόθηκαν ως χάρισμα από τους ευρωπαίους αλλά προέρχονται από το δάνειο του τρίτου μνημονίου που βαραίνει την ίδια την Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι ο Νότης Μαριάς συμμετέχει ως μέλος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έλεγχο της εφαρμογής των μνημονίων στην Ελλάδα εκπροσωπώντας τους Ευρωπαίους Αντιφεντεραλιστές.


http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΝΕΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ! Βρέθηκαν εντόσθια κοτόπουλου στην φορμόλη και κρέας πιθήκου!

Αρχίζουν έλεγχοι και στην Ελλάδα; -Σε 57 χώρες- Μέχρι και ελιές με επικάλυψη από θειϊκό χαλκό

​Συναγερμός έχει σημάνει σε 57 χώρες μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από κοινού από την Interpol και τη Europol, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 10.000 τόνοι νοθευμένων ή παραποιημένων τροφίμων: Εντόσθια κοτόπουλου στη φορμόλη, ελιές με επικάλυψη από θειϊκό χαλκό, κρέας πιθήκου…

Η επιχείρηση αυτή με την ονομασία Opson V κατέγραψε ένα ρεκόρ όσον αφορά τις ποσότητες των κατασχεθέντων υλικών, ανακοίνωσε σήμερα η διεθνής αστυνομική οργάνωση.

Πέρυσι η Opson IV είχε επιτρέψει την κατάσχεση 2.500 τόνων παραποιημένων τροφίμων.

Πραγματοποιήθηκαν πολλές συλλήψεις σ' όλο τον κόσμο και οι έρευνες συνεχίζονται, προσθέτει η Intepol, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των συλληφθέντων.

Σχεδόν εννέα τόνοι ζάχαρης μολυσμένης από λιπάσματα κατασχέθηκαν στο Χαρτούμ (Σουδάν).

Στην Ιταλία, η αστυνομία κατέσχεσε 85 τόνους ελιές «βαμμένες» με ένα διάλυμα θειικού χαλκού (γαλαζόπετρας) για να γίνουν πιο ωραίες στην εμφάνιση, εξηγεί η Interpol, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Λιόν (Γαλλία).

Στην Ταϊλάνδη, η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει ένα δίκτυο μετά τη σύλληψη ενός προσώπου που μετέφερε τέσσερις τόνους κρέατος που είχαν εισαχθεί παρανόμως από την Ινδία.

Οι ερευνητές κατέστρεψαν στη συνέχεια περισσότερους από 30 τόνους βοείου και βουβαλίσιου κρέατος ακατάλληλου για κατανάλωση που προορίζονταν να πωληθούν από σούπερ-μάρκετ.

Τα τελωνεία του αεροδρομίου του Ζαβεντέμ στο Βέλγιο ανακάλυψαν πολλά κιλά κρέατος πιθήκου, ενώ στη Γαλλία κατασχέθηκαν πολλά κιλά από γρύλλους και κάμπιες.

Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση, η Interpol αφηγείται την κατάσχεση στην Ινδονησία 70 κιλών εντοσθίων από κοτόπουλα διατηρημένων στη φορμόλη, η ύπαρξη της οποίας στα τρόφιμα απαγορεύεται.

Οι επιχειρήσεις Opson, οι οποίες άρχισαν για πρώτη φορά το 2011, έχουν εξελιχθεί σταδιακά ώστε αυτή τη στιγμή να περιλαμβάνουν γύρω στις 60 χώρες σ' ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα νοθευμένα και κακής ποιότητας τρόφιμα και ποτά αποτελούν μια πραγματική απειλή για την υγεία και την ασφάλεια», σχολιάζει στην ανακοίνωση ο Μάικλ Έλις, επικεφαλής της μονάδας που είναι αφιερωμένη στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου παράνομων εμπορευμάτων στους κόλπους της Interpol.

Αρχίζουν έλεγχοι και στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Γιάννης Τσάλτας είπε ότι ο ΕΦΕΤ από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί από κοντά το νέο αυτό διατροφικό σκάνδαλο, καθώς από αρκετές χώρες έκανε εισαγωγές και η Ελλάδα.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ο ΕΦΕΤ να είναι ήδη σε επιφυλακή. Ο κ. Τσάλτας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο ΕΦΕΤ θα λάβει όλα τα μέτρα εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να εξακριβωθεί που και αν έχουν διοχετευτεί και στην Ελλάδα ποσότητες ακατάλληλου κρέατος.


http://www.diulistirio.blogspot.gr/Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ρωσία: Εφαρμόστηκε ο χημικός ευνουχισμός δια νόμου σε παιδόφιλουςΟ Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ υπέγραψε διάταξη, που ενισχύει τις ποινές, προβλέπει επίσης ποινή ισόβιας κάθειρξης για όσους υποτροπιάζουν.

Η διάταξη, που ενισχύει τις ποινές, προβλέπει επίσης ποινή ισόβιας κάθειρξης για όσους υποτροπιάζουν…

Ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε νόμο, που επιτρέπει την καταδίκη σε χημικό ευνουχισμό παιδόφιλων που κρίνονται ένοχοι για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μικρότερων των 14 ετών.

Αυτός ο νόμος είχε υιοθετηθεί στις 7 Φεβρουαρίου από την Κάτω Βουλή (Δούμα) και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (“Ανω Βουλή) στις 22 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

Για να καταδικαστεί ο δράστης ενός σεξουαλικού εγκλήματος σε χημικό ευνουχισμό, το δικαστήριο πρέπει να ζητήσει τη γνωμάτευση εμπειρογνωμόνων.

Ο νόμος, που ενισχύει τις ποινές για τους παιδόφιλους, προβλέπει επίσης ποινή ισόβιας κάθειρξης για όσους υποτροπιάζουν.

Το Μάιο του 2011 ο Μεντβέντεφ είχε προτείνει το χημικό ευνουχισμό «σε εθελοντική βάση». Το 2010 διαπράχθηκαν στη Ρωσία περισσότερα από 9.500 σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων.


http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ανήσυχοι οι παιδίατροι για τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών τους

Το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των παιδιών, κατά τη διαδικασία που προηγείται ενός ιδιωτικού ασφαλιστηρίου υγείας, αναδεικνύει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής.

Όπως καταγγέλλει συγκεκριμένα, για να προβούν σε σύμβαση ασφάλισης κάλυψης παιδιών οι ασφαλιστικές εταιρείες, άλλοτε ζητούν να ελέγξουν το βιβλιάριο υγείας ή τη φωτοτυπία του κι άλλοτε ζητούν από τον παιδίατρο να συμπληρώσει ιατρική γνωμάτευση που έχουν δημιουργήσει οι ίδιες, με πληροφορίες που υπερβαίνουν τον απλό ιατρικό έλεγχο, εκθέτοντας το ιατρικό απόρρητο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η ακόλουθη ιατρική γνωμάτευση που βλέπετε δεξιά και η οποία δεν παραδίδεται καν σε γιατρούς όπως ο νόμος ορίζει (άρ. 7, παρ. 1(δ) του Ν. 2472/1997), αλλά σε ασφαλιστικούς πράκτορες – δηλαδή σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

«Όπως είναι προφανές, αντιμετωπίζεται με απόλυτη προχειρότητα η διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των παιδιών, καθώς από το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας και τα λοιπά ιατρικά παραστατικά, προκύπτουν πλείστα άλλα προσωπικά στοιχεία αυτών (παθήσεις, στοιχεία γονέων κλπ), μερικά εκ των οποίων για κάποιους από αυτούς μπορεί να αποτελούν και κρίσιμα απόρρητα προσωπικά στοιχεία»αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής σε επιστολή της προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. «Εξάλλου ο ίδιος σκοπός μπορούσε να εξυπηρετηθεί με την προσκόμιση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες πιστοποιητικού υγείας του παιδιού, το οποίο θα εκδίδεται από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί, προστατευομένου με τον τρόπο αυτό του προσωπικού απορρήτου»συμπληρώνει.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι παιδίατροι ζητούν από την Ανεξάρτητη Αρχή να μεριμνήσει:

α) για την αποδοχή εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών απλού ιατρικού πιστοποιητικού υγείας, και

β) για τη θεσμοθέτηση καταλλήλου πιστοποιητικού υγείας που θα διασφαλίζει τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, παρέχοντας ταυτόχρονα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κι επιφέροντας ποινικές ευθύνες σε αυτόν που το συμπληρώνει για το περιεχόμενό του.

Τέλος, προκειμένου να διαφυλαχτεί το ιατρικό απόρρητο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οι παιδίατροι ζητούν το κάθε ιατρικό πιστοποιητικό ή πληροφορία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, να παραδίδεται αποκλειστικά από τον ασφαλιζόμενο με συστημένη επιστολή και μόνο στον εξουσιοδοτημένο και συνεργαζόμενο με την ασφαλιστική εταιρεία γιατρό και όχι στον ασφαλιστικό πράκτορα.


http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπήρχαν καν τουαλέτες.

Η εξέδρα… 


Ενώ σε πολλές πρωτεύουσες πολιτισμένων λαών έλειπε από τα σπίτια το πιο «αναπόφευκτο» μέρος, η τουαλέτα (εξέδρα ή απόπατος), στα βυζαντινά σπίτια αυτή δεν ήταν σπάνια. Στη βυζαντινή τουαλέτα υπήρχαν πήλινοι σωλήνες για απομάκρυνση των λυμάτων, οι οποίοι έπρεπε να συναντώνται με τους σωλήνες των διπλανών σπιτιών και να σχηματίζουν δίκτυο. Σε περίπτωση βλάβης έπρεπε να επιδιορθώνονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη, μέχρι του σημείου που συναντούσαν τους σωλήνες των γειτόνων.


Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά…


Οι Βυζαντινοί έτρεφαν μεγάλη αγάπη στην καθαριότητα. Σύμφωνα με την άποψη της επίσημης Εκκλησίας, τρία μπάνια την ημέρα ήταν υπερβολικά, ωστόσο τα δύο δεν ήταν ασυνήθιστο φαινόμενο. Όμως, οι κληρικοί που συλλαμβάνονταν να κάνουν δύο λουτρά την ημέρα δέχονταν αυστηρές επιπλήξεις. Οι πλούσιοι είχαν ιδιόκτητα λουτρά, ενώ για όλους τους άλλους υπήρχαν τα δημόσια, τα οποία ωστόσο στεγάζονταν σε επιβλητικά κτίρια, ήταν πολυτελή και παρείχαν όλες τις ανέσεις. Από την εποχή του Ιουστινιανού, ίσως και πιο πριν, τα δημόσια λουτρά είχαν μπανιέρες σε χωριστά διαμερίσματα, τα οποία βρίσκονταν γύρω από μια μεγάλη κυκλική λίμνη. Το νερό ζεσταινόταν σε μεγάλους λέβητες και διοχετευόταν στους κατάλληλους χώρους μέσα από ένα σύστημα σωληνώσεων, ενώ υπήρχε η δυνατότητα να επιλέξει κάποιος το κρύο μπάνιο ή ακόμα και το ατμόλουτρο.! Στα δημόσια λουτρά η είσοδος στους άντρες επιτρεπόταν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ενώ στις γυναίκες μόνο το βράδυ....


Νερό και σαπούνι…

Γενικά, οι Βυζαντινοί πρόσεχαν την εικόνα τους και λούζονταν σχετικά συχνά με εξαίρεση τους μοναχούς, που υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε στερήσεις. Σύμφωνα με τα «ιατρικά» βιβλία της εποχής, οι Βυζαντινοί τον Γενάρη δεν έπρεπε να κάνουν περισσότερα από τέσσερα λουτρά, τον Μάρτη έξι και τον Απρίλη οκτώ. Ως μέσα καθαρισμού χρησιμοποιούνταν ίνες από σπάρτα ή άλλο λουτρόχορτο και σαπούνι, το οποίο πήραν οι Βυζαντινοί απ’ τους Γάλλους, ή παλαιότερα από νίτρο. Από το σπάρτο προήλθε η λέξη «σπαρτεύω» και από αυτήν το «παστρεύω» (καθαρίζω).


Bain mixtes

Κοινά λουτρά αντρών και γυναικών όπως τα εννοούμε σήμερα, δηλαδή σε ανοικτό χώρο (θάλασσα κλπ), οι βυζαντινοί δεν είχαν. Σε κλειστό χώρο όμως το κοινό λουτρό, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο, παρά τις διαμαρτυρίες των πατέρων της Εκκλησίας και των συνόδων. Πολλοί λαϊκοί, επίσης, θεωρούσαν σκάνδαλο το να ξεγυμνώνονται σε κοινή θέα όσοι και όσες χρησιμοποιούσαν τα λουτρά. Ωστόσο, στα λουτρά ο επισκέπτης συναντούσε ακόμα και κληρικούς ή ασκητές. Η προσωπική υγιεινή ήταν και παραμένει θέμα πολιτισμού και στο Βυζάντιο το πολιτιστικό επίπεδο ήταν υψηλό. Από την έκδοση «Η άγνωστη πλευρά του Βυζαντίου. Ιστορικά παράδοξα»...

Από την έκδοση «Η άγνωστη πλευρά του Βυζαντίου. Ιστορικά παράδοξα»...

πηγή
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Βοθρολύματα ο θησαυρός!..

    Η βρώμα κι η δυσωδία, καθώς και οι δαιδαλώδεις υπόγειες διαδρομές του παρακράτους της διαπλοκής,
..αναδείχτηκαν και πάλι ανάγλυφα στην χθεσινή συζήτηση στην Βουλή, γι αυτούς που μπορούν να ερμηνεύσουν λόγια, εκφράσεις, κινήσεις και ρητορικές κορώνες,
..από τους νάνους της πολιτικής, πλην γίγαντες
της πολιτικής αγυρτείας,
..που αποτελούν πλέον μία μνημονιακή συμμορία συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης.

Είναι φανερό πως το οικοδόμημα που ζούμε έχει θεμέλια ξύλινα καταφαγωμένα απ' τους αρουραίους και το σαράκι, κι ένα υπόγειο πλημμυρισμένο από βοθρολύματα.
Η μπόχα που αποπνέει κάθε φορά που κάποιος επιχειρεί ν' ανοίξει την πόρτα και να κάνει ένα έλεγχο στα θεμέλια αυτού του ξεχαρβαλωμένου σαραγιού που λέγεται ελληνικό κράτος και διοίκηση,
..είναι ικανή να σκοτώσει τον οποιοδήποτε πολίτη, εκτός από πολιτικούς που τα βοθρολύματα αυτά ρέουν πιά μέσα στις φλέβες τους, έχουν μπολιαστεί μ' αυτά, κι έχουν πλέον ανοσία.

Τα τόσα χρόνια του πασοκισμού, τα άλλα τόσα της διαπλοκής, με φυσικό επακόλουθο τα χρόνια των μνημονίων (που κι αυτά απ' το ΠαΣοΚ και την διαπλοκή ξεκίνησαν),
..έχουν συσσωρεύσει τόση κόπρο που μόνο ένας Ηρακλής πιά, με δύναμη, γνώση, και θέληση θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Δυστυχώς όμως, Ηρακλείς δεν υπάρχουν πιά σε τούτον τον τόπο. Τουλάχιστον όχι ορατοί.
Μόνον εξαγορασμένοι δωσίλογοι, και ξεπουλημένοι για προσωπικά συμφέροντα υποτελείς τους.

Την δουλειά της αληθινής και ριζικής κάθαρσης θα μπορούσε να κάνει μόνον μιά λαϊκή επανάσταση, ή μιά δικτατορία.
Κι επειδή την δεύτερη λύση την απορρίπτουμε σαν ακραία και απολυταρχική,
..δεν μας μένει παρά να ελπίσουμε και να πιστέψουμε στην πρώτη.

Η λαϊκή επανάσταση όμως απαιτεί λαό.
Και στον λαό στα χρόνια του πασοκισμού, της διαπλοκής και των μνημονίων, είχε δοθεί το ''προνόμιο'' να σκεπάζει τα βοθρολύματα και την κόπρο με ψήφους και ρουσφέτια.
Μεγάλο μέρος του έχει συνηθίσει και την μπόχα και παρουσία της βρωμιάς.
Κι ένα ακόμη μεγαλύτερο έχει φοβηθεί την δύναμή της.
Την δύναμη να βρωμίζει ό,τι αγγίζει, και να πνίγει μεσ' τα σκ@τά όποιον αποπειραθεί να την καθαρίσει.

Άρα αδιέξοδο;
Λένε πως στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
Δημοκρατία έχουμε;..

Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δικαστήριο του Ισραήλ βάζει stop στον αγωγό Ισραήλ - Τουρκίας. Σε πλήρη απομόνωση η ΤουρκίαΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

«Χαστούκι» στην Άγκυρα αλλά και δυσάρεστη έκπληξη στην ίδια την ισραηλινή κυβέρνηση προκάλεσε μια απόφαση του Ανωτάτου Ισραηλινού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η εξαγωγή ισραηλινού φυσικού αερίου γιατί είναι αντίθετη με την ισραηλινή νομοθεσία.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται, το φυσικό αέριο που βρέθηκε στα κοιτάσματα φυσικού αερίου του θαλασσίου οικοπέδου Λεβιάθαν που ανακαλύφθηκαν το 2009, σύμφωνα με τα σχέδια της τουρκικής εταιρείας Zorlu ve Turcas-EnerjisiSA προβλέπονταν μέχρι το 2019 μέσω ενός ενεργειακού αγωγού να μεταφερθεί στην Τουρκιά και από κει θα διοχετεύονταν στις ευρωπαϊκές αγορές.


Μετά όμως από παρέμβαση της ισραηλινής αντιπολίτευσης που κατέθεσε ένσταση στον Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, η απόφαση που βγήκε τώρα με ψήφους 4 έναντι μιας, απαγορεύει την εξαγωγή του ισραηλινού φυσικού αερίου. Σημειωτέον ότι το Δικαστήριο επικαλέστηκε λόγους εθνικής ασφαλείας για να εκδώσει την ανωτέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή δεν βρίσκει σύμφωνη την ισραηλινή κυβέρνηση του Νετανιάχου, αλλά σίγουρα βάζει ανυπέρβλητα εμπόδια στο να προχωρήσει η συνεργασία Ισραήλ Τουρκίας για την κατασκευή του ενεργειακού αγωγού που θα συνδέει το οικόπεδο Λεβιάθαν με το τουρκικό λιμάνι της Μερσίνας, όπως προέβλεπε το τουρκικό σχέδιο.


Μετά την απόφαση αυτή όλη η υπόθεση της ενεργειακής σύνδεσης Ισραήλ Τουρκίας τινάζεται κυριολεκτικά στον αέρα, όπως επισημαίνουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Βόμβες Καμμένου:Συγγενείς στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι μέτοχοι της MARFIN; Θα στηρίξω Τσίπρα μέχρι τέλουςΚαταλυτική για τις πολιτικές εξελίξεις ήταν η ομιλία του Πάνου Καμμένου, στη Βουλή στη συζήτηση για τη Δικαιοσύνη και τη Διαπλοκή. Αφού πρώρα ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει μέχρι τέλους τον Αλ Τσίπρα, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αποχώρησης από την κυβερνητική πλειοψηφία ( υποβάθμισε σε απλό φραστικό λάθος, το ζήτημα Μουζάλα), στη συνέχεια, επιτέθηκε:
Στη ΝΔ παρουσιάζοντας τις συμβάσεις της ΝΕΡΙΤ επί Σαμαρά με τον Μαυρίκο, καθώς και τιμολόγια τηςΝΔ από την εποχή που ήταν ο ίδιος στο κόμμα, με Μουσσά, Νίκο Καραμανλή κα δημοσιογράφους…

Στο ΠΑΣΟΚ και τον Βαγγέλη Βενιζέλο, αφήνοντας βαρειά υπονοούμενα για “συγγενείς στελεχών του ΠΑΣΟΚ” που παραμένουν μέτοχοι στη MARFIN του κ Βγενόπουλου, τον οποίο υπερασπίζεται ο κ Βενιζέλος.

Στον Σταύρο Θεοδωράκη για τη σχέση του με τον Κώστα Σημίτη αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις συναλλαγές του ίδιου και της οικογένειάς του με τη Siemens, αλλά και γιατί, όπως αποκάλυψε, την προηγούμενη εβδομάδα όταν πήγαν στο ΕΛΚ, κατήγγειλαν στην Μερκελ, ότι δήθεν οι ΑνΕλλ θα ρίξουν την κυβέρνση στην Ελλάδα και δεν είναι η ΝΔ που προκαλεί πολιτική αποσταθεροποίηση …

Τέλος ο κ Καμμένος ξεκαθάρισε ότι στηρίζει προσωπικά τον Τσίπρα παρά τις διαφορές τους γιατί είναι έντιμος.Πηγή

http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Παπαγγελόπουλος: Με εντυπωσιάζει η ανικανότητα της διαπλοκής να οργανώσει μια σκευωρία«Δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόροι στη συντριπτική τους πλειοψηφία γελάνε με το επιχείρημα ότι επιχειρεί η σημερινή κυβέρνηση να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης» ανέφερε στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

"Δεν έχω να κρύψω τίποτε" είπε και χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον του, "προϊόν σκευωρίας", την οποία χαρακτήρισε "πρόχειρη και βλακώδη", ενώ επιφυλάχθηκε να δώσει λεπτομερή στοιχεία στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

"Με εντυπωσιάζει η ανικανότητα της διαπλοκής να οργανώσει μια σκευωρία και μου κάνει εντύπωση πως επιβίωνε τόσα χρόνια", είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος και έκανε λόγο για "μεθόδους και πρακτικές μαφίας".

Συνεχίζοντας είπε, ότι σήμερα οι δικαστές είναι ελεύθεροι αλλά κάποιοι δεν το θέλουν αυτό και ονειρεύονται παρενθέσεις όπως οι εκπρόσωποι της διαπλοκής και πρόσθεσε ότι παλαιότερα οι παρεμβάσεις και οι απειλές στο χώρο της Δικαιοσύνης ήταν ο κανόνας.

Αναφερόμενος σε δημοσίευμα της εφημερίδας το "Βήμα" σύμφωνα με το οποίο η εισαγγελέας Εφετών Γεωργία Τσατάνη τον εμπόδισε τον περασμένο Ιούλιο να παραστεί σε συνάντηση Κύπριων και Ελλήνων δικαστικών, είπε ότι δεν επεδίωξε να παραστεί ο ίδιος αλλά να διευκολύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου Δικαιοσύνης την οποία η εισαγγελέας εφετών είχε, για πρώτη φορά όπως είπε απαγορεύσει.

"Ζήτησα να πληροφορηθώ τι συμβαίνει και ήμουν τόσο ευγενής, ώστε η ίδια δεν κατάλαβε ότι ήμουν υπουργός και με απεκάλεσε γραμματέα", είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος και αναρωτήθηκε "γιατί η κ. Τσατάνη δεν ήθελε μάρτυρες στη συνάντηση, και γιατί δεν τηρήθηκαν πρακτικά".

Καταλόγισε επίσης στην κ. Τσατάνη ότι έχει μεροληπτήσει κατά το παρελθόν σε υποθέσεις τις οποίες είχε χειριστεί και ανέφερε ότι στην υπόθεση Βατοπαιδίου όφειλε να δηλώσει αποχή γιατί ο σύζυγός της είχε προσωπικές διαφορές με τον κ. Βουλγαράκη που τον είχε αποπέμψει από το ΝΑΤ και η σύζυγος του κ. Βουλγαράκη κ. Πελέκη, ήταν κατηγορούμενη στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Για την υπόθεση με τις υποκλοπές ο κ.Παπαγγελόπουλος ανέφερε, ότι είχε αναλάβει μόνο την προκαταρκτική εξέταση και στη συνέχεια ασκήθηκε ποινική δίωξη και η υπόθεση πήγε στην ανάκριση η οποία συνεχίζεται έως σήμερα. "Δεν καλύφθηκαν οι υποκλοπές. Στόχος των υποκλοπών ήταν ο Κώστας Καραμανλής, του οποίου εμφανίζομαι ως άνθρωπός του» τόνισε.

«Ούτε εκβιάζω, ούτε εκβιάζομαι»

"Ούτε εκβιάζω, ούτε εκβιάζομαι. Προσπαθούν να με αναγκάσουν να παραιτηθώ ή να με φιμώσουν . Αλλά όσο με εμπιστεύεται ο πρωθυπουργός, δεν θα συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο", είπε στη δευτερολογία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Απαντώντας στην αναφορά του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι δεν θα τον κρίνει από το πολιτικό του παρελθόν αλλά από τις σημερινές του πράξεις, είπε ότι θέλει να κριθεί επί της ουσίας και δεν έχει ανάγκη να ζητήσει ελαφρυντικά προτέρου εντίμου βίου.

"Αυτά τα ζητούν οι ένοχοι και εγώ δεν είμαι ένοχος είπε", και κάλεσε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας "να μην παρασυρθεί από ανθρώπους που έχουν προδώσει την παράταξη της ΝΔ και την πατρίδα".

Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκ νέου στη συνάντησή του με την Εισαγγελέα Εφετών Γεωργία Τσατάνη και είπε ότι η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα της κας Τσατάνη και αφορούσε κατά το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικά θέματα της εισαγγελέως Εφετών και την υπόθεση του κ. Αγγέλου και μόνο κατά τρία λεπτά συζητήθηκε το θέμα της δικογραφίας και της αρμοδιότητας της δικαστικής λειτουργού.

"Πρέπει να θυμάστε πόσο ταλαιπωρήθηκε ο κ. Αγγέλου" είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Παπαγγελόπουλος, "εύχομαι να μην χρειαστεί να αποκαλύψω τι πραγματικά ειπώθηκε για το θέμα και τελικά ο κ. Αγγέλου που είχε κληθεί να καταβάλλει τεράστια εγγύηση, απαλλάχθηκε με βούλευμα και ο σύζυγος της κ. Τσατάνη διορίστηκε περιφερειακός διοικητής νοσοκομείων από την κυβέρνηση Σαμαρά".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

http://www.diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Επώνυμη μαρτυρία γιατρού διαψεύδει τη καταγγελία μιας "γιατρού" που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο για την συμπεριφορά των προσφύγων.

Τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ''καταγγελία'' μιας γιατρού για την συμπεριφορά των προσφύγων απέναντι στους γιατρούς που τους παρέχουν βοήθεια.

Ως γιατρός που από την πρώτη στιγμή παρέχω ιατρική βοήθεια στους πρόσφυγες ( λιμάνι Πειραιά Ε1, Ε2. Πέτρινο αλλά και Ελληνικό) νιώθω την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να δηλώσω πως η δική μου εμπειρία αλλά και δεκάδων συναδέλφων μου είναι εντελώς αντίθετη από εκείνη της ''συναδέλφου''.

Στην συμπεριφορά τους κυριαρχεί η ευγένεια, η καρτερικότητα, καθόλου επιθετικοί το αντίθετο, νιώθουν απεριόριστη ευγνωμοσύνη για όλους τους αλληλέγγυους πολίτες που τους βοηθούν. 

Ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν μπορέσαμε να δώσουμε άμεση λύση στο πρόβλημα τους εισπράτταμε και εισπράττουμε το χαμόγελο τους. Τηρούν την σειρά προτεραιότητας με σεβασμό μεταξύ τους ακόμη και στις περιπτώσεις που η αναμονή για εξέταση είναι αρκετά μεγάλη. 

Κάθε φορά γίνομαι μάρτυρας του ισχυρού δεσμού που υπάρχει στις οικογένειες τους, με πόση αγάπη κρατούν οι μητέρες τα άρρωστα και ταλαιπωρημένα παιδιά στην αγκαλιά τους. Ή τον νεαρό πρόσφυγα που σαν φύλακας άγγελος κρατούσε σφιχτά το χέρι της μητέρας του που είχε βιαστεί στην Τουρκία, τον πατέρα που όσο περιμέναμε το ασθενοφόρο για να μεταφέρει την 17χρονη κόρη του στο νοσοκομείο με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα ήταν συνεχώς δίπλα της, την χάιδευε και την φιλούσε με στοργή και η αγωνία ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του.
Την έγκυο στον όγδοο μήνα που πονούσε και ενώ το ασθενοφόρο αργούσε πολύ, εκείνη και ο σύζυγος της ούτε μια στιγμή δεν δυσανασχέτησαν.
Πάρα πολλά τα παραδείγματα, που όλα μαρτυρούν πως αυτοί οι άνθρωποι παρά την τραγωδία που έχουν ζήσει και ζούν, παρά την εξαθλίωση τους, παρά την ανασφάλεια και αβεβαιότητα για την τύχη τους, παραμένουν Άνθρωποι, δεν χάνουν την ευγένεια τους, και με πολλούς τρόπους και σε κάθε ευκαιρία εκφράζουν με γενναιοδωρία την ευγνωμοσύνη τους. 

Αυτό που με διδάσκουν εκείνοι με την συμπεριφορά τους σε αυτές τις πολύ δύσκολές στιγμές τους, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο απο αυτό που τους προσφέρω εγώ. 

Η ΄΄καταγγελία'' της ''συναδέλφου'' δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουμε όσοι βρισκόμαστε δίπλα στους πρόσφυγες.

Γεώργιος Βήχας

www.diulistrio.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Με την πλάτη στον τοίχο απόψε ο Κυριάκος μετά τις σημερινές αποκαλύψεις για τον πραγματικό ιδιοκτήτη του λογαριασμού στη λίστα Λαγκάρντ

Έκθετος πλέον κάθε λεπτό που περνά χωρίς να παίρνει θέση, ο νέος πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς οι δικαστικές Αρχές στις Παρθένες Νήσους, απάντησαν στο αίτημα των αντίστοιχων ελληνικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία δικαστικής συνδρομής που απέστειλαν, ο πρώην συνεργάτης του Αντ Σαμαρά , Σταύρος Παπασταύρου είναι ο πραγματικός δικαιούχος του λογαριασμού υπεράκτιας εταιρείας που διατηρούσε στον φορολογικό παράδεισο των νήσων και ανεφέρεται στη λίστα Λαγκάρντ. Υπενθυμίζεται οτι ο πρώην έμμισθος σύμβουλος του Αντ Σαμαρά όταν εκείνος ήταν Πρωθυπουργός, πλήρωσε το πρόστιμο ύψους 3,2 εκατ ευρώ που του επεδίκασαν οι υπηρεσίες του ΥπΟικ για λογαριασμό 5,5 εκατ ευρώ σε ελβετική τράπεζα ( HSBC ), o οποίος αποκαλύφθηκε από τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε ότι ήταν δικά του τα λεφτά, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος ήταν απλώς ο διαχειριστής του λογαριασμού …

Πολιτικά, μετά από αυτή την εξέλιξη έρχεται σε ακόμα πιο δυσμενή θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος μεχρι σήμερα είχε αποφύγει πεισματικά να πάρει θέση επάνω στο θέμα αλλά και στην κάλυψη που προσφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός στον συνεργάτη του ( ” Μακάρι να είχαμε 10 … Παπασταύρου!” ). Είναι προφανές ότι πλέον είναι δύσκολο όσο κι αν ο ίδιος έχει “δεσμεύσεις” απέναντι στον Αντ Σαμαρά και το περιβάλλον του ( Άδωνις, Βορίδης), να σύρει και τους υπόλοιπους βουλευτές του κόμματος σε μια ηθική και πολιτική δοκιμασία, που σε σημαντικό βαθμό δεν τους αφορά …

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σε αντίθεση με όσα έχει υποστηρίξει κατ’ εξακολούθηση ο ίδιος, δεν ήταν απλός διαχειριστής του συγκεκριμένου λογαριασμού της λίστας Λαγκάρντ, ούτε πληρεξούσιος άλλου επιχειρηματία, όπως παρουσίαζε τον εαυτό του, αλλά δικαιούχος του λογαριασμού και ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Οι αποδείξεις για όλα τα παραπάνω αυτή τη φορά δεν έρχονται από τον Ερβέ Φαλσιανί και την επεξεργασία της περιβόητης λίστας Λαγκάρντ, ούτε καν από την ελβετική HSBC, αλλά από ένα βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στην Καραϊβική θάλασσα: τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, έναν από τους διασημότερους φορολογικούς παραδείσους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με έγγραφα που απέστειλε πρόσφατα η Εισαγγελία του συγκεκριμένου κράτους προς τιςελληνικές δικαστικές αρχές, ύστερα από αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τη συγκεκριμένη χώρα, προκύπτει ότι ο Σταύρος Παπασταύρου είναι συνδικαιούχος του συγκεκριμένου λογαριασμού.


http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Το πρώτο «Παιδικό επισκεπτήριο» στην Ελλάδα

Το πρώτο στην Ελλάδα «Παιδικό επισκεπτήριο» εγκαινίασε την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016, στη φυλακή Γρεβενών ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος. Το παιδικό επισκεπτήριο είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, με κατάλληλη επίπλωση και ζωγραφισμένους τοίχους σαν παιδικό δωμάτιο, όπου οι κρατούμενοι γονείς θα μπορούν να συναντούν τα παιδιά τους. Θα υπάρχει οπτική επιτήρηση από σωφρονιστικό υπάλληλο η οποία όμως θα γίνεται με σχετική απόκρυψη. Το παιδί θα φτάνει στο χώρο αυτό χωρίς να μπαίνει στο εσωτερικό της φυλακής. Την εποπτεία της συγκεκριμένης δράσης είχε ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Ευτύχης Φυτράκης.

Το «παιδικό επισκεπτήριο» υλοποιεί την πολιτική για φυλακές με ανθρώπινο πρόσωπο, με ειδικότερο σκοπό να μπορούν οι γονείς κρατούμενοι να περνούν χρόνο με τα μικρά παιδιά τους σε κατάλληλες συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μείωση των αρνητικών συνεπειών της φυλάκισης και η ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων, με τελικό βέβαια σκοπό την υποβοήθηση της ομαλής επανένταξης του κρατουμένου στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, βέβαια, το παιδί μπορεί να ωφεληθεί από την επαφή με τον κρατούμενο γονιό του.

Το συγκεκριμένο έργο έγινε χωρίς πρόσθετη δημόσια δαπάνη, αλλά με τις προσπάθειες του προσωπικού και των κρατουμένων. Τα μοντέρνα παιδικά έπιπλα είναι αντικείμενα δωρεάς. Ο χώρος διακοσμήθηκε με ζωγραφιές από κρατούμενο, στον οποίο ο Υπουργός απένειμε έπαινο και χρηματικό βραβείο.

Ήδη ετοιμάζεται αντίστοιχος χώρος στη φυλακή Γυναικών Θήβας ενώ θα ακολουθήσουν και αλλού.

Με την ευκαιρία, ο Υπουργός συνομίλησε με κρατουμένους και επισκέφθηκε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το συμβουλευτικό σταθμό του ΚΕΘΕΑ, καθώς και το νέο αναγνωστήριο των κρατουμένων. Παράλληλα ενημερώθηκε για τη λειτουργία «ηλεκτρονικού επισκεπτηρίου» (μέσω skype), που λειτουργεί πιλοτικά με την παρουσία ψυχολόγων του καταστήματος.

Επίσης ανακοίνωσε την δημιουργία του χώρου συζυγικών/συντροφικών συναντήσεων, σε κατάλληλο χώρο της φυλακής. Θα είναι ο πρώτος χώρος στην Ελλάδα, αποτελεί όμως διεθνή πρακτική ενώ περιλαμβάνεται και στο σχέδιο του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα.


http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Παππάς: Στενές σχέσεις της ΝΔ με το κύκλωμα των δημοσιογράφων-εκβιαστώνΓια «στενές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις» της Ν.Δ. με το κύκλωμα των δημοσιογράφων – εκβιαστών, κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς σε γραπτή του απάντηση προς τον βουλευτή της Ν.Δ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο υπουργός επισημαίνει ότι «οι σημερινοί υπόδικοι είχαν τοποθετηθεί επί κυβέρνησης Ν.Δ. σε θέσεις – κλειδιά ΔΕΚΟ και τραπεζών μέσω των οποίων «μοίραζαν» διαφημιστικά κονδύλια».

Η ερώτηση του κ. Αυγενάκη αφορούσε τους εκβιασμούς και ο κ. Παππάς κάνει λόγο για «προνομιακή αντιμετώπιση» των υπόδικων, η οποία «έστελνε το μήνυμα σε όλη την αγορά ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι απολάμβαναν υψηλής πολιτικής προστασίας».

Καλεί ακόμη τη Ν.Δ. να απαντήσει στις «απορίες» που δημιουργούνται από την δημοσίευση τιμολογίων της Ν.Δ. προς τους κατηγορούμενους για εκβιασμό δημοσιογράφους.

«Το συγκεκριμένο κύκλωμα δεν προέκυψε ούτε από παρθενογένεση, ούτε είναι χτεσινό.

Η δράση του είναι γνωστή, στα πολιτικά, δημοσιογραφικά και επιχειρηματικά γραφεία, εδώ και πολλά χρόνια.

Η απάντηση στην απορία γιατί το κύκλωμα αφέθηκε επί μακρόν να δρα ανενόχλητο δεν μπορεί παρά να αναζητηθεί στην πολιτική προστασία που απολάμβανε όλο το προηγούμενο διάστημα», αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας.

Προσθέτει πως «η Δικαιοσύνη και η ΕΛ.ΑΣ. έχουν αφεθεί να αναπνεύσουν, να κάνουν απερίσπαστες τη δουλειά τους. Μακριά από πιέσεις πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων».
Αναφερόμενος στις πολιτικές ευθύνες για την υπόθεση ο κ. Παππάς επιτίθεται στη Ν.Δ..

«Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι οι σημερινοί υπόδικοι είχαν τοποθετηθεί, επί κυβέρνησης Ν.Δ., σε θέσεις-κλειδιά ΔΕΚΟ και τραπεζών, μέσω των οποίων «μοίραζαν» διαφημιστικά κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ή ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ», καταγγέλλει και συνεχίζει, «η προνομιακή τους αντιμετώπιση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις έστελνε, ταυτόχρονα, το μήνυμα σε όλη την αγορά ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι απολάμβαναν υψηλής πολιτικής προστασίας.

Επιπλέον, οι αποκαλύψεις σχετικά με τη σειρά τιμολογίων που είχε εκδώσει ο υπόδικος για εκβιασμό εκδότης στο ίδιο το κόμμα της Ν.Δ. προκαλούν απορίες στις οποίες πρέπει να απαντήσει η Αξιωματική Αντιπολίτευση.
Ιδιαίτερα, δεδομένων των μεγάλων ποσών στα οποία αφορούν αυτά, αλλά και του γεγονότος ότι πρόκειται για συνεχόμενα τιμολόγια, καταδεικνύοντας μόνιμη σχέση συνεργασίας.

Η Ν.Δ. είναι αυτή που καλείται, πλέον, να δώσει εξηγήσεις για τις στενές οικονομικές και πολιτικές -όπως καταγράφονται- σχέσεις της με το κύκλωμα των εκβιαστών, να ερευνήσει και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τα ονόματα των στελεχών της τα οποία διατηρούσαν αυτές τις επαφές και κατά πόσον αυτά τα πρόσωπα διατηρούν και σήμερα θέσεις (ενδεχομένως και στην ηγετική ομάδα;) του κόμματος».

Ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Αυγενάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση με την ερώτησή του για «θεσμικές εκτροπές». Ο κ. Παππάς απάντησε υπενθυμίζοντας πως:
«η ΝΔ, αρνούμενη να ανταποκριθεί στον συνταγματικό της ρόλο, μπλοκάρει με κάθε τρόπο τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με ένα και μοναδικό στόχο.

Να μην προχωρήσει ο διαγωνισμός αδειοδότησης (για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια) των ιδιωτικών καναλιών και να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς ανομίας που εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.
όταν γίνεται λόγος περί «υπερσυγκέντρωσης εξουσιών στον Υπουργό Επικρατείας» σκόπιμα αποκρύπτεται το γεγονός ότι τις ίδιες αρμοδιότητες έδινε ο νόμος Ρουσόπουλου που ψήφισε η Ν.Δ., τις ίδιες αρμοδιότητες αναγνωρίζει στον Υπουργό η έκθεση πεπραγμένων 2014 του ΕΣΡ, για τις αρμοδιότητες αυτές καμία ένσταση δεν έχει εκφράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, μάλιστα, ειδικά ο ορισμός του αριθμού των αδειών έχει αφαιρεθεί από τον Υπουργό και έχει αποδοθεί ως αρμοδιότητα στη Βουλή, η οποία και ψήφισε σχετικά».


http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ......ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ !!!! Δύο χρυσά και δύο αργυρά μετάλλια.!!!Διάκριση για την ομάδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
στον διαγωνισμό Seemous 2016

H ομάδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας στον διαγωνισμό Seemous 2016 διέπρεψε για άλλη μια φορά κατακτώντας δύο χρυσά
και δύο αργυρά μετάλλια.
Σημαντική διάκριση πέτυχε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σε διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς ομάδα φοιτητών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον διεθνή διαγωνισμό μαθηματικών SEEMOUS 2016.
Συγκεκριμένα, η ομάδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας στον διαγωνισμό Seemous 2016 διέπρεψε για άλλη μια φορά κατακτώντας δύο χρυσά και δύο Αργυρά μετάλλια. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στην Κύπρο από 1-6 Μαρτίου 2016. Ο φοιτητής του ΕΚΠΑ Αντώνης Ζητρήδης, ισοβάθμησε στην πρώτη θέση έχοντας πετύχει άριστη επίδοση 40/40 λύνοντας όλα τα προβλήματα που είχαν θέσει οι διογρανωτές, ενώ ανάλογη επίδοση είχε και ο φοιτητής Μιχάλης Σαράντης με συνολική βαθμολογία 38/40.
Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν οι φοιτητές του ΕΜΠ Νίκος Μουζάκης 33/40 και Πέτρος Ντούνης 22/40. Στην ομάδα συμμετείχε και o φοιτητής του ΕΚΠΑ Δημήτρης Κοσμίδης.
Την ομάδα συνόδευε ο υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μαθηματικών κ. Σιλουανός Μπραζίτικος. Η κοινή ομάδα φοιτητών του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ συνεχίζει έτσι και φέτος μια μακρά παράδοση σημαντικών επιτυχιών σε φοιτητικούς Μαθηματικούς διαγωνισμούς.
Ο διαγωνισμός SEEMOUS (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students) είναι ένας ετήσιος μαθηματικός διαγωνισμός που ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2006-07, στον οποίο συμμετέχουν πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές. Οι φοιτητές διαγωνίζονται μια ημέρα σε τέσσερα προβλήματα, τα οποία είναι μεταφρασμένα στη γλώσσα του κάθε διαγωνιζόμενου και αφορούν την ύλη βασικών μαθημάτων που διδάσκονται στα δύο πρώτα έτη σπουδών σε Τμήματα Μαθηματικών.
Κάθε χρόνο παραδίδονται μαθήματα προετοιμασίας στους ενδιαφερόμενους φοιτητές από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ. Τα τελευταία χρόνια τη διδασκαλία των μαθημάτων υποστηρίζουν ενεργά και φοιτητές που είχαν διακριθεί σε παλαιότερους διαγωνισμούς. Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε χρόνο στα μέσα Νοεμβρίου, ενώ τον Ιανουάριο γίνεται διαγωνισμός για την επιλογή της εξαμελούς Εθνικής ομάδας. Εκτός από την Εθνική ομάδα, ομάδες μπορούν να στείλουν και επιμέρους Πανεπιστήμια.

http://www.diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....