Διυλιστήριο: Δέκα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 110.000 ανέργων!

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Δέκα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 110.000 ανέργων!Ποιες δράσεις είναι ανοιχτές για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και εργαζομένους. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από αυτές

Για 10 προγράμματα του ΟΑΕΔ «τρέχει» αυτή την περίοδο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ανέργους, μέχρι τη συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων.

Μέσα από αυτά τα προγράμματα «προσφέρονται» συνολικά 110.000 θέσεις απασχόλησης, αρκετές χιλιάδες από τις οποίες παραμένουν κενές αναμένοντας... τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Από τις συγκεκριμένες δράσεις του ΟΑΕΔ, που παραμένουν ανοιχτές ως προς την υποβολή αιτήσεων, μεταξύ άλλων μπορούν να ωφεληθούν αυτοαπασχολούμενοι κάνοντας την «πρώτη πρόσληψή» τους με επιδότηση από τον οργανισμό, επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άτομα 30-49 ετών καθώς και ανέργους άνω των 50 ετών, ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται ως μισθωτοί (με τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε πλήρους απασχόλησης), καθώς και δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

«Πρώτη πρόσληψη» μισθωτού από αυτοαπασχολουμένους.


Το καινοτόμο πρόγραμμα της «Πρώτης πρόσληψης», που στοχεύει στην ανάσχεση του brain drain, αφορά καταρχάς 20.000 ανέργους, οι οποίοι θα επιδοτηθούν ώστε να προσληφθούν ως «οι πρώτοι εργαζόμενοι» νέων επιχειρηματιών έως 35 ετών.
Ετσι, οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι θα κάνουν το πρώτο βήμα τους προς την επιχειρηματικότητα σε ασφαλές περιβάλλον. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα, που «τρέχει» ήδη από τις 16 Ιανουαρίου, δίνει την ευκαιρία σε κάθε νέο που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση να επεκτείνει την οικονομική δραστηριότητά τους προσλαμβάνοντας τον πρώτο του μισθωτό.

Προβλέπεται η επιδότηση του 50% του μεικτού μισθού μέχρι και το όριο των 500 ευρώ τον μήνα. Η επιδότηση διαρκεί 18 μήνες, αν ο άνεργος είναι κάτω από 29 ετών, και 12 μήνες αν είναι άνω των 30 ετών. Αυτό σημαίνει ότι πριμοδοτείται η πρόσληψη νέων σε μια προσπάθεια να χτυπηθεί η ανεργία αυτής της ηλικιακής κατηγορίας.

Ωφελούμενοι είναι ατομικοί επιχειρηματίες έως 35 ετών, οι οποίοι δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό, επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό, και στο εταιρικό ή το μετοχικό κεφάλαιό τους συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50% και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό (δεν συμπεριλαμβάνονται τα ιδρυτικά μέλη) και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50%, κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών.

Το πρόγραμμα «άνοιξε» στις 21 Νοεμβρίου και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης. Δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Ωφελούμενοι είναι:
■ άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τρεις μήνες,
■ μακροχρόνια άνεργοι,
■ δικαιούχοι ΚΕΑ.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι: α) 15 ευρώ για ανέργους με κάρτα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, β) 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους και γ) 22 ευρώ για ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ. Η συνολική διάρκειά της είναι 12 μήνες.
Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το υπάρχον προσωπικό επιπλέον τρεις μήνες χωρίς επιχορήγηση, ενώ οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους ΚΕΑ δεν δεσμεύονται.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (AμεΑ), απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων.

Το πρόγραμμα «άνοιξε» στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 και παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων. Οι 2.000 θέσεις είναι πλήρους και μερικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού. Επιχορηγείται η απασχόληση αρχικώς για 12 μήνες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα δύο επεκτάσεων του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης για άλλους 12 συν άλλους 12 μήνες, δηλαδή σύνολο 36 μήνες.
Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελούμενων ανέργων ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους, και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση και 350 ευρώ για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση.

Απασχόληση 40.000 εργαζομένων με «μπλοκάκι» και μετατροπή της σύμβασης.


Ανοιχτό παραμένει και το μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών («μπλοκάκι»).
Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Η επιχείρηση «κερδίζει» τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας), με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.
Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα της επιχορήγησης και οι υπόλοιποι έξι μήνες στο διάστημα της δέσμευσης.

Επιχορήγηση για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων με «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Εδώ και έναν χρόνο είναι ενεργό και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Δικαιούχοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας σε «επιταγή επανένταξης».

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς που απασχολούν έως 10 άτομα με πλήρη απασχόληση. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι, στους οποίους υπολείπεται το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάµηνης διάρκειας.
Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν οι επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι, για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον δύο μήνες επιδότησης.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών.

Από τον Φεβρουάριο του 2017 είναι ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση άνω των 50 ετών.
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος, για την πρόσληψη πενηντάρηδων μακροχρόνια ανέργων (ανεργία άνω των 12 μηνών) η επιχορήγηση είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα. Σε περίπτωση επέκτασης η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για επιπλέον τρεις μήνες.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση. Για την πρόσληψη ανέργων με διάρκεια ανεργίας έξι έως 12 μήνες η διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα μήνες χωρίς επέκταση. Το ύψος της ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου.
Σε αυτό περιλαμβάνονται οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη και οι αποζημιώσεις των δώρων, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών.

Τον Φεβρουάριο του 2017 άνοιξε και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, με ανεργία άνω των τριών μηνών γενικώς. Για την πρόσληψη η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για 9 μήνες.
Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για επιπλέον τρεις μήνες. Για την πρόσληψη ανέργων με ανεργία τρεις έως 12 μήνες, η επιχορήγηση είναι εννέα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για επιπλέον έξι μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, για επιπλέον τρεις μήνες.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ανοιχτό παραμένει και το πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ).
Με όχημα το πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις, και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, στις τράπεζες και στους φορείς, οργανισμούς ή υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο, να δέχονται σπουδαστές για πρακτική άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι εργοδοτικοί φορείς πρέπει να απευθύνονται στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και να υποβάλλουν πρωτότυπα δικαιολογητικά έως έξι μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή. Δεν απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ, όμως πρέπει να προσκομιστεί πρωτότυπη Βεβαίωση Σπουδών, όπου θα αναφέρεται ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στη 12η ασφαλιστική κλάση για 1%.

Ο εργοδότης καταβάλλει κάθε μήνα στον σπουδαστή το 80% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 523,5 ευρώ τον μήνα για άτομα άνω των 25 ετών (26,18 ευρώ πλήρες ημερομίσθιο) και 456,5 ευρώ για άτομα κάτω των 25 ετών (22,82 ευρώ πλήρες ημερομίσθιο). Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν, δηλαδή θα λάβουν 261,75 ευρώ για υπαλλήλους άνω των 25 ετών και 228,25 ευρώ για εργαζομένους κάτω των 25 ετών.

•Ενίσχυση της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ.
Ανοιχτό παραμένει και το πρόγραμμα του 2014 για την «ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο site του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Δικαιούχοι είναι η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ, ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για όσους έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα τριών μηνών που προηγείται της αίτησης. Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι και η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 22 ευρώ την ημέρα για 25 ημέρες τον μήνα (για άτομα κάτω των 25 ετών), ενώ για ωφελουμένους άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 25 ευρώ την ημέρα. Η συνολική διάρκεια ορίζεται στους 39 μήνες, εκ των οποίων οι 36 αφορούν επιχορήγηση και τρεις μήνες δέσμευση του εργοδότη.

•Επιχορήγηση φορέων και οργανισμών του Δημοσίου, δήμων και Περιφερειών για 10.000 μακροχρόνια ανέργους.
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο «τρέχει» το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου, δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.
Δικαιούχοι ήταν αρχικά μόνο επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα και ειδικότερα επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. Με τροποποιητική απόφαση του ΟΑΕΔ στους ωφελουμένους πλέον εντάσσεται και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) όπως και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.


https://diulistirio.blogspot.gr
Ενημερωθείτε για ότι συμβαίνει με ένα
στη σελίδα μας.Το Διυλιστήριο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει σχετικά με τα άρθρα που δημοσιεύονται τα οποία απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους.

Στο Διυλιστήριο δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

  • 0Blogger Comment
  • Facebook Comment
  • Disqus Comment

Αφήστε το μήνυμά σας

Δημοσίευση σχολίου

comments powered by Disqus